Tunnikavad

Hea õpetaja!

Projekti Targalt internetis raames on koostatud tunnikavad, mida on lihtne kasutada internetiturvalisusest rääkimiseks põhikoolis.

Loodame, et leiate siit palju kasulikku materjali ning meie ühise töö kaudu paranevad õpilaste teadmised turvalisest interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutusest. Kõik projekti käigus loodud materjalid leiate ka veebilehelt www.koolielu.ee.

Tunnikavad:

Laps internetis. Tunnikava eelkool – II klass

Minu salapäevik 2. -(3.) klass

Paroolid. Tunnikava 2.-4. klass

MINA internetis 3-4 klass Kärt Käesel

Privaatsus internetis. Tunnikava 3.-4. klass

Suhtlemine võrgustikes 5.-6 klass Kalev Pihl

Varikontod. Tunnikavad 5.-7. klass

Privaatsus võrgustikes. Tunnikavad 5.-8. klass

Liigne arvutikasutus. Tunnikava 7.-9. klass

Petukirjad. Tunnikava 6.-9. klass

Suhtlusportaalid. Tunnikava 6.-9. klass

Kiusamine. Tunnikava 6.-9. klass

Kuidas tulla toime küberkiusamisega. Tunnikava 5.-9. klass

Kohtumine võõraga. Tunnikava 5.-7. klass

Pornograafia internetis. Tunnikava 7.-9. klass

UUS! Privaatsusseadete muutmine suhtlusvõrgustikes. Tunnikava 6.-9. klass

Töölehed_juhtumkaardid.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest