Oluline Arhiiv

0

Tunne oma netisõpru

tunne oma netisõpru Meil on õigus avastada, õppida ja nautida kõike huvitavat, mida internet pakub. Kuid samas peab arvestama, et internetis võib kokku puutuda ka erinevate ohtudega, millest peaksime teadlikud olema. Näiteks ei ole mõistlik avaldada internetis oma isiklikke andmeid. Tänaval vaevalt ütleksid võõrale inimesele oma täisnime, vanust, kodust aadressi või telefoninumbrit, samamoodi peaks ettevaatusega suhtuma võõrasse internetis. Mõnikord juhtub ka seda, et see „internetituttav“ ei ole tegelikult isik, kes ta väidab end olevat. Ole ettevaatlik, kui otsustad minna kohtuma kellegagi, keda tead ainult interneti kaudu, räägi sellest kindlasti oma vanematele või kellelegi, keda usaldad. Kui sa tunned, et keegi teeb sulle liiga saates solvavaid sõnumeid, püüdes sinult kätte saada isiklikke andmeid või saates ebameeldiva sisuga pilte, siis nõu ja abi saab veebilehelt www.lasteabi.ee  ja tasuta lasteabitelefonilt 116111. Kasulikku infot leiad ka meie veebilehelt www.targaltinternetis.ee.

Tunne oma netisõpru!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Kuula õpilaste loodud laule internetist

IMG_925423. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskuses MEKTORY Targalt internetis koolidevahelise võistlusmängu finaalvõistlus. Finaalis võistlesid omavahel eelvoorude parimad: Kuusalu Keskkool, Kristiine Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium ja Pärnu Vanalinna Põhikool.

Finaalis võistelnud õpilastel ja pealvaatajatel oli võimalus osa saada meeleolukast kontserdist. Kõik meeskonnad olid finaaliks loonud e-ohutust käsitlevad laulud, mida nad erinevate pillide saatel teistele esitasid. Lugude puhul hinnati eelkõige loo sõnumit, esitust ning originaalsust. Kõik esitatud laulud olid teemakohased, selge sõnumiga ja vaimukad. Võistlusele oli kohale toodud nii kitarrid, trummid, süntesaatorid jm pillid.

Kuula lugusid järgnevatelt linkidelt.

Pärnu Vanalinna Põhikooli laul

Pärnu Vanalinna Põhikooli laul Targalt internetis

Sõnad: Targalt internetis laul_Pärnu Vanalinna Põhikool

Kristiine Gümnaasiumi laul

Kristiine Gumnaasiumi laul Imeline internet

Sõnad: Imeline internet_Kristiine Gümnaasium

Kuusalu Keskkooli laul

Kuusalu Keskkooli laul Targalt internetis

Sõnad: Laul Targalt internetis_Kuusalu Keskkool

Avinurme Gümnaasiumi laul

Avinurme Gumnaasiumi laul Targalt internetis

Sõnad: Targalt internetis laul_Avinurme Gümnaasium

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Targalt internetis võistlusmängu võitis Pärnu Vanalinna Põhikool

Targalt internetis võistlusmängu finalistid

Targalt internetis võistlusmängu finalistid

Kolmapäeval, 23. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskuses MEKTORY Targalt internetis koolidevahelise võistlusmängu finaalvõistlus. Finaalis võistlesid omavahel eelvoorude parimad: Kuusalu Keskkool, Kristiine Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium ja Pärnu Vanalinna Põhikool.

Finaal algas koolide tutvustustega. Õpilastel tuli ennast ja oma kooli tutvustada ning anda ülevaade sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Oli märgata, et võrreldes piirkondlikes võistlustes tehtud esitlustega, olid õpilased finaalis tunduvalt enesekindlamad ning nende ettekanded mitmekülgsemad. Oma kooli tutvustuse eest sai kõige enam punkte Kuusalu Keskkooli võistkond, kelle ettekanne oli nii sisukas kui ka hästi ette kantud.

