Peateemad

Õpetajatele

Õppematerjalid

Soovime tõsta laste ja noorte teadlikkust sellest, kuidas interneti vahendusel maailmaga turvaliselt suhelda. Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka siin tuleb arvestada kaaslastega, olla viisakas ning mõelda tagajärgedele.

Need materjalid on teile abiks internetiturvalisust käsitlevate tundide (arvutiõpetus, inimeseõpetus, eesti keel, klassijuhatajatund jne) või ürituste läbiviimisel.
Targalt internetis projekti raames loodud õppematerjalid on mõeldud kasutamiseks põhikoolis.
Just teie koolile sobiva paketi saate kokku panna erinevaid mooduleid kombineerides.
Leiate siit lehelt erinevaid rühmatöid, rollimänge, lugusid turvalisusest.

Turvalist liiklemist internetis!
Targalt internetis õppematerjalide töörühm

Siit leiad Targalt internetis õppematerjalid (Sisaldab: sissejuhatus teemasse, rühmatööd, ülesanded ja kodutööd)
Õppematerjalide lisad: kaardid-a, kaardid-1, kaardid-2, kaardid-3, kaardid-4, kaardid-5, kaardid-b1, kaardid-b2, kaardid-b3, kaardid-b4
Rollimängud: Jagan Sinuga kõike, Kiusatavast kiusajaks

Eestis reaalselt juhtunud lood Lugusid turvalisusest. Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna töötajate poolt kirjeldatud Eestis reaalselt juhtunud lood. Lugusid soovitatakse kasutada arutelu algatamiseks ning noorte teavitamiseks Eestis kehtivatest seadustest.

HUWY projekt

HUWY on noortele suunatud e-osaluse projekt.
HUWY projekti raames on loodud ülesandeid, mida saab kasutada internetiseaduste ja internetiprobleemide üle arutlemiseks koolitunnis. Fookuses on laimu ja identiteediga seostuvad küsimused.

Siit leiad näidistunnid

Täpsem info: http://eesti.huwy.eu

Partnerid