Oluline Arhiiv

0

Menukas noortelavastus „Netis sündinud“ nüüd ka veebis

netis-logoVAT Teatril ja BCS Koolitusel on hea meel teatada, et menukas noortelavastus „Netis sündinud“ on nüüd kõikidele õpilastele ja õpetajatele kättesaadav veebi kaudu. Lisaks on valminud ka film „“Netis sündinud“ lava taga“, kus saavad sõna lavastaja, näitlejad ning veebipolitsenikud Maarja Punak ja Andero Sepp.

Projekt „Teater Internetist“ käivitus aasta tagasi ning viidi ellu VAT Teatri ja BCS Koolituse koostöös.

Näidendi sünnilugu on ainulaadne, aines koguti foorumteatri vormis otse noortelt, kes rääkisid olukordadest, millega nad virtuaalmaailmas on kokku puutunud. Lisaks tehti materjali kogumisel koostööd veebipolitseinike ja Lastekaitse Liiduga. Kõige selle põhjal valmis Kristiina Jalasto sulest näitemäng, mille VAT Teatri lavastaja Margo Teder lavalaudadele seadis.
Netis sündinud“ etendus  2013. aasta oktoobrist kuni 2014. aasta veebruarini 32 korda  eri Eesti paigus  ning jõudis nii ligikaudu 11 000 vaatajani.

Nii noored kui ka õpetajad võtsid lavastuse väga hästi vastu. Publiku suur huvi ja entusiastlik kaasaelamine tõestas, et  virtuaalmaailma ohtudest  rääkimiseks sobib teatrilavastuse vorm ülihästi.

Lavastuse sihtgrupiks on eelkõige noored vanuses 12-16 eluaastat, kuid samas on lugu palju mõtteainet pakkuv ka õpetajatele ja lapsevanematele.

„Netis sündinud“ jutustab noortest, kes avastavad, kui seotud ja samas erinevad on virtuaal- ja reaalmaailma põimunud probleemid ning kui võrdselt palju on ohte ja võimalusi meie elu lahutamatuks osaks saanud internetikeskkonnas.
Lavastusest „Netis sündinud“ on valminud videosalvestus, samuti loodi  dokumentaalfim „“Netis sündinud“ lava taga“ , mida on   võimalik kasutada õppematerjalina. Leiate need http://www.netissündinud.ee/et/video.html või  http://www.netissündinud.ee/et/lavastusest.html .

Lavastuse ja veebiturvalisuse üle saab mõtteid vahetada  ka Facebookis.  https://www.facebook.com/teaterinternetist

Projekti „Teater internetis“ kutsus ellu Vaata Maailma Sihtasutus. Projekti toetasid Euroopa Regionaalarengu Fond, Swedbank, Baltic Computer Systems, F- Secure, Lastekaitse Liit ning Politsei- ja Piirivalveameti veebipolitseinikud.

Elo Allemann
BCS Koolituse projektijuht

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Targalt internetis võistlusmängu Tallinna poolfinaal on edukalt toimunud

Tallinna poolfinaalis osalejad

Tallinna poolfinaalis osalejad

28. veebruaril toimus Tallinna Õpetajate Majas Targalt internetis võistlusmängu teine poolfinaal, millest võtsid osa õpilased Kiili Gümnaasiumist, Emmaste Põhikoolist, Lihula Gümnaasiumist, Kristiine Gümnaasiumist ja Kuusalu Keskkoolist, kes kõik olid eelnevalt võitnud oma piirkonna võistluse.

Poolfinaali esimese ülesandena tuli õpilastel ennast ja oma kooli tutvustada ning anda ülevaade sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Selleks oli õpilaste poolt valmistatud nii videoid, esitlusi, interaktiivseid plakateid kui ka laul. Kõige rohkem punkte tutvustuse eest saidki Emmaste Põhikooli õpilased, kes sulatasid võistlusmängu žüriiliikmed laulu ning informatiivse ettekandega nii endast kui ka oma koolist.

Peale tutvustust toimus paralleelselt kaks tegevust – mõned õpilased said näidata oma osavust ning koostööoskust arvutimängu Kinect mängus punkte kogudes. Samal ajal toimus teiste võistkondade osavõtul väitlus teemal „Suhtluskeskkondadesse registreerimisel peaksid kõik kasutajad tuvastama oma reaalse identiteedi“. Väitlust hindas Väitlusseltsi esindaja, kelle sõnul oli väitlus väga tasavägine, kuid teistest veidi enam õnnestus argumenteerimine Kristiine Gümnaasiumi väitlusmeeskonnal. Kõrged punktid väitluse eest said ka Lihula Gümnaasiumi ning Kuusalu Keskkooli väitlejad. Kinect osavusmängus kogusid kõige enam punkte Kiili Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli võistkonnad.

