Üritused Arhiiv

0

Toimus veebiohutuse teine veebiseminar

veebiseminarReedel, 21.novembril toimus Targalt internetis veebiohutse koolituse II veebiseminar. Seminaril esines veebikonstaabel Maarja Punak, kes tutvustas oma tööd ja juhtumeid, millega tema poole on pöördutud. Seadmete tehnilisest kaitsest rääkis  arvutikaitse.ee portaali toimetaja Aare Kirna.  Veebiseminari saab vaadata siit

 

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

E-ohutuse kursuse sissejuhatav veebinar

E-ohutuse  kursuste sissejuhatav veebiseminar toimus 27.oktoobril. Veebiseminari eesmärk oli tutvustada lühidalt nii internetiohutuse projekti „Targalt internetis“ kui ka täna, 03.detsembril algavaid kursuseid.

Vabandame siiralt kõigi ees, kelle postkasti veebiseminari jälgimise otselink ei potsatanud -  ka HITSA-l tuleb vahel ette tehnilisi viperusi.

Et seminaril räägitu-näidatu siiski kõigi huvitatuteni jõuaks, oleme tõstnud veebiseminari salvestuse HITSA Youtube´i kanalisse .

 

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

HITSA käivitab kolm veebiohutuse kursust õpetajatele

E-kursus õpetajatele Koolielu portaalis

E-kursus õpetajatele Koolielu portaalis

Targalt internetis projekti raames algab 24. oktoobril Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse korraldusel kolm veebiohutuse kursust. Kursused on ette valmistatud õpetaja vajadusi silmas pidades, sest küsimused ja probleemid, millega õpetaja klassiruumis kokku puutub, sõltuvad väga palju sihtrühmast, kellega õpetaja töötab.
Praktiliste tööde kaudu omandatakse teadmisi arvutikaitsest, elust sotsiaalvõrgustikes, internetiturvalisuse probleemidest Eestis ja mujal maailmas. Praktikult praktikule õppe kaudu saab nõuandeid nende teemade käsitlemiseks koolielus.

Õpetajad on oodatud osalema:
„e-ohutus alushariduse ja I kooliastme klassijuhatajatele“, juhendajad P.Seepa ja H.Epro  http://koolitus.hitsa.ee/training/51
„e-ohutus II kooliastmes“, juhendaja R.Timberg http://koolitus.hitsa.ee/training/52
„e-ohutus III kooliastme, gümnaasiumi ning kutseõppe klassijuhatajatele“, juhendajad B.Lorenz ja A. Rumm http://koolitus.hitsa.ee/training/53
Iga kursuse maht on 26 akadeemilist tundi ehk 1 EAP.

Kõik kursused algavad 24. oktoobril 2014 auditoorse päevaga Tallinnas IT Kolledžis, mis kestab kella 10.00-15.00. Edasine töö kuni 9. detsembrini toimub HITSA Moodle keskkonnas. Kursustel osalemine on tasuta.

Lisainfo www.innovatsioonikeskus.ee; www.targaltinternetis.ee

Triin Kangur
projekti Targalt internetis teavitusjuht
triin.kangur@hitsa.ee

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Tunne oma netisõpru

tunne oma netisõpru Meil on õigus avastada, õppida ja nautida kõike huvitavat, mida internet pakub. Kuid samas peab arvestama, et internetis võib kokku puutuda ka erinevate ohtudega, millest peaksime teadlikud olema. Näiteks ei ole mõistlik avaldada internetis oma isiklikke andmeid. Tänaval vaevalt ütleksid võõrale inimesele oma täisnime, vanust, kodust aadressi või telefoninumbrit, samamoodi peaks ettevaatusega suhtuma võõrasse internetis. Mõnikord juhtub ka seda, et see „internetituttav“ ei ole tegelikult isik, kes ta väidab end olevat. Ole ettevaatlik, kui otsustad minna kohtuma kellegagi, keda tead ainult interneti kaudu, räägi sellest kindlasti oma vanematele või kellelegi, keda usaldad. Kui sa tunned, et keegi teeb sulle liiga saates solvavaid sõnumeid, püüdes sinult kätte saada isiklikke andmeid või saates ebameeldiva sisuga pilte, siis nõu ja abi saab veebilehelt www.lasteabi.ee  ja tasuta lasteabitelefonilt 116111. Kasulikku infot leiad ka meie veebilehelt www.targaltinternetis.ee.

