Peateemad

Vaata konverentsi "Parem internet algab sinust"

Vaata konverentsi “Parem internet algab sinust”

Tänasel ülemaailmsel Turvalise interneti päeval Lastekaitse Liidu, Telia ja Politsei- ja piirivalveamet koostöös toimuv konverents on vaadatav otseülekandena Postimehe portaalis. Vaata konverentsi otse sellelt lingilt.

Turvalise interneti päev keskendub hoolivama suhtluskultuuri loomisele

Turvalise interneti päev keskendub hoolivama suhtluskultuuri loomisele

Tänavuse turvalise interneti päeva teemaks on „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet saab alguse sinust“. Päeva tähistamiseks toimub konverents, kus põhitähelepanu all on internetis käitumise kultuur.

6.veebruaril tähistatakse 156 riigis rahvusvahelist turvalise interneti päeva Sel aastal on tähelepanu all turvalise internetikultuuri loomine ning iga inimese panusele selles. Tänavune teemapüstitus julgustab kõiki inimesi kasutama tehnoloogiaid vastutustundlikumalt, suhtuma veebimaailma näilisse anonüümsusesse kriitiliselt ning suhtlema üksteisega lugupidavalt.

„Internetil on tänapäeval väga suur võim, kuid parem internet saab alguse igaühest meist,“ ütles Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu, kelle sõnul on interneti suhtluskultuuris mitmeid valukohti. „Kui kõik internetikasutajad tunneksid enda tegemiste ees isiklikku vastutust, võiks internet olla eelkõige koht üksteise toetamiseks ning küberavarustes oleks vähem kurjust ja kiusamist.”

„Uuringute järgi on iga neljas Eesti õpilane puutunud kokku küberkiusamisega ning iga kuues ise kedagi kiusanud,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti veebikonstaabel Maarja Punak. „Veebikiusamisega võitlemiseks peame arendama noorte sotsiaalseid oskusi, et nad oskaksid veebis käituda, aga ka ohtusid ära tunda ja neist hoiduda. Endiselt leidub liiga palju noori, kes pahaaimamatult veebisõpru usaldavad, enda kohta delikaatset infot jagavad ning nii kiusamise või suisa väljapressimise ohvriks langevad.” Punaku sõnul on 40% õpilastest veebis näinud nende jaoks sobimatu sisuga materjale. „Üha enam satutakse veebis kiusamise või seksuaalkuriteo ohvriks endast alasti piltide või videote jagamise tõttu,“ lisas veebikonstaabel.

Turvalise interneti päeva tähistamiseks toimub täna konverents “Parem internet algab sinust”, mis saab teoks Lastekaitse Liidu, Telia ja Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi koostöös. Konverentsi fookuses on internetis käitumise kultuur, vastutus ja hoolimine.

Lisaks konverentsile toimuvad turvalise interneti päeva üritused erinevates koolides, lasteaedades ja noortekeskustes üle Eesti. Registreeritud üritusi saab vaadata interaktiivselt kaardilt projekti „Targalt internetis“ veebilehel: http://www.targaltinternetis.ee/event/2018-aasta-turvalise-interneti-paeva-tahistamise-kutse.

Turvalise interneti päeva temaatikat käsitlevaid artikleid saab lugeda Lastekaitse Liidu veebiajakirja Märka last erinumbris http://www.targaltinternetis.ee/uudised/2018/02/loe-ajakirja-marka-last-temaatilist-erinumbrit/ 

Projekti „Targalt internetis“ www.targaltinternetis.ee viivad koostöös ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Haridustehnoloogia Sihtasutus, Lasteabitelefon 116 111 ja Politsei- ja Piirivalveamet. Projekti tegevusi finantseerib 50% ulatuses Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise rahastu programm.

Loe ajakirja Märka Last temaatilist erinumbrit

Loe ajakirja Märka Last temaatilist erinumbrit

Loe Lastekaitse Liidu veebiajakirja Märka last temaatilist erinumbrit. Ajakirjast leiad artikleid, mis käsitlevad internetis suhtlemise kultuuri, kuidas turvata oma nutiseadmeid ja kaitsta oma andmeid, aga ka soovitusi, mida silmas pidada blogipidamisel ja endast ning teistest info jagamisel internetis. Ajakirja artiklid sisaldavad ka infot huvitavatest üritustest ja algatustest ning uutest koolitustest õpetajatele.

 

Kõik küberpähklit purema!

Kõik küberpähklit purema!