Interneti turvalisuse alaseid teadmisi ning info otsimise oskust said õpilased näidata QR koodi viktoriinis. Kõik võistkonnad said endale võistluseks tahvelarvutid, seejärel tuli neil üles leida saali seintele paigutatud QR koodid ja peale seda nendes peituvad ülesanded lahendada. Kõige edukamalt said sellega hakkama Kuusalu Keskkooli õpilased.

Seejärel mängiti võistkondade poolt eelnevalt valmistatud interneti turvalisuse teemasid käsitlevaid lauamänge. Kõik võistkonnad said mängida ühe teise võistkonna mängu ja seda ka hinnata. Mängude puhul hinnati nii mängu juhendit, disaini, mängu sisu kui ka kvaliteeti. Kõige kõrgemalt hindasid õpilased Lihula Gümnaasiumi lauamängu, samas žürii andis veidi enam punkte Kiili Gümnaasiumi lauamängu eest, mis oli ilusti kujundatud ning käsitles huvitavalt mitmeid interneti turvalisuse alaseid teemasid. Žürii kiitis kõiki lauamänge ja nende tegijaid ning soovitas neid interneti turvalisusega seotud teemade aruteluks koolides kasutusse võtta.

Võistlus lõppes teatrivooruga, milles võistkonnad esitasid e-ohutuse lühinäidendi teemal „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud…“. Näidendis hinnati probleemi püstitamise oskust ja selle edasiandmist läbi etenduses loodud tegelaskujude ning olukorrale leitud lahendust. Kõik näidendid olid väga leidlikult üles ehitatud, karakterid meisterlikult välja mängitud ning käsitlused ise teemakohased ja humoorikad. Kõige enam punkte näidendi eest sai Kristiine Gümnaasiumi võistkond, kes käsitles huvitavalt ja õpetlikult internetis ostmisega ning pettustega seotud teemasid. Väga kõrged punktid sai ka Emmaste Põhikooli võistkond, keda kiideti väga hea näitlejatöö eest ja kelle näidend käsitles kiusamisjuhtumeid.

Kokkuvõttes oli võistlus väga tasavägine, isegi veel tasavägisem kui paar päeva varem toimunud Tartu poolfinaal. Tihedas konkurentsis kogus erinevate ülesannete tegemisel kõige enam punkte Kuusalu Keskkooli võistkond ja väga väikse vahega järgnes neile Kristiine Gümnaasiumi võistkond ja Kiili Gümnaasiumi võistkond. Samas ainult ühe punktiga jäid neljandale ja viiendale kohale Emmaste Põhikooli ja Lihula Gümnaasiumi võistkonnad. Tunnustame kõiki osalenud võistkondi ja nende juhendajaid väga hea ja suure töö eest!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal on edukalt toimunud

Tartu poolfinaalis osalejad

Tartu poolfinaalis osalejad

26. veebruaril toimus Tartu Raamatukogu Konverentsikeskuse saalis Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal, kus võistlesid omavahel piirkondlike võistluste võitjad – Lähte Ühisgümnaasiumi, Avinurme Gümnaasiumi, Haanja Kooli, Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Juuru Gümnaasiumi võistkonnad.

Esmalt tutvustasid võistkonnad ennast ja oma koole ning andsid ülevaate sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Selleks kasutasid õpilased oskuslikult mitmeid huvitavaid interaktiivseid meetodeid – luuletusi, videoid, interaktiivseid plakateid jmt. Tutvustustest selgus, et mitmetes koolides toimuvad robootika ringid, samuti korraldatakse interneti turvalisuse loenguid ning seminare. Žürii kiitis kõiki tutvustuse tegijaid. Kõige kõrgemalt hindas žürii Juuru Gümnaasiumi ja Avinurme Gümnaasiumi ettekandeid, mis olid väga informatiivsed ja huvitavalt üles ehitatud.

Peale tutvustust avanes õpilastel võimalus näidata oma osavust ning koostööoskust arvutimängu Kinect mängu mängides. Samal ajal toimus teiste võistkondade osavõtul väitlus teemal „Suhtluskeskkondadesse registreerimisel peaksid kõik kasutajad tuvastama oma reaalse identiteedi“. Võistkonnad oskasid välja tuua selle väite nii poolt- kui vastuargumente. Väitlusseltsi esindaja hindas parimateks väitlejateks Pärnu Vanalinna Põhikooli väitlejaid, kellele järgnesid Haanja Kooli ja Avinurme Gümnaasiumi väitlejad. Kõige enam punkte osavusmängus kogus Avinurme Gümnaasiumi võistkond.

Oma teadmisi interneti turvalisusest ning info otsimise oskust said õpilased näidata QR koodi viktoriinis. Kõik võistkonnad said endale võistluseks tahvelarvutid, seejärel tuli neil üles leida saali seintele paigutatud QR koodid ja peale seda nendes peituvad ülesanded lahendada. Kõige edukamalt tuli see välja Avinurme Gümnaasiumi ja Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastel.

Koduse tööna olid õpilased valmistanud interneti turvalisemat kasutamist käsitlevad lauamängud, mida hindasid nii õpilased ise kui ka žüriiliikmed. Tööde seas leidus nii täringu-, sõnaseletus- kui ka erinevat tüüpi ülesannete lahendamist käsitlevaid mänge. Mängude puhul hinnati nii mängu juhendit, disaini, mängu sisu kui ka kvaliteeti. Kõige kõrgemad punktid lauamängu eest sai Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Avinurme Gümnaasiumi võistkond. Esile toodi ka Haanja Kooli QR koodidel põhinevat lauamängu, mis põhines uute infotehnoloogiste vahendite kasutamisel.

Võistlus lõppes teatrivooruga, milles võistkonnad esitasid e-ohutuse lühinäidendi teemal „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud…“. Näidendis hinnati probleemi püstitamise oskust ja selle edasiandmist läbi etenduses loodud tegelaskujude ning olukorrale leitud lahendust. Kõik näidendid olid teemakohased, huvitavad ja humoorikad. Žürii töö ei olnud kerge, kuid viie žüriiliikme punktide kokku liitmisel selgus, et kõige kõrgemad punktid sai näidendi eest Pärnu Vanalinna Põhikool ja Avinurme Gümnaasium.

Kokkuvõttes oli võistlus väga tasavägine. Tihedas konkurentsis kogus erinevate ülesannete tegemisel kõige enam punkte Avinurme Gümnaasium ning teiseks tuli Pärnu Vanalinna Põhikool, kes pääsesid edasi aprillis toimuvasse Targalt internetis võistlusmängu finaali. Tunnustame kõiki osalenud võistkondi ja nende juhendajaid väga hea ja suure töö eest!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Õppematerjal veebiturvalisusest õpetajatele

Õpetajatele ja noorsootöötajatele on valminud õppematerjal, millega jutuks võtta veebiturvalisuse teema. Õppematerjal loodi projekti „See on turvaline IT!“ raames Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja BCS Koolituse koostöös.

Tänapäeval, mil tehnoloogia kasutamine on igapäevaelu osa, muutub üha olulisemaks noorte teadlikkus sellest, kuidas virtuaalmaailmas tegutseda, et hoiduda võimalikest ohtudest. Õppematerjal „ See on turvaline IT!“ ongi abimaterjaliks õpetajale ja noorsootöötajale, et sel teemal 12-16aastaste õpilastega arutelda.

Õppematerjali leiate aadressilt http://www.itl.ee/veebiturvalisus/opetaja.html

Mis võib juhtuda, kui postitada Facebookis kutse peole või kasutada salaja sõbra kontot või tõmmata nutitelefoni tundmatu programm. Need on vaid mõned küsimused, mida klassiruumis arutamiseks pakutakse. Aruteluks sobiva häälestuse loovad neli videoklippi, mis iga alateema sisse juhatavad. Õpetaja käsutuses on näitlikud kasutajaprofiilid, skeemimäng ja situatsioonikaardid, mis suunavad õpilast analüüsima igapäevast internetikasutust ja avastama seal võimalikke ohte. Õpetaja töö lihtsustamiseks on koostatud ka õppematerjali toetavad metoodilised juhendid, tunnikavad  ja esitlused iga alateema kohta.

Õppematerjali „See on turvaline IT!“ koostasid Birgy Lorenz Pelgulinna Gümnaasiumist, Meeri Sild Lilleküla Gümnaasiumist ning Mari Tõnisson Tartu Hiie Koolist. Kõik kolm on pikaajalise kogemusega õpetajad, kellel infotehnoloogiga tihe kokkupuude. Lisaks on nad tegelnud ka veebiturvalisuse teemadega.

