Peateemad

Valminud on õppijate digipädevuse mudel

Valminud on õppijate digipädevuse mudel

Valminud on digipädevuse mudel, mis kirjeldab ootusi õpilaste teadmistele ja oskustele erinevates vanuseastmetes. Koolidele on mudel abiks uue õppeaasta planeerimisel ja õppematerjalide valikul.

Ministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo sõnul on infoühiskonnas hästi toime tulemiseks vaja digioskusi. „Selle kevade küsitlustulemuste põhjal näeme, et õpilaste hinnangud enda digioskustele on üsna erinevad nii koolide sees kui ka koolide lõikes. Samuti erinevad õpilaste kogemused digilahenduste kasutamisel õppetöös. Digipädevuse mudel annab koolidele ühtse suuna, milliseid digivaldkonna oskusi ja teadmisi õpetada tuleb,“ selgitas Rillo.

Rillo ütles, et kuigi juba praegu arendatakse digioskusi erinevates ainetes, toimub see tihti ühekülgselt. „Näiteks tekstiloomega tegeletakse eelkõige keeletundides, graafikute koostamisega matemaatikas. Selleks, et digioskuste õpetamist mitmekesistada, oleme õpetajate jaoks kokku pannud ka näited, kus kirjeldatakse, kuidas oma ainetes digivõimalusi ja -vahendeid kasutada,“ lausus Rillo.

Digipädevuse mudelis on viis valdkonda – info, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus.

Näiteks peaks sisuloome valdkonnas 3. klassi õpilane oskama juhendaja abil ise luua digitaalseid materjale, nt loovtöid.

Keskhariduse omandanuna aga peaks noor oskama luua lihtsamat veebilehte, lühifilmi vmt.

Isikuandmete kaitsmist silmas pidades on mudelis kirjeldatud, et 6. klassi lõpus peaks õpilane oskama kasutada tugevaid paroole ning mitte avaldama delikaatset infot enda ega teiste kohta avalikus keskkonnas.

Et kaitsta oma tervist, peaks õpilane hiljemalt 3. klassi lõpus oskama valida seadet kasutades õige istumisasendi, kohandada seadme valguse järgi ja nägemist säästvalt ning jälgida ise ka seadme kasutamise aega.

Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/eksperdid-leppisid-kokku-millised-peavad-olema-opilaste-digioskused

Nutikalt netis – õpilaste omaloomingu konkursi tulemused

Nutikalt netis – õpilaste omaloomingu konkursi tulemused

Konkursi eesmärgiks oli innustada õpilasi looma interneti ja/või nutiseadmete ohutust ja võimalusi tutvustavaid teste, ristsõnu, koomikseid ja videoid. Täpsema teema said osalejad ise valida.

Konkursile laekus ligi 100 tööd. Peamiselt olid saadetud tööd eestikeelsed, mõned ka venekeelsed.                                                                                                                                                                                                                                                                         Pildi autor: Sander Luik

Töödeks oli edukalt kasutatud mitmeid erinevaid veebilehti ja keskkondi. Kõige enam laekus koomikseid ja teste, mille hulgast oli žüriiliikmetel päris keeruline parimaid välja selgitada. Žüriisse kuulusid nii Targalt internetis projekti noortepaneeli esindajad kui ka eksperdid.

Täname kõiki konkursil osalenud õpilasi! Parimad tööd pannaks ülesse Targalt internetis veebilehele.

Noorem vanuserühm:

I koht Pärnu Vanalinna Põhikooli 2.-4. klasside õpilased, kes koostasid veebiajakirja.
Juhendaja: Diana Veskimägi

Konkurss Pärnu Vanalinna Põhikool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II koht Reelika Piht Merivälja Kooli 5. klassist, kes oli valmistanud koomiksi.

konkurss reelika piht

 

 

 

 

 

 

 

 

III-V koht Gert Martin SavitschTabasalu Ühisgümnaasiumi 3. klassist, kes oli valmistanud ristsõna.

konkurss gert

 

 

 

 

 

III-V koht Dmitri Sokolov Ehte Humanitaargümnaasiumi 5. klassist, kes oli koostanud testi. Juhendaja:Dmitri Mištšenko

konkurss dmitri

 

 

 

 

 

 

 