Tallinna Tehnikaülikool ja Kaitseministeerium kutsuvad osalema Küberpähkli uuringus kogu elanikkkonda. Ootame osalema õpilasi alates 10. eluaastast, õpetajaid, vanemaid kui ka kõiki teisi, kes soovivad ennast proovile panna ja panustada küberkaitse valdkonna arengusse. Osaleda saab 15. jaanuarist 11. veebruarini 2018 veebiaadressil www.kyberpahkel.ee

Uuringus soovitakse teada käitumisharjumusi digikeskkondades ja tehnoloogiavahenditega, erinevates olukordades toimimist. Soovime teada saada, kes teie meelest vastutab teavitustöö ja meie kõikide harimise eest, et oleksime targemad ning oskuslikumad internetikasutajad.

Ankeedis on 32 sisuküsimust ja taustaküsimused ning neile vastamine võtab aega 30-45 minutit. Parima elamuse saamiseks soovitame pigem vastamine ette võtta arvutiga. 10-12 aastastele vastajatele võivad küsimused olla keerulised, seega nad võivad vajada täiskasvanu abi terminite selgitamisel.

Koolidele: on mõistlik viia läbi ankeetimine ainetunni raames arvutiklassis. Ankeedi linki saab jagada e-kooli, kooliveebi, kasutatava sotsiaalmeedia kanali kui ka e-maili kaudu vanematele ja õpetajatele.

Ootame kõiki osalema!

Oleme väga tänulikud teie abi eest uuringus osalemise võimaluse levitamise eest.


Birgy Lorenz,

teadur/scientist

Küberolümpia ja Küberpähkli projektijuht

Tallinna Tehnikaülikool

Konverents "Parem internet algab sinust" 6.veebruaril

Konverents “Parem internet algab sinust” 6.veebruaril

Kutsume Teid osalema konverentsil „Parem internet algab sinust“ 6. veebruaril 2018, mis toimub Telia peamajas, Mustamäe tee 3.
6. veebruaril tähistatakse ülemaailmselt turvalise interneti päeva. Seekordseks fookusteemaks on internetis käitumise kultuur, vastutus ja hoolimine. Päeva üleskutsega „Loo, suhtle ja jaga hoolivalt – parem internet algab sinust“ soovime tõstatada interneti suhtluskultuuri valukohti ja võimalikke lahendusi, et internet oleks kriitika, kiusamise ja hukkamõistu asemel üksteise toetamiseks.

Konverentsil soovime tähelepanu pöörata ka Eesti e-edulugu varjutavatele negatiivsetele külgedele, mis ilmnevad eelkõige meie online suhtluskultuuris ja väljenduvad väga kõrges küberkiusu ulatuses laste ja noorte seas. Statistika kohaselt on iga neljas Eesti õpilane puutunud kokku küberkiusamisega ning iga kuues ise kedagi kiusanud.

Konverentsile registreeruda saab SIIN
Registreerimine lõpeb 05.02.2108 või kui kohad on täitunud.

Konverentsi ajakava
10.30 – 11.00 Kogunemine ja hommikukohv
11.00 – 11.15 Konverentsi avamine
11.15 – 11.45 Internet culture and challenges in the digital world – Joseph Carson, küberturvalisuse ekspert
11.45 – 12.00 Laste Nõuandva Paneeli uuringu tutvustus: Lapsed ja privaatsus internetis – Katrin Isotamm, Telia kommunikatsioonidirektor
12.00 – 12.30 Mis on suurim julgus tänapäevases digimaailmas? – Kätlin Konstabel, psühholoog ja pereterapeut
12.30 – 13.15 Lõuna
13.15 – 13.30 Meeskonnavõistlus Kahoot’iga „Parem internet algab sinust enesest“
13.30 – 13.50 Isikuandmete kaitsest digimaailmas – Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsiooni koostöödirektor
13.50 – 14.30 Vestluspaneel: Mida muuta interneti suhtluskultuuris? – Veebikonstaabel Maarja Punak, Jõhvi Gümnaasiumi õpilane Georg Šumailov, Telia kommunikatsioonidirektor Katrin Isotamm, nõuandva kogu ja töögrupi „Targalt Internetis” liige Birgy Lorenz
14.30 – 15.10 „Nutitund igasse kooli“ projekti tunnustähtede üleandmine – Birgy Lorenz, Eesti Informaatikaõpetajate Selts ja Maia Lust, Tallinna Pae Gümnaasium
15.10 – 16.00 Päeva lõpetamine tordi söömisega

Päeva modereerib Mart Valner

Konverentsi korraldavad MTÜ Lastekaitse Liit, Telia ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts.

