2011.a konverents

08.02. 2011 TURVALISE INTERNETI PÄEVA KONVERENTSI ETTEKANDED:
*Avasõnad. Evelin Ilves, Ilvi Pere, Margus Saar
httpv://www.youtube.com/user/lastekaitseliit#p/a/u/0/FA51H60QafM

*Miks noored käituvad netis just nii, nagu nad seda teevad? Tiiu Meres

*Ülevaade EU Kids Online uuringu tulemustest. Veronika Kalmus

*Ühendame jõud laste kaitsmiseks. Catherine J. Cummings

Catherine J.Cummings’i ettekanne: http://vimeo.com/22593252

Henrik Roonemaa ettekanne Virtuaalelu ja päriselu seosed. Interneti võimalused ja ohud: http://www.vimeo.com/22390141

*Kalev Pihli ettekanne: http://www.vimeo.com/22390506

*Kuidas õpilastele meelelahutuslikke arvutiteadmisi õppetöös kasutada. Birgy Lorenz  Ettekanne: http://www.vimeo.com/21482632

*Kuidas õpilaste meelelahutuslikke arvutiteadmisi õppetöös kasutada. Ingrid Maadvere

Noortepaneeli ettekanne

FacebookTwitterGoogle+Pinterest