III-V koht Indrek Sombri Merivälja Kooli 5. klassist, kes oli koostanud testi.

konkurss indrek

 

 

 

 

 

Vanem vanuserühm:

I koht Heindrich Urmet Pärn ja Karl Pajula Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klassist

konkurss heindrich

 

 

 

 

 

 

II koht  Margaret Lankots, Ruti Moos Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klassist

konkurss ruti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-IV koht Mariann Krõõt Mätas Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klassist

konkurss mariann

 

 

 

 

III-IV koht Jürgen Kutsar ja Siim Erik Akermann Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klassist

konkurss jürgen

Kutse õpetajatele ja õpilastele osalema „Targalt internetis“ küsitluses

Kutse õpetajatele ja õpilastele osalema „Targalt internetis“ küsitluses

Lastekaitse Liit koordineerib projekti „Targalt internetis“, mille eesmärgiks on tõsta õpetajate ja laste teadlikkust interneti ja nutiseadmete turvalisemast ja nutikamast kasutamisest ning pakkuda sealjuures nõu ja abi.

Olles nüüdseks tegutsenud peaaegu kuus aastat, on aeg teha kokkuvõtteid ja edasisi plaane. Selleks, et teada saada, millised on hetkel õpetajate ja õpilaste vajadused, ootused ja kogemused selles valdkonnas, palume Teil täita online küsimustik.

Küsimustik on anonüümne ja konfidentsiaalne, keegi peale läbiviija vastuseid ei loe ning tulemusi kasutatakse ainult üldistatud kujul. Küsimuste tulemused võetakse arvesse uuel õppeaastal koolidele suunatud tegevuste planeerimises.

Teie arvamus on väga oodatud. Vastamine võtab aega umbes 10-15 minutit.  

Lastekaitse Liit on väga tänulik kõikidele vastajatele.

Õpetajate küsimustik 

õpetajate küsitlus veebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noorte küsimustik 

noorte küsitlus

Nutikalt netis võistlusmäng Pelgulinna Gümnaasiumis

Nutikalt netis võistlusmäng Pelgulinna Gümnaasiumis

Pelgulinna Nutikalt netis võistlusmängus osalesid tublid õpilased Pelgulinna Gümnaasiumist, Tallinna Kunstigümnaasiumist ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumist. Audentese Erakooli võistkond kahjuks võistlusele ei jõudnud.

Väga head koolide tutvustused olid ettevalmistatud Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ja Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste poolt. Kahoot viktoriinis teadis kõige rohkem õigeid vastuseid Kristiine Gümnaasiumi võistkond. Tallinna Kunstigümnaasiumi võistkond sai aga kõige kõrgemad punktid oma video eest, mis oli meisterlikult tehtud. Videotega saate tutvuda allpool. QR koodi viktoriin ning veebilehtede kriitiline hindamine tuli kõige paremini välja Kristiine Gümnaasiumi õpilastel, kuid arvutusülesande lahendas jällegi kõige paremini Tallinna Kunstigümnaasiumi võistkond. Osavusmäng läks hästi nii Kristiine Gümnaasiumi kui ka Pelgulinna Gümnaasiumi õpilastel.

Kokkuvõttes võistis ja poolfinaali pääses edasi Tallinna Kristiine Gümnaasiumi võistkond. Auhinnalise teise ja kolmanda koha said vastavalt Pelgulinna Gümnaasium ja Tallinna Kunstigümnaasium. Palju õnne ja suur tänu kõikidele osalejatele!

Tallinna Kunsigümnaasiumi video:

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi video:

kristiine video

 

 

Nutikalt netis võistlusmäng Kadrinas

Nutikalt netis võistlusmäng Kadrinas

Kadrinas toimunud Nutikalt netis võistlusmängus osalesid omavahel Kadrina Keskkool, Tamsalu Gümnaasium, Kuusalu Keskkool ja Järva-Jaani Gümnaasium. Oli jällegi rõõm näha kohapeal kõiki registreerunud võistkondi.

Esimene ülesanne, milleks oli oma kooli tutvustus, tuli kõikidel võistkondadel hästi välja. Kõige kõrgemalt hindasid žüriiliikmed Kadrina Keskkooli ja Kuusalu Keskkooli esitlusi. Kahoot viktoriinis sai kõige kõrgema skoori Kuusalu Keskkooli tubli võistkond. Kõik võistlusmängu raames loodud videod olid teemakohased ning hästi tehtud, nendega saate tutvuda allpool. Veebilehtede kriitiline hindamine tuli kõige paremini välja Kuusalu Keskkooli õpilastel. Kuid osavusmängus olid jällegi teistest veidi paremad sõnade seletajad ja arvajad Tamsalu Gümnaasiumi võistkonnas.

Kokkuvõttes võitis ning poolfinaali pääses Kuusalu Keskkooli võistkond, teiseks tuli Kadrina Keskkool, kolmandaks Tamsalu Gümnaasiumi võistkond ning neljandale auhinnalisele kohale Järva-Jaani Gümnaasiumi võistkond. Palju õnne ja suur tänu kõikidele osalejatele.

Kuusalu Keskkooli video:

 

Tamsalu Gümnaasiumi video

tamsalu video pilt

Nutikalt netis võistlusmäng Lustiveres

Nutikalt netis võistlusmäng Lustiveres

Lustiveres toimunud Nutikalt netis võistlusmängul osalesid tublid õpilased nii Lustivere Põhikoolist, Ilmatsalu Põhikoolist kui ka Esku-Kamari Põhikoolist. Holstre Kooli võistkond ei saanud kahjuks ikkagi võistlusel osaleda.

Tegemist oli väga tasavägise võistlusmänguga. Koolide tutvustused olid lustlikud ja informatiivsed ning nende kuulamise järel tekkis soov veel teisigi koole külastada. Kõrgeimad punktid tutvustuse eest sai Ilmatsalu Põhikool. Kahoot viktoriinis oli tihe rebimine, lõpuks võitis selle poole punktiga Ilmatsalu Põhikooli võistkond. QR koodi viktoriin ning veebilehtede kriitiline hindamine tuli teistest veidi paremini välja Esku-Kamari Kooli õpilastel. Videod olid hästi tehtud ning kandsid olulisi sõnumseid, nendega saate tutvuda allpool. Videote eest said maksimumpunktid Lustivere Põhikooli ja Ilmatsalu Põhikooli noored. Loogika ülesande ja osavusülesande eest said kõik võistkonnad võrdselt punkte.

Kokkuvõttes võitis võistluse ühe punktiga Ilmatsalu Põhikooli võistkond, teiseks tuli Esku-Kamari Kooli võistkond ning auhinnalisele kolmandale kohale Lustivere Põhikooli võistkond. Suured tänud kõikidele osalejatele!

 

 

Esku-Kamari Kooli video:

 

Nutikalt netis võistlusmäng Lihulas

Nutikalt netis võistlusmäng Lihulas

Rõõm oli näha, et vaatamata pikale sõidule, olid kõik läänemaa koolid, kes ennast võistlusmängule registreerinud olid, ilusti kohal. Võistlemas olid Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Emmaste Põhikooli, Virtsu Kooli ja Lihula Gümnaasiumi õpilased.

Tegemist oli väga põneva võistlusega. Kõik tutvustused olid inforikkad ning hästi esitatud, kuid Lihula Gümnaasium ning Virtsu Kool olid seekord selles veidi paremad. Kahoot viktoriin läks kõige paremini Saaremaa Ühisgümnaasiumi nutikatel õpilastel. Videod olid kõik kõrgel tasemel ja nutkalt tehtud, nii et žürii hindas neid kõiki maksimumpunktidega. QR koodi viktoriini võitis Lihula Gümnaasium, loogikaülesande lahendas veidi paremini Saaremaa Ühisgümnaasium. Osavusmängus olid kõik võrdselt head sõnade seletajad ja arvajad.

Kokkuvõttes võib öelda, et kõik osalejad olid väga tublid, kuid seekord sai teistest veidi enam punkte Lihula Gümnaasiumi võistkond, kes pääses edasi poolfinaali. Teiseks tuli Saaremaa Ühisgümnaasiumi võistkond ning kolmanda ja neljanda koha said seekord Virtsu Kooli ja Emmaste Põhikooli tublid võistkonnad. Suur tänu kõikidele osalejatele!

