Peateemad

Let’s Talk Young

Let’s Talk Young

Targalt internetis osales partnerina lasteombudsmani laste ja noorte kohtumistesarjas “Let’s Talk Young”, mille tulemusel valmib videoklipp laste ja noorte sõnumiga digimaailma võimaluste või murekohtade esiletoomiseks.

Enne videoklipi valmimist ammutati teadmisi erinevate oma ala spetsialistidelt: vlogimise kogemusi jagas Roomet Poom, Lastekaitse Liidu Targalt Internetis projekti tutvustas Malle Hallimäe,  Telias tutvuti #suurimjulgus kampaaniaga, Andra Siibak tutvustas digimaailma teadusuuringuid, proovisime eristada ”pärisuudiseid” ”libauudisteist” Rahvusraamatukogu töötoas ”Libastudes libauudistele””, Maarja Punak rääkis veebikonstaablite tööst ja oma kogemustest, Filmimuuseumis alustasime BFMist Katrin Sigijane juhendamisel filmistsenaariumi ning viimase kohtumisena saime juba BFMis kokku, et stsenaarium üles võtta ja videoks luua.  

Interneti päev 2019

Interneti päev 2019

Interneti Päev 2019 peamine idee on tuua kokku Eesti interneti ja kogukonna huvilised, et arutada ja anda oma panus Eesti Interneti arengule. 

2019 Interneti päeva konverentsi ülekannet Kultuurikatla Katelde saalist saab jälgida siit: https://xn--pev-qla.internet.ee/2019

Selgusid meemivõistluse võitjad

Selgusid meemivõistluse võitjad

Meemiloomise konkurss “Rõõmud või mured digimaailmas” on lõppenud. Konkursile esitati rohkesti huvitavaid loometöid, mis peegeldavad laste ja noorte mõtteid digimaailmas toimuvast. Aitäh kõigile osavõtjatele ja nende juhendajatele.

Loosiratas valis välja loosiauhinna saajad ning meemikonkursi loosiauhinnad said:
Lasnamäe Põhikooli 5-nda klassi õpilane Maksim, juhendaja Tatjana Guz.
Nukufilmi Lastestuudio õpilane Ats, 10-aastane, juhendaja Liis Kokk.
Laeva Põhikooli 4-nda klassi õpilane Mattias, juhendaja Ivar Sillaste.
Koonga Kooli 8-nda klassi õpilane Miko, juhendaja Margit Ojaots.
Tallinna Mahtra Põhikooli 8-nda klassi õpilane Alina, juhendaja Jelena Demjantšuk.

Palju õnne! Loosiauhindade kättesaamiseks võetakse Juhendajatega ühendust!

Kõigi valminud töödega saab tutvuda SIIN. (NB! Varu kannatust, kuna töid on palju, avaneb Padlet aeglaselt.)

Meemikonkursi “Rõõmud või mured digimaailmas” korraldasid projekt “Targalt internetis”, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kaitseministeerium, Pärnu Rääma Põhikool, Pelgulinna Gümnaasium, Eesti Informaatikaõpetajate Selts ja Kunstihariduse Ühing.

Allikas: korraldajate info

Projekti Targalt internetis tegevusülevaade juuli 2016 - detsember 2018

Projekti Targalt internetis tegevusülevaade juuli 2016 – detsember 2018

Kokkuvõtlikkust ülevaatest saab lugeda projekti Targalt internetis peamistest tegevustest ja tulemustest.

EU Kids Online laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemused

EU Kids Online laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemused

Turvalise interneti päeval, 5.veebruaril toimunud konverentsil „Digilaps, kus tõttad sa?“ esitlesid Tartu Ülikooli teadlased üle-euroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemusi.

Tartu Ülikooli teadlased küsitlesid koostöös Turu-uuringute AS-ga 2018. aasta suvel kogu Eestit hõlmava esindusliku valimiga 1020 internetikasutajast last vanuses 9–17 ja nende üht vanemat. Uuring keskendus laste ja vanemate internetikasutusele, digipädevustele ning teadlikkusele online-riskidest.

Uuringust selgus, et interneti kasutamine on muutunud Eesti laste igapäevaelu lahutamatuks osaks: 9–17-aastastest lastest 97% kasutab internetti vähemalt ühest seadmest iga päev. Võrreldes 2010. aastaga on laste internetikasutamise sageduses toimunud märgatav kasv. Ka Eesti lapsevanemad on aktiivsed internetikasutajad: 95% küsitluses osalenud vanematest kasutab internetti iga päev või peaaegu iga päev.

Laste kõige populaarsemad igapäevased veebitegevused on seotud meelelahutusega, kuid olulisel kohal on ka suhtlus- ja sotsiaalvõrgustikud. Internetist on laste jaoks saanud oluline õppeprotsessi osa – internetti kasutatakse nii koolis kui ka kodus millegi kordamiseks või harjutamiseks ning kirjatööde tegemiseks, aga ka koolikaaslastega suhtlemiseks ja info saamiseks (näiteks kooli veebilehelt).

Uuringu tulemustest selgus, et lapsed otsivad internetisuhtluses kontakte ja uusi sõpru. Näiteks on 13–17-aastastest lastest 36% vähemalt kord kuus otsinud internetist uusi sõpru ja kontakte. Ligi pooled (46%) lastest on internetis suhelnud kellegagi, keda nad ei ole kunagi silmast silma kohanud, ja 33% neist on uue tuttavaga seejärel ka silmast silma kohtunud.

Internetisuhtlus toob kaasa erinevaid kogemusi, lisaks positiivsetele ka negatiivseid. Nii näiteks on 23% küsitluses osalenud lastest viimase 12 kuu jooksul kogenud kiusamist, neist 67% on kiusamist kogenud just võrgumaailmas. Kahjuks hoiavad lapsed sellised negatiivsed kogemused tihti enda teada (36%).

Uuringus osalenud lapsed hindavad enda digitaalset kirjaoskust kõrgelt ja tunnevad end internetis enesekindlalt. Näiteks oskab enamik 11–17-aastaseid eemaldada inimesi oma kontaktide nimekirjast, installida äppe ja salvestada pilte. Lapsed oskavad hoolt kanda ka enda turvalisuse eest (teavad, millist infot jagada, oskavad muuta oma privaatsusseadeid jm).

Tutvu Eesti uuringu tulemustega https://sisu.ut.ee/sites/default/files/euko/files/eu_kids_online_eesti_2018_raport.pdf

Turvalise interneti päeva tähistatakse enam kui 100 üritusega koolides, lasteaedades ja noortekeskustes üle Eesti

Turvalise interneti päeva tähistatakse enam kui 100 üritusega koolides, lasteaedades ja noortekeskustes üle Eesti

Tänaseks päevaks on Targalt internetis veebilehel oma Turvalise interneti päeva üritustest teada andnud enam kui 100 kooli, lasteaeda ja noortekeskust.

Aitäh kõikidele juhendajatele!

Turvalist interneti ja nutiseadmete kasutamist ka edaspidiseks!

Kaardil klikkides saate tutvuda kõikide üritustega.