Tunne oma netisõpru!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Targalt internetis võistlusmängu võitis Pärnu Vanalinna Põhikool

Targalt internetis võistlusmängu finalistid

Targalt internetis võistlusmängu finalistid

Kolmapäeval, 23. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskuses MEKTORY Targalt internetis koolidevahelise võistlusmängu finaalvõistlus. Finaalis võistlesid omavahel eelvoorude parimad: Kuusalu Keskkool, Kristiine Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium ja Pärnu Vanalinna Põhikool.

Finaal algas koolide tutvustustega. Õpilastel tuli ennast ja oma kooli tutvustada ning anda ülevaade sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Oli märgata, et võrreldes piirkondlikes võistlustes tehtud esitlustega, olid õpilased finaalis tunduvalt enesekindlamad ning nende ettekanded mitmekülgsemad. Oma kooli tutvustuse eest sai kõige enam punkte Kuusalu Keskkooli võistkond, kelle ettekanne oli nii sisukas kui ka hästi ette kantud.

Järgmisena tuli koolide võistkondadel esitleda oma koolis läbiviidud interneti kasutamist käsitlenud uuringu tulemusi. Vaatamata sellele, et kõikidele õpilastele oli see esimene kord taolist uuringut läbi viia, tuli see neil päris hästi välja. Kõik võistkonnad olid läbi viinud veebiküsitluse ning seejärel saadud tulemusi analüüsinud ning kokkuvõtteid teinud. Uuringu eest sai kõige enam punkte Avinurme Gümnaasiumi võistkond, kes oli küsitlenud kõiki oma kooli 5.-9. klasside õpilasi nende interneti kasutamise harjumuste teada saamiseks. Punktide arvu poolest järgnes neile Kristiine Gümnaasiumi võistkond, kes samuti uuris interneti kasutamise harjumusi oma kooli õpilaste seas ning oli uurimuses püstitanud hüpoteesi, mida küsitlusega testiti. Pärnu Vanalinna Põhikool selgitas välja oma kooli õpilaste suhtluskeskkondade kasutamist ning Kuusalu Keskkool uuris Facebooki mõjusid oma kooli õpilastele. Uuringud saavad olema kättesaadavad projekti veebilehel.

Finaalis võistelnud õpilastel ja pealvaatajatel oli võimalus osa saada meeleolukast kontserdist. Kõik meeskonnad olid finaaliks loonud e-ohutust käsitlevad laulud, mida nad erinevate pillide saatel teistele esitasid. Lugude puhul hinnati eelkõige loo sõnumit, esitust ning originaalsust. Kõik esitatud laulud olid teemakohased, selge sõnumiga ja vaimukad. Võistlusele oli kohale toodud nii kitarrid, trummid, süntesaatorid jm pillid ning žürii oli üllatunud õpilaste oskuslikust pillimängust. Kõige kõrgemad punktid sai laulu esitamise eest Pärnu Vanalinna Põhikool, temale järgnesid Avinurme Gümnaasium ja Kristiine Gümnaasium. Kõik lood lindistati ning veidi aja pärast saab neid kuulata veebilehel www.targaltinternetis.ee.