Virtsu Kooli video:

Lihula Gümnaasiumi video:

Saaremaa Ühisgümnaasiumi video:

Emmaste Põhikooli video:

Nutikalt netis võistlusmäng Jüri Gümnaasiumis

Nutikalt netis võistlusmäng Jüri Gümnaasiumis

Jüris toimunud Nutikalt netis piirkondlikul võistlusel osalesid lõpuks kaks kooli – Kiili Gümnaasium ja Jüri Gümnaasium. Lagedi ja Saku koolid andsid haiguste ja muude põhjuste tõttu loobumisvõidu.

Mõlemi kooli tutvustused olid väga head, kuid kuna Kiili Gümnaasiumi õpilased keskendusid enam ka e-ohutuse temaatikale, tõi see neile koolide tutvustuse eest veidi rohkem punkte. Kahoot viktoriinis olid seekord veidi nutikamad Jüri Gümnaasiumi õpilased. Väga huvitava ja hea teostuse ning ideega video oli Kiili Gümnaasiumil, kes sai selle eest maksimumpunktid. Jüri Gümnaasiumi video oli ka hea, kuid sõnum ei tulnud nii selgelt esile. QR-koodi viktoriini vastustes oli veidi põhjalikum Jüri Gümnaasiumi võistkond, samas jälle osavusmängus ja ülesannete lahendamises olid mõlemad võistkonnad võrdselt head.

Kokkuvõttes olid mõlema kooli esindajad väga tublid. Poole punktiga võitis Jüri Gümnaasiumi võistkond, kes pääses edasi poolfinaali. Suur tänu Kiili Gümnaasiumi tublile võistkonnale!

Kiili Gümnaasiumi video:

Jüri Gümnaasiumi video:

Nutikalt netis võistlusmäng Kohtla-Järvel

Nutikalt netis võistlusmäng Kohtla-Järvel

Kohtla-Järvel toimunud Nutikalt netis võistlusmängus osalesid Avinurme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilased. Teised kaks piirkonna kooli andsid loobumisvõidu.

Kuigi osalejaid oli vähem, kui mõnel teisel võistlusel, oli sellest hoolimata väga tore ja tasavägine võistlus. Avinurme Gümnaasiumi tutvustus oli väga põhjalik ning õpilastel tuli esinemine väga hästi välja, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilased olid aga Kahoot viktoriinis veidi nutikamad. QR-koodi otsinguülesanne ning veebilehtede kriitiline hindamine tuli mõlema kooli õpilastel võrdselt hästi välja. Mõlemil koolil olid hästi teostatud videod, nendega saate allpool tutvuda.

Kokkuvõttes võib öelda, et mõlema kooli võistkonnad väärisid võitu, kuid seekord võitis ainult 0,1 punktiga Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi võistkond. Suur tänu kõikidele osalejatele!

Avinurme Gümnaasiumi video

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi video

Nutikalt netis võistlusmäng Lähtel

Nutikalt netis võistlusmäng Lähtel

Lähte Ühisgümnaasiumis toimunud võistlusmängul osalesid Mustvee Gümnaasium, Lähte Ühisgümnaasium ja Tartu Veeriku Kool.

Koolide tutvustused oli huvitavad ning hästi esitatud. Koolides toimub palju ning võib öelda, et võistkondade liikmed on aktiivsed igal alal. Kahoot viktoriin oli väga pingeline, lõpuks võitis selle ühe punktiga teiste ees Mustvee Gümnaasiumi võistkond. Tartu Veeriku Kool oli jällegi veidi osavam QR koodi ülesannete lahendamises ning veebilehtede kriitilises hindamises. Lähte Ühisgümnaasium sai uudse lähenemise eest video esitamisel teistest ühe punkti rohkem. Nimelt mängis üks võistkonna liige videole klaveriga tausta, muutes selle mitmekülgsemaks. Sõnaseletuses jõudis ühe minuti jooksul teistest veidi rohkem sõnu ära arvata Tartu Veeriku Kooli võistkond.

Kokkuvõttes võitis teiste ees paari punktiga Tartu Veeriku Kool, teiseks tuli Mustvee Gümnaasiumi võistkond ning kolmandaks Lähte Ühisgümnaasiumi võistkond. Suured tänud kõikidele osalejatele!

Lähte Ühisgümnaasiumi video:

Tartu Veeriku Kooli video:

Partnerid