Järgmisena tuli koolide võistkondadel esitleda oma koolis läbiviidud interneti kasutamist käsitlenud uuringu tulemusi. Vaatamata sellele, et kõikidele õpilastele oli see esimene kord taolist uuringut läbi viia, tuli see neil päris hästi välja. Kõik võistkonnad olid läbi viinud veebiküsitluse ning seejärel saadud tulemusi analüüsinud ning kokkuvõtteid teinud. Uuringu eest sai kõige enam punkte Avinurme Gümnaasiumi võistkond, kes oli küsitlenud kõiki oma kooli 5.-9. klasside õpilasi nende interneti kasutamise harjumuste teada saamiseks. Punktide arvu poolest järgnes neile Kristiine Gümnaasiumi võistkond, kes samuti uuris interneti kasutamise harjumusi oma kooli õpilaste seas ning oli uurimuses püstitanud hüpoteesi, mida küsitlusega testiti. Pärnu Vanalinna Põhikool selgitas välja oma kooli õpilaste suhtluskeskkondade kasutamist ning Kuusalu Keskkool uuris Facebooki mõjusid oma kooli õpilastele. Uuringud saavad olema kättesaadavad projekti veebilehel.

Finaalis võistelnud õpilastel ja pealvaatajatel oli võimalus osa saada meeleolukast kontserdist. Kõik meeskonnad olid finaaliks loonud e-ohutust käsitlevad laulud, mida nad erinevate pillide saatel teistele esitasid. Lugude puhul hinnati eelkõige loo sõnumit, esitust ning originaalsust. Kõik esitatud laulud olid teemakohased, selge sõnumiga ja vaimukad. Võistlusele oli kohale toodud nii kitarrid, trummid, süntesaatorid jm pillid ning žürii oli üllatunud õpilaste oskuslikust pillimängust. Kõige kõrgemad punktid sai laulu esitamise eest Pärnu Vanalinna Põhikool, temale järgnesid Avinurme Gümnaasium ja Kristiine Gümnaasium. Kõik lood lindistati ning veidi aja pärast saab neid kuulata veebilehel www.targaltinternetis.ee.

Laulude sõnad:
Targalt internetis laul_Pärnu vanalinna põhikool
Targalt internetis laul_avinurme gümnaasium
Imeline internet_Kristiine Gümnaasium
Laul Targalt internetis_kuusalu keskkool

Läbi võistlusmängu erinevate voorude on võistkondadel tulnud väidelda erinevatel interneti kasutamisega seotud teemadel, seekordseks väitluse teemaks oli „Veebikeskkonnad peaksid vastutama oma saidil toimunud küberkiusamise eest“. Võistkonnad selgitasid loosi teel välja, kas neil tuleb teemat jaatada või eitada. Toimus kaks väitlust, mille võitsid Pärnu Vanalinna Põhikool ja Kuusalu Keskkool. Väitlusseltsi esindaja hinnangul on finaalidesse jõudnud nelja võistkonna areng silmmärgatav, paranenud oli artikuleeritus, argumendid, tõestusmaterjalide kasutamine ja nende kriitiline hindamine. Väitlust oli hea ja hariv kuulata ka kõikidel pealtvaatajatel.

Peale väitlust toimus MEKTORY keskuses ekskursioon, mille käigus tutvustati õpilastele hiljuti avatud maja ning näidati erinevaid laboreid. Finalistide tähelepanu ja informatsiooni meelde jätmise oskust testiti hiljem viktoriinis. Kõige paremini suutis infot meelde jätta ning viktoriini küsimustele vastata Avinurme Gümnaasiumi võistkond, kellele järgnes Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond.
Sellel ajal, kui võistlusmängu žürii asus punkte kokku lugema, osalesid õpilased led-lambi meisterdamise töötoas. Finaali žüriisse kuulusid Eesti Väitlusseltsi, HITSA Innovatsioonikeskuses, Lasteabitelefoni 116111, Inimeseõpetuse Ühingu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad. Žürii hinnangul olid kõik finaali pääsenud võistkonnad väga tublid, finaaliks hästi valmistunud ning võistlus kujunes väga tasavägiseks.