Laulude sõnad:
Targalt internetis laul_Pärnu vanalinna põhikool
Targalt internetis laul_avinurme gümnaasium
Imeline internet_Kristiine Gümnaasium
Laul Targalt internetis_kuusalu keskkool

Läbi võistlusmängu erinevate voorude on võistkondadel tulnud väidelda erinevatel interneti kasutamisega seotud teemadel, seekordseks väitluse teemaks oli „Veebikeskkonnad peaksid vastutama oma saidil toimunud küberkiusamise eest“. Võistkonnad selgitasid loosi teel välja, kas neil tuleb teemat jaatada või eitada. Toimus kaks väitlust, mille võitsid Pärnu Vanalinna Põhikool ja Kuusalu Keskkool. Väitlusseltsi esindaja hinnangul on finaalidesse jõudnud nelja võistkonna areng silmmärgatav, paranenud oli artikuleeritus, argumendid, tõestusmaterjalide kasutamine ja nende kriitiline hindamine. Väitlust oli hea ja hariv kuulata ka kõikidel pealtvaatajatel.

Peale väitlust toimus MEKTORY keskuses ekskursioon, mille käigus tutvustati õpilastele hiljuti avatud maja ning näidati erinevaid laboreid. Finalistide tähelepanu ja informatsiooni meelde jätmise oskust testiti hiljem viktoriinis. Kõige paremini suutis infot meelde jätta ning viktoriini küsimustele vastata Avinurme Gümnaasiumi võistkond, kellele järgnes Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond.
Sellel ajal, kui võistlusmängu žürii asus punkte kokku lugema, osalesid õpilased led-lambi meisterdamise töötoas. Finaali žüriisse kuulusid Eesti Väitlusseltsi, HITSA Innovatsioonikeskuses, Lasteabitelefoni 116111, Inimeseõpetuse Ühingu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad. Žürii hinnangul olid kõik finaali pääsenud võistkonnad väga tublid, finaaliks hästi valmistunud ning võistlus kujunes väga tasavägiseks.

Võistlusmängu võitis väga napilt Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond, kes sõidab järgneval õppeaastal auhinnareisile Brüsselisse. Teise koha saavutas Kristiine Gümnaasiumi võistkond ning kolmandat kohta jäid jagama Avinurme Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli võistkonnad. Palju õnne kõikidele finalistidele ning nende juhendajatele!

Vaata finaali kokkuvõtet:

Targalt internetis võistlusmängu finaali kokkuvõte

Valmis neli temaatilist lugu

Valmis neli temaatilist lugu

Kuusalu Keskkooli võistkond

Kuusalu Keskkooli võistkond

Avinurme Gümnaasiumi võistkond

Avinurme Gümnaasiumi võistkond

Kristiine Gümnaasiumi võistkond

Kristiine Gümnaasiumi võistkond

Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond

Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Konverents “Pöördepunkt hariduses” 9.-11.aprillil

Õpilaste ja õpetajate suhtlus võrgustikesHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) korraldab 9.-11. aprillil rahvusvahelise konverentsi „Pöördepunkt hariduses“, mis toob kokku oma ala parimad eksperdid nii Eestist kui kaugemalt.

„Oleme  hariduse pöördepunktis, kus tuleb teha õigeid otsuseid ja osata ennustada tulevikku kiiresti muutuva tehnoloogilise maailma kontekstis,“ ütles konverentsi temaatikat kommenteerides HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla. „Digiajastu pole moeröögatus, vaid eeldus hariduse kvalitatiivseks hüppeks ning Eesti e-riigi eduloo jätkumiseks.“

9. aprilli eelkonverentsi ettekannetes räägitakse kooli rollist muutuvas keskkonnas, õpetaja pädevustest ning enesearengust. Konverentsi põhiprogrammis räägitakse 10.-11. aprillil haridusinnovatsioonist ja sellega seotud väljakutsetest: mida oodatakse õpetajalt kui muutuste agendilt ja milline roll on haridusasutuse juhil? Kuidas tuvastada ja hinnata kooli ning õpetamist mõjutavaid trende? Milline on tänapäevane õppija, kas ja kuidas on muutunud õpikeskkond ning koos sellega ka õppimine? Kuidas iga päev jõuda iga õpilaseni, arutleb konverentsil Jon Bergmann (Ameerika Ühendriigid), kes on ümberpööratud klassiruumi (flipped classroom) idee viinud tuhandete õpetajateni üle maailma. Ümberpööratud klassiruumi mudelis vahetavad kohad senised tunnitöö ja kodutöö, mis võimaldab tunnis teadmisi kinnistada, analüüsida, seostada ning annab õppijale olulisema rolli oma õppeprotsessi juhtimisel. Suurbritannia kogemustest IKT-õppekava koostamisel tuleb rääkima Toshiba haridusnõunik Bob Harrison. Uue õppekava kohaselt õpetatakse lastele senise tehnoloogia tarbimise asemel seda, kuidas arvuti töötab ja kuidas selle abil luua midagi uut. Viieaastaseid programmeerimise algtõdesid õppivaid lapsi võib edaspidi näha koolides üle Suurbritannia.

Konverentsil esineb ka maailma üks juhtivaid eksperte noorte internetikasutuse ja digitaalse lõhe alal – John Carr; Euroopa koolidevõrgustiku (European Schoolnet) peadirektor Marc Durando; ettevõtja, investor ja iduettevõtete nõustaja Steve Taylor; IKT ja didaktika uurija ning praktik Milan Hausner jt. Lisaks välisesinejatele kuuleb parimaid praktikaid Eesti lasteaedadest, koolidest ja ülikoolidest. Mida õppida eluks 22. sajandil, arutavad professor Margus Pedaste ja Mario Mäeots Tartu Ülikoolist. Tööandja tähelepanekud haridusmaastikult toob osalejateni Tiit Paananen Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust. Koolidirektori nägemuse innovatsioonist koolis annab Ülle Luisk Viljandi Gümnaasiumist.

Lisaks tunnustatakse konverentsil Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse õpilaskonkurssidel silma paistnud õpilasi, õpetajate metoodikakonkursi parimaid ning kvaliteedimärgi pälvinud e-kursuste autoreid. Konverents toimub Tallinnas innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY. Konverentsist saab jälgida videoülekannet aadressilt: http://www.e-ope.ee/konverents/otse, täpse päevakava leiate siit: http://www.e-ope.ee/konverents/kava

Lisainfo: Ene Koitla, juhataja, HITSA innovatsioonikeskus Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Tel 51 42 957 E-post: ene.koitla@hitsa.ee

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Targalt internetis võistlusmängu Tallinna poolfinaal on edukalt toimunud

Tallinna poolfinaalis osalejad

Tallinna poolfinaalis osalejad

28. veebruaril toimus Tallinna Õpetajate Majas Targalt internetis võistlusmängu teine poolfinaal, millest võtsid osa õpilased Kiili Gümnaasiumist, Emmaste Põhikoolist, Lihula Gümnaasiumist, Kristiine Gümnaasiumist ja Kuusalu Keskkoolist, kes kõik olid eelnevalt võitnud oma piirkonna võistluse.

Poolfinaali esimese ülesandena tuli õpilastel ennast ja oma kooli tutvustada ning anda ülevaade sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Selleks oli õpilaste poolt valmistatud nii videoid, esitlusi, interaktiivseid plakateid kui ka laul. Kõige rohkem punkte tutvustuse eest saidki Emmaste Põhikooli õpilased, kes sulatasid võistlusmängu žüriiliikmed laulu ning informatiivse ettekandega nii endast kui ka oma koolist.

Peale tutvustust toimus paralleelselt kaks tegevust – mõned õpilased said näidata oma osavust ning koostööoskust arvutimängu Kinect mängus punkte kogudes. Samal ajal toimus teiste võistkondade osavõtul väitlus teemal „Suhtluskeskkondadesse registreerimisel peaksid kõik kasutajad tuvastama oma reaalse identiteedi“. Väitlust hindas Väitlusseltsi esindaja, kelle sõnul oli väitlus väga tasavägine, kuid teistest veidi enam õnnestus argumenteerimine Kristiine Gümnaasiumi väitlusmeeskonnal. Kõrged punktid väitluse eest said ka Lihula Gümnaasiumi ning Kuusalu Keskkooli väitlejad. Kinect osavusmängus kogusid kõige enam punkte Kiili Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli võistkonnad.