Eesti noored on parimad videote valmistajad

Eesti noored on parimad videote valmistajad

Projekti Targalt internetis raames Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt esitatud projektiidee „Noortepaneeli Youtube kanal“ võitis möödunud aasta lõpus Euroopa Komisjoni poolt korraldatud ideevõistluse. Projekt, mille eesmärk oli innustada noori looma videoid turvalisest käitumisest internetis, toimus selle aasta märtsi algusest novembri lõpuni. Projektis osalesid Eesti, Leedu ja Austria noored. Noori juhendasid videote valmistamisel Soome eksperdid Akseli Virtanen ja Erkka Lehto. Projektitöö tulemusena loodi kolme riigi noorte poolt 21 videot, mis kõik on vaadatavad Youtube kanalist Smartly on the Web https://www.youtube.com/channel/UCZsxqkZT62iqCvfd9qYoD8w . Vidoed on inglise keeles või varustatud ingliskeelsete subtiitritega.

Noorte poolt valminud videod näitavad, et turvalisuse temaatika internetis on neile väga oluline. Enim käsitleti oma töödes privaatsuse ja küberkiusamise teemasid.  Valminud videotest valiti nii noorte kui ka täiskasvanute poolt parimad, et tunnustada noorte tööd.

Parima video tiitli võitis video „Interneti ohutus“ („Internet Safety“), mille autoriks on projekti Targalt Internetis Noortepaneeli liikmed Georg Šumailov ja Robert Pärnpuu. Vaata videot

Kolmanda koha saavutas Luunja kooli noorte video „Häkker“ („The Hacker“), mis sai ka noorte lemmiku tiitli. Vaata videot

Suur tänu kõikidele osalejatele ja palju õnne võitjatele!

Projekti rahastas Euroopa Komisjoni Ühistrahastu programm.

Täna toimub Safer Internet Forum

Täna toimub Safer Internet Forum

Täna Brüsselis toimuval rahvusvahelisel konverentsil Safer Internet Forum on põhiteemaks laste ja noorte interneti kasutus – mida lapsed ja noored kogevad, millised ootused neil on ja milliseid riske kogevad. Samuti on teemaks, internetis pakutav sisu ja teenused  ning laste ja noorte arenguküsimused, ning kuidas parimal viisil edendada koostööd eri huvigruppide vahel, et internet oleks sobiv keskkond lastele ja noortele. Konverentsil toimuvatel diskussioonidel ja töötubades osalevad poliitikud, teadlased, õiguskaitseasutuste ning tehnoloogia ja digitaalsete sideteenuste ettevõtete esindajad, õpetajad, lapsevanemad ja Insafe võrgustiku noortepaneeli liikmed. Rohkem infot  foorumist https://www.eiseverywhere.com/ehome/sif2017/625094/

Konverentsi korraldab Euroopa Komisjoni volitusel European Schoolnet, konverentsi toimumist rahastab Euroopa Ühisrahastu Prorgramm (Connecting Europe Facility).

Kaardimäng #suurim julgus

Kaardimäng #suurim julgus

MTÜ Lastekaitse Liit ja Telia Eesti AS koostöös on valminud kaardimäng “#suurim julgus” . Mängu eesmärk on luua arutelusid, milles mängijad leiavad juhtumikaartidel kirjeldatud olukordadele võimalikke lahendusi. Juhtumikaartidel on valitud olukorrad, millega noored tõenäoliselt ühes või teises rollis osalejatena kokku võivad puutuda. Mäng aitab noortel mõista ka kirjeldatud olukordade võimalikke varjatud olemust ja arendada kriitilise mõtlemise ja koostöö oskusi.
Kaardimängu juhis ja mängukardid on pdf-ina ja välja prinditavana kättesaadavad veebilehel www.suurimjulgus.ee  alajaotuses Õpetajatele, otselingid:

https://suurimjulgus.ee/assets/files/Telia_juhis_315x280.pdf 

https://suurimjulgus.ee/assets/files/Telia_kaardid_EST_A4_print.pdf

Eestlased osalesid edukalt rahvusvahelisel küberkaitse olümpial

Eestlased osalesid edukalt rahvusvahelisel küberkaitse olümpial

Eestlased on rahvusvahelisel küberkaitse võistlusel European Cyber Security Challenge jätkuvalt tugevate riikide hulgas!

Esimesel novembril toimus Hispaanias, Malagas 15 Euroopa riigi noorte kübertalentide vahel jõukatsumine, millest väljusid eestlased 7. kohaga. Võistluse võitis Hispaania. Osalesid Austria, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Norra, Rumeenia, Hispaania, Šveits ja Inglismaa.