Võistlusmängu võitis väga napilt Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond, kes sõidab järgneval õppeaastal auhinnareisile Brüsselisse. Teise koha saavutas Kristiine Gümnaasiumi võistkond ning kolmandat kohta jäid jagama Avinurme Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli võistkonnad. Palju õnne kõikidele finalistidele ning nende juhendajatele!

Vaata finaali kokkuvõtet:

Targalt internetis võistlusmängu finaali kokkuvõte

Valmis neli temaatilist lugu

Valmis neli temaatilist lugu

Kuusalu Keskkooli võistkond

Kuusalu Keskkooli võistkond

Avinurme Gümnaasiumi võistkond

Avinurme Gümnaasiumi võistkond

Kristiine Gümnaasiumi võistkond

Kristiine Gümnaasiumi võistkond

Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond

Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Menukas noortelavastus „Netis sündinud“ nüüd ka veebis

netis-logoVAT Teatril ja BCS Koolitusel on hea meel teatada, et menukas noortelavastus „Netis sündinud“ on nüüd kõikidele õpilastele ja õpetajatele kättesaadav veebi kaudu. Lisaks on valminud ka film „“Netis sündinud“ lava taga“, kus saavad sõna lavastaja, näitlejad ning veebipolitsenikud Maarja Punak ja Andero Sepp.

Projekt „Teater Internetist“ käivitus aasta tagasi ning viidi ellu VAT Teatri ja BCS Koolituse koostöös.

Näidendi sünnilugu on ainulaadne, aines koguti foorumteatri vormis otse noortelt, kes rääkisid olukordadest, millega nad virtuaalmaailmas on kokku puutunud. Lisaks tehti materjali kogumisel koostööd veebipolitseinike ja Lastekaitse Liiduga. Kõige selle põhjal valmis Kristiina Jalasto sulest näitemäng, mille VAT Teatri lavastaja Margo Teder lavalaudadele seadis.
Netis sündinud“ etendus  2013. aasta oktoobrist kuni 2014. aasta veebruarini 32 korda  eri Eesti paigus  ning jõudis nii ligikaudu 11 000 vaatajani.

Nii noored kui ka õpetajad võtsid lavastuse väga hästi vastu. Publiku suur huvi ja entusiastlik kaasaelamine tõestas, et  virtuaalmaailma ohtudest  rääkimiseks sobib teatrilavastuse vorm ülihästi.

Lavastuse sihtgrupiks on eelkõige noored vanuses 12-16 eluaastat, kuid samas on lugu palju mõtteainet pakkuv ka õpetajatele ja lapsevanematele.

„Netis sündinud“ jutustab noortest, kes avastavad, kui seotud ja samas erinevad on virtuaal- ja reaalmaailma põimunud probleemid ning kui võrdselt palju on ohte ja võimalusi meie elu lahutamatuks osaks saanud internetikeskkonnas.
Lavastusest „Netis sündinud“ on valminud videosalvestus, samuti loodi  dokumentaalfim „“Netis sündinud“ lava taga“ , mida on   võimalik kasutada õppematerjalina. Leiate need http://www.netissündinud.ee/et/video.html või  http://www.netissündinud.ee/et/lavastusest.html .

Lavastuse ja veebiturvalisuse üle saab mõtteid vahetada  ka Facebookis.  https://www.facebook.com/teaterinternetist

Projekti „Teater internetis“ kutsus ellu Vaata Maailma Sihtasutus. Projekti toetasid Euroopa Regionaalarengu Fond, Swedbank, Baltic Computer Systems, F- Secure, Lastekaitse Liit ning Politsei- ja Piirivalveameti veebipolitseinikud.

Elo Allemann
BCS Koolituse projektijuht

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
3

Veebimäng “Nastix seikleb internetis”

„Nastix seikleb internetis“ on Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel loodud  internetipõhine mäng. Mäng on mõeldud peamiselt 9-14-aastastele lastele turvalise Internetikasutuse õppimiseks.
Mängu peategelane, Nastix, on tuntud IT koomiksi BadBlock tegelane, kes alustas seiklemist Eesti Ekspressi veergudel 2000 aastal. Ta on karvane ja tahumatu IT mees, kes tunneb arvuteid ja Internetti läbi ja lõhki, kuid võib päriselus hätta jääda. Nüüd on Nastix lõudnud lapsi õpetama, et ka nemad saaksid arvuti ja Internetiga sõbraks ning oskaksid hoiduda seal varitsevatest ohtudest.
Nastixiga koos saavad mängijad selgeks: mida ja kuidas oleks mõistlik end internetis teistele esitleda; mis üldse on privaatsus ja kuidas seda mõista interneti kontekstis; koos õpitakse looma ja ära tundma turvalist parooli ning uuritakse, millele peaks tähelepanu pöörama uue kasutajakonto loomisel.
Viirusteküüsi langenud Nastixi arvuti ravitakse koos terveks ning hättasattunud mobiilikasutaja saab samuti abi. Eraldi minimängud on loodud küberkiusamise ning sotsiaalvõrgustikes suhtlemise teemal.

Nastixiga saab seigelda siin www.targaltinternetis.ee/nastix/

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Jänku-Jussi internetimaailm

Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel ja projekti Targalt internetis toel on valminud  3 õpetlikku multikat kõige noorematele arvutikasutajatele. Otsustasime kasutada laste seas populaarset Jänku-Jussi. kes elab Lastekas.ee lehel.      

I osas saab jänkude pere endale uue sülearvuti ja isa selgitab lastele, mis on internet.

I osa sai valmis 01.02 ja seda on tänaseks vaadatud rohkem kui 50000 korda.
II osas tuleb jänkudele külla arvutiasjatundja Tiiger, kes õpetab lihtsaid reegleid, mida järgides on digimaailma avastamine turvalisem.
III osas tehakse ühiselt paroole, mida on raske võõrastel ära arvata.  

Multikaid saab vaadata nii www.lastekas.ee lehelt kui Youtube`ist.

Multikad on olemas ka vene ja inglise keeles.

Täname ideede autorit Kärt Käeselit Pelgulinna Gümnaasiumist, Tiigrile hääle andnud Marek Siinverti projekti Targalt internetis noortepaneelist ning  Lastekas.ee vahvat kollektiivi!

Ilvi Pere
Tiigrihüppe Sihtasutus
Internetiturvalisuse projektijuht

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub tutvuma netilammastega

 

netilambad

Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel eestindati projekti Targalt internetis raames eSlovensko loodud üheksaosaline animafilmide sari Sheeplive – eesti keeles  Netilambad.

Euroopas mitmeid auhindu võitnud animasarjas käsitletakse tõsiseid teemasid lastele arusaadaval ja humoorikal moel. Õpitakse ära tundma küberkiusamist, seksuaalset ahistamist, rassismi ja diskrimineerimist. Tegelased annavad ka nõu, mida internetis avaldada ja mida enda teada jätta.

Tegelastele andsid  hääle Taavi Teplenkov, Tõnu Oja ja Aleksander Eelmaa.
Animafilme saab vaadata Sheeplive.eu portaalist.

Info ja kontaktid:
Ilvi Pere
Tiigrihüppe Sihtasutus
Internetiturvalisuse projektijuht
Tel. 53 034 191
ilvi@tiigirhype.ee

 Triin Kangur
Tiigrihüppe Sihtasutus
Internetiturvalisuse projekti assistent
triin@tiigrihype.ee

FacebookTwitterGoogle+Pinterest