Interneti turvalisuse alaseid teadmisi ning info otsimise oskust said õpilased näidata QR koodi viktoriinis. Kõik võistkonnad said endale võistluseks tahvelarvutid, seejärel tuli neil üles leida saali seintele paigutatud QR koodid ja peale seda nendes peituvad ülesanded lahendada. Kõige edukamalt said sellega hakkama Kuusalu Keskkooli õpilased.

Seejärel mängiti võistkondade poolt eelnevalt valmistatud interneti turvalisuse teemasid käsitlevaid lauamänge. Kõik võistkonnad said mängida ühe teise võistkonna mängu ja seda ka hinnata. Mängude puhul hinnati nii mängu juhendit, disaini, mängu sisu kui ka kvaliteeti. Kõige kõrgemalt hindasid õpilased Lihula Gümnaasiumi lauamängu, samas žürii andis veidi enam punkte Kiili Gümnaasiumi lauamängu eest, mis oli ilusti kujundatud ning käsitles huvitavalt mitmeid interneti turvalisuse alaseid teemasid. Žürii kiitis kõiki lauamänge ja nende tegijaid ning soovitas neid interneti turvalisusega seotud teemade aruteluks koolides kasutusse võtta.

Võistlus lõppes teatrivooruga, milles võistkonnad esitasid e-ohutuse lühinäidendi teemal „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud…“. Näidendis hinnati probleemi püstitamise oskust ja selle edasiandmist läbi etenduses loodud tegelaskujude ning olukorrale leitud lahendust. Kõik näidendid olid väga leidlikult üles ehitatud, karakterid meisterlikult välja mängitud ning käsitlused ise teemakohased ja humoorikad. Kõige enam punkte näidendi eest sai Kristiine Gümnaasiumi võistkond, kes käsitles huvitavalt ja õpetlikult internetis ostmisega ning pettustega seotud teemasid. Väga kõrged punktid sai ka Emmaste Põhikooli võistkond, keda kiideti väga hea näitlejatöö eest ja kelle näidend käsitles kiusamisjuhtumeid.

Kokkuvõttes oli võistlus väga tasavägine, isegi veel tasavägisem kui paar päeva varem toimunud Tartu poolfinaal. Tihedas konkurentsis kogus erinevate ülesannete tegemisel kõige enam punkte Kuusalu Keskkooli võistkond ja väga väikse vahega järgnes neile Kristiine Gümnaasiumi võistkond ja Kiili Gümnaasiumi võistkond. Samas ainult ühe punktiga jäid neljandale ja viiendale kohale Emmaste Põhikooli ja Lihula Gümnaasiumi võistkonnad. Tunnustame kõiki osalenud võistkondi ja nende juhendajaid väga hea ja suure töö eest!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal on edukalt toimunud

Tartu poolfinaalis osalejad

Tartu poolfinaalis osalejad

26. veebruaril toimus Tartu Raamatukogu Konverentsikeskuse saalis Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal, kus võistlesid omavahel piirkondlike võistluste võitjad – Lähte Ühisgümnaasiumi, Avinurme Gümnaasiumi, Haanja Kooli, Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Juuru Gümnaasiumi võistkonnad.

Esmalt tutvustasid võistkonnad ennast ja oma koole ning andsid ülevaate sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Selleks kasutasid õpilased oskuslikult mitmeid huvitavaid interaktiivseid meetodeid – luuletusi, videoid, interaktiivseid plakateid jmt. Tutvustustest selgus, et mitmetes koolides toimuvad robootika ringid, samuti korraldatakse interneti turvalisuse loenguid ning seminare. Žürii kiitis kõiki tutvustuse tegijaid. Kõige kõrgemalt hindas žürii Juuru Gümnaasiumi ja Avinurme Gümnaasiumi ettekandeid, mis olid väga informatiivsed ja huvitavalt üles ehitatud.

