Projektist

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide leviku piiramine internetis.

Projekti esimene etapp lõppes 2012. aasta mai lõpus.
Jätkuprojekt alustas tööd juunis 2012 ning lõpeb septembris 2014. Projekti elluviimist kaasrahastab 75% ulatuses Euroopa Komisjoni programm Safer Internet.

Projekti raames:

 • toimuvad koolitused ja seminarid lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele ning teavitusüritused laiemale avalikkusele;
 • koostatakse koolitus- ja teavitusmaterjale lastele, õpetajatele ja lapsevanematele;
 • korraldatakse õpilaste omaloomingukonkursse;
 • lasteabitelefon 116111 (www.lasteabi.ee ) pakub nõu ja infot lastele ja lapsevanematele interneti turvalise kasutamise kohta telefoni teel ning MSN (kasutaja info@lasteabi.eej) ja chat lahenduste kaudu;
 • töötab veebipõhine teavitusliin www.vihjeliin.ee, mis võimaldab internetikasutajal anda teavet sellistest veebikeskkondadest, mis sisaldavad laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvat materjali. Vihjeliinile võib saata ka teateid internetis levivast muust lastele ebasobiva sisuga materjalist;
 • tehakse koostööd eri huvigruppidega Eestis ja Euroopas, osaletakse INHOPE-i ja Insafe-i koostöövõrgustikes.

Jätkuprojekti tegevusi viib ellu 4 organisatsiooni:

 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse innovatsioonikeskus juhib koolitus- ja teavitustööd;
 • MTÜ Lastekaitse Liit tagab vihjeliini töö ning osaleb koolitus- ja teavitustöös;
 • MTÜ Eesti Abikeskused (haldab lasteabitelefoni 116111) nõustab lapsi ja lapsevanemaid interneti ja digitaalmeediavahendite kasutamises ettetulevate probleemide korral ning osaleb ka teavitustöös;
 • Politsei- ja Piirivalveamet osaleb vastavalt oma kompetentsusele kõigis tegevustes;
 • projekti üldkoordinaator on MTÜ Lastekaitse Liit.

Projekti juures tegutsevad Noortepaneel ja Nõuandev kogu, mille kaudu toetavad huvirühmade esindajad oma kogemuste ja teadmistega projekti elluviimist.

Infot projekti tegevuste kohta leiad http://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaraport/

Kontakt:

Malle Hallimäe, projekti koordinaator-vihjeliini projektijuht, MTÜ Lastekaitse Liit: malle@lastekaitseliit.ee
Triin Kangur, teavitustöö projektijuht, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse innovatsioonikeskus:  triin.kangur@hitsa.ee
Enelis Linnas, abiliini projektijuht, MTÜ Eesti Abikeskused: enelislinnas@gmail.com
Anu Baum, Politsei ja Piirivalveameti poolne projektijuht: Anu.Baum@politsei.ee

FacebookTwitterGoogle+Pinterest