Võistlusmeeskond nimega „Team Estonia“ koosnes: kaptenid Kristjan Leotoots ja Artur Luik; meeskonnaliikmed: Heino Sass Hallik, Gregor Eesmaa, Tauri Toel, Taavi Eomäe, Kert Ojasoo, Jürgen Laks, Markkus Olaf Millend ja Tanel Peep.

„Tulime loomulikult võitma, meeskond oli hea! Tuldi toime väljakutsetega, mis olid tehnilised ja vajasid pidevalt ringimõtlemist“, sõnas lühidalt kommentaariks treener Triin Muulmann. „Jäime rahulikuks ja olime paindlikud. Katsumuseks olid tehnilised viperused, mis takistasid võistlusel toimuda nii nagu algselt planeeritud. Meid aitas kiire asjade ümberkorraldamine – aitasime üksteist, suhtlesime üksteisega“, pajatas meeskond üheskoos.

Rahvusvahelisel võistlusel osalemine on osa Küberolümpia projektist, millega toetatakse küberkaitse alast teavitustööd ja noorte talentide leidmist. Küberolümpia idee autor, ellukutsuja ja suurtoetaja on Kaitseministeerium. Peaauhinda, sõitu European Cyber Security Challenge 2017-le, toetas Eesti Interneti SA.Täname ka kõiki teisi toetajaid, kelle abi meeskonna harimisele on olnud hindamatu!

„Järgmine suurem avalikkusele avatud küberkaitse võistlus toimub Eestis uuesti 2018 kevadel, jaanuari lõpus kuulutab Tallinna Tehnikaülikool välja uue nimega võistluse, millesse ootame kõiki küberkaitsest sügavamalt huvituvaid inimesi ennast proovile panema!“, andis teada Küberolümpia projektijuht Birgy Lorenz.

FB: https://www.facebook.com/kyberolympia
Veeb: www.kyberolympia.ee

Juba 4000 õpilast on osalenud digitaalse ohutuse testis

Juba 4000 õpilast on osalenud digitaalse ohutuse testis

Kaitseministeerium, Eesti Interneti Sihtasutus ja Tallinna Tehnikaülikool kutsuvad 4.-9. klasside õpilasi osalema digitaalse ohutuse alase pädevuste testis (www.küberpähkel.ee). Testitäitjate vahel loositakse välja auhinnad!

Oktoober on Euroopas küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise kuu – toimuvad mitmed üritused, et arutada olulisi infotehnoloogia arenguid puudutavaid küsimusi. Kõik me puutume kokku sotsiaalmeediaga, petukirjadega, privaatsuse hoidmisega ja sellega, kuidas oma tervist hoida suurenevas tehnoloogiakasutuses. Selle kõigega on kimpus ka lapsed. Lapsed vajavad täiskasvanute tähelepanu ja tuge, et kõige uuega turvaliselt hakkama saada. Samas on lapsed väga nutikad – peavad nad ju hakkama saama täiskasvanute maailmas – internetis!

Kutsume koole ja õpetajaid ainetundide raames 9. oktoobrist 5. novembrini läbi viima e-testimist 4.-9. klasside õpilaste hulgas. Testi tegemisel soovime, et iga laps vastaks nii, nagu tema vastavat olukorda lahendaks; meid huvitab, mida tegelikult arvatakse ja kuidas käitutakse. Igas vanuseastmes jagame loosiga auhindu. Auhinnad on nii individuaalsed kui ka koolidele (koolitused ekspertidega). Kõik auhinnad välja pannud asutused ja auhindade loetelu leiab siit: https://kyberpahkel.c-lab.ee/?page_id=115

Test koosneb 30 küsimusest ja taustaküsimustest ning ei ole anonüümne. Noorematel klassidel läheb testi tegemiseks aega kauem ja see võib tunduda keeruline (tihti tuleb valida mitu sobivat vastust), aga sellest ei maksa end heidutada lasta, sest tegutseme ühes ja samas interneti- ja tehnikamaailmas ning vahel ongi elus mõned asjad keerulisemad ja mõned lihtsamad. NB! Kui teie kool ei ole testimise läbiviimist planeerinud, siis osaleda saab ka individuaalselt kodus arvuti tagant või oma nutiseadmega.

Testi läbiviimist toetavad Kaitseministeerium, Eesti Interneti Sihtasutus, Tallinna Tehnikaülikool, HITSA, Politsei- ja Piirivalveamet, projekt “Targalt internetis”, Telia Eesti, BCS Koolitus ja Insplay.

Info: www.küberpähkel.ee
Võistluse Facebooki kanal fännidele ja uuenduste saamiseks: https://www.facebook.com/kyberp2hkel/

Partnerid