Peale tutvustust avanes õpilastel võimalus näidata oma osavust ning koostööoskust arvutimängu Kinect mängu mängides. Samal ajal toimus teiste võistkondade osavõtul väitlus teemal „Suhtluskeskkondadesse registreerimisel peaksid kõik kasutajad tuvastama oma reaalse identiteedi“. Võistkonnad oskasid välja tuua selle väite nii poolt- kui vastuargumente. Väitlusseltsi esindaja hindas parimateks väitlejateks Pärnu Vanalinna Põhikooli väitlejaid, kellele järgnesid Haanja Kooli ja Avinurme Gümnaasiumi väitlejad. Kõige enam punkte osavusmängus kogus Avinurme Gümnaasiumi võistkond.

Oma teadmisi interneti turvalisusest ning info otsimise oskust said õpilased näidata QR koodi viktoriinis. Kõik võistkonnad said endale võistluseks tahvelarvutid, seejärel tuli neil üles leida saali seintele paigutatud QR koodid ja peale seda nendes peituvad ülesanded lahendada. Kõige edukamalt tuli see välja Avinurme Gümnaasiumi ja Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastel.

Koduse tööna olid õpilased valmistanud interneti turvalisemat kasutamist käsitlevad lauamängud, mida hindasid nii õpilased ise kui ka žüriiliikmed. Tööde seas leidus nii täringu-, sõnaseletus- kui ka erinevat tüüpi ülesannete lahendamist käsitlevaid mänge. Mängude puhul hinnati nii mängu juhendit, disaini, mängu sisu kui ka kvaliteeti. Kõige kõrgemad punktid lauamängu eest sai Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Avinurme Gümnaasiumi võistkond. Esile toodi ka Haanja Kooli QR koodidel põhinevat lauamängu, mis põhines uute infotehnoloogiste vahendite kasutamisel.

Võistlus lõppes teatrivooruga, milles võistkonnad esitasid e-ohutuse lühinäidendi teemal „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud…“. Näidendis hinnati probleemi püstitamise oskust ja selle edasiandmist läbi etenduses loodud tegelaskujude ning olukorrale leitud lahendust. Kõik näidendid olid teemakohased, huvitavad ja humoorikad. Žürii töö ei olnud kerge, kuid viie žüriiliikme punktide kokku liitmisel selgus, et kõige kõrgemad punktid sai näidendi eest Pärnu Vanalinna Põhikool ja Avinurme Gümnaasium.

Kokkuvõttes oli võistlus väga tasavägine. Tihedas konkurentsis kogus erinevate ülesannete tegemisel kõige enam punkte Avinurme Gümnaasium ning teiseks tuli Pärnu Vanalinna Põhikool, kes pääsesid edasi aprillis toimuvasse Targalt internetis võistlusmängu finaali. Tunnustame kõiki osalenud võistkondi ja nende juhendajaid väga hea ja suure töö eest!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Turvalise interneti päeva plakat koolidele

SID poster for schools

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Turvalise interneti päeva konverents “Nutikalt netis”

Nutikalt_netis11. veebruaril 2014 algusega kell 09:30 toimub Meriton Hotell Tallinna Konverentsikeskuses „Targalt Internetis“ projekti raames Turvalise Interneti päeva konverents „Nutikalt netis – hoia ennast ja oma raha!“, kus võetakse luubi alla erinevad IT- ja mobiilsideteenused ning pakutakse lahendusi küsimusele, kuidas turvaliselt tarbida internetiteenuseid.