Videote režissöör on Hardi Keerutaja ning neis astuvad üles Lilleküla Gümnaasiumi näitestuudio Kruvikeeraja noored näitlejad, keda juhendas Andres Jakovlev.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit käivitas aasta tagasi projekti „See on turvaline IT!“, mille kaudu sooviti pöörata tähelepanu, kuidas täiskasvanuil on võimalik kaasa aidata noorte internetialase turvateadlikkuse tõstmisele. Selleks korraldati nime all „See on turvaline IT!“ Eesti eri paigus 6 konverentsi ning loodi õppematerjal.

Projekti „See on turvaline IT!“ toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
4

Veebimäng “Nastix seikleb internetis”

„Nastix seikleb internetis“ on Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel loodud  internetipõhine mäng. Mäng on mõeldud peamiselt 9-14-aastastele lastele turvalise Internetikasutuse õppimiseks.
Mängu peategelane, Nastix, on tuntud IT koomiksi BadBlock tegelane, kes alustas seiklemist Eesti Ekspressi veergudel 2000 aastal. Ta on karvane ja tahumatu IT mees, kes tunneb arvuteid ja Internetti läbi ja lõhki, kuid võib päriselus hätta jääda. Nüüd on Nastix lõudnud lapsi õpetama, et ka nemad saaksid arvuti ja Internetiga sõbraks ning oskaksid hoiduda seal varitsevatest ohtudest.
Nastixiga koos saavad mängijad selgeks: mida ja kuidas oleks mõistlik end internetis teistele esitleda; mis üldse on privaatsus ja kuidas seda mõista interneti kontekstis; koos õpitakse looma ja ära tundma turvalist parooli ning uuritakse, millele peaks tähelepanu pöörama uue kasutajakonto loomisel.
Viirusteküüsi langenud Nastixi arvuti ravitakse koos terveks ning hättasattunud mobiilikasutaja saab samuti abi. Eraldi minimängud on loodud küberkiusamise ning sotsiaalvõrgustikes suhtlemise teemal.

Nastixiga saab seigelda siin www.targaltinternetis.ee/nastix/

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Jänku-Jussi internetimaailm

Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel ja projekti Targalt internetis toel on valminud  3 õpetlikku multikat kõige noorematele arvutikasutajatele. Otsustasime kasutada laste seas populaarset Jänku-Jussi. kes elab Lastekas.ee lehel.      

I osas saab jänkude pere endale uue sülearvuti ja isa selgitab lastele, mis on internet.

I osa sai valmis 01.02 ja seda on tänaseks vaadatud rohkem kui 50000 korda.
II osas tuleb jänkudele külla arvutiasjatundja Tiiger, kes õpetab lihtsaid reegleid, mida järgides on digimaailma avastamine turvalisem.
III osas tehakse ühiselt paroole, mida on raske võõrastel ära arvata.  

Multikaid saab vaadata nii www.lastekas.ee lehelt kui Youtube`ist.

Multikad on olemas ka vene ja inglise keeles.

Täname ideede autorit Kärt Käeselit Pelgulinna Gümnaasiumist, Tiigrile hääle andnud Marek Siinverti projekti Targalt internetis noortepaneelist ning  Lastekas.ee vahvat kollektiivi!

Ilvi Pere
Tiigrihüppe Sihtasutus
Internetiturvalisuse projektijuht

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub tutvuma netilammastega

 

netilambad

Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel eestindati projekti Targalt internetis raames eSlovensko loodud üheksaosaline animafilmide sari Sheeplive – eesti keeles  Netilambad.

Euroopas mitmeid auhindu võitnud animasarjas käsitletakse tõsiseid teemasid lastele arusaadaval ja humoorikal moel. Õpitakse ära tundma küberkiusamist, seksuaalset ahistamist, rassismi ja diskrimineerimist. Tegelased annavad ka nõu, mida internetis avaldada ja mida enda teada jätta.

Tegelastele andsid  hääle Taavi Teplenkov, Tõnu Oja ja Aleksander Eelmaa.
Animafilme saab vaadata Sheeplive.eu portaalist.

Info ja kontaktid:
Ilvi Pere
Tiigrihüppe Sihtasutus
Internetiturvalisuse projektijuht
Tel. 53 034 191
ilvi@tiigirhype.ee

 Triin Kangur
Tiigrihüppe Sihtasutus
Internetiturvalisuse projekti assistent
triin@tiigrihype.ee

FacebookTwitterGoogle+Pinterest