Konverentsil räägitakse mobiiliäppide varjatud külgedest, samuti sellest, kuidas jälgida, et pangakaardid ei hakkaks elama oma elu. Lisaks tuleb jutuks mobiil-ID kasulikkus ja mis on „õngitsemine“.

Esinejate hulka kuuluvad teiste seas nii tunnustatud IT-turvalisuse spetsialistid, samuti Kaitseliidu küberkaitse üksuse ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Kohal on ka telekommunikatsioonifirmade ja pankade esindajad, kes ekspertpaneelis vastavad publiku küsimustele. Üritust modereerib tehnoloogiaajakirjanik ning Digitunni saatejuht Mart Parve.

Kõigil konverentsil osalejatel on võimalus kohapeal sõlmida tasuta mobiil-ID leping ning see ka koheselt aktiveerida.

Konverents on tasuta.

Kõige pisematele konverentsikülalistele on avatud lastehoid.

Konverentsist huvitatutel oli võimalus jälgida otseülekannet aadressilt http://www.itcollege.ee/cdn/livestream/konverents/ või uudisteportaali Delfi.ee vahendusel.

Konverentsi ettekandeid saab järele vaadata siit http://www.targaltinternetis.ee/artiklid/2014-konverentsi-ettekanded/

Konverentsi ajakava

09.30 – 10:00 Registreerimine

10:00 – 10.10 Sissejuhatus – Elmar Vaher, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

10.10 – 10.55 Äppide varjatud küljed – Anto Veldre, infoturbe ekspert, CERT Eesti

10.55 – 11.40 Mobiil-ID ja ID-kaart, NutiKaitse 2017 – Kalev Pihl, AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja
Mis on mobiil-ID? Kas ja miks on see parem kui ID-kaart? Kuidas kumbki neist täpselt toimib? Kuidas ja kui hästi on need kaitstud ning mismoodi kaitseb mobiil-ID ja ID-kaardi kasutamine mind? Tutvustame projekti NutiKaitse 2017.

11.40 – 12.30 Lõuna

12:30 – 13:00 Ekspertpaneel: Nutitelefonid – müüdid ja tegelikkus (Mobiilsideoperaatorid; AS Sertifitseerimiskeskus)
Millega tuleb arvestada nutitelefoni ostes? Mis on nutitelefoni plussid, millised on miinused ning kuidas neid teadlikult vältida kasutades õigeid teenuseid ja seadeid? Mida jälgida oma nutitelefoni juures ning kuidas võtta oma nutitelefon enda kontrolli alla? Millised on levinuimad müüdid nutitelefonide kohta ning kui palju on neis tõde?

13:00 – 13:30 Oma arvuti ja nutiseadmete tehniline kaitsmine – Andrus Padar, Kaitseliidu küberkaitse üksuse pealik
Selgitame miks, kuidas, millega ja mille eest tegelikult oma arvutit või nutiseadet kaitsma peab. Mis siis reaalsuses juhtub, kui seda ei tehta? Oht ainult endale, oma varale või ka riigile ja ühiskonnale?

13:30 – 14:00 Ekspertpaneel: Minu raha internetis (Pangad; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Politsei- ja Piirivalveamet).
Kuidas kasutada oma krediit- ja deebetkaarti nii, et ennast ja oma raha säästa. Kuidas käituda oma raha ja kaartidega välismaal ja internetis? Mida saan ma ise teha enda ja raha kaitseks? Milliseid teenuseid pakub selleks välja pank? Milliseid riik?

14:00 -14:30 kohvipaus

14:30 – 15:00 Õngitsemine (Phishing) – Dmitri Rudakov, Politsei- ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei vaneminspektor
Mis on õngitsemine? Mis ohtu see minu jaoks kujutab? Kuidas seda ära tunda ja vältida?.

15:00 – 15:45 Mängurlus ja selle mõju inimese psüühikale? – Pille-Riin Kaare, Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuse juhtiv psühholoog

15:45 Konverentsi lõpetamine

FacebookTwitterGoogle+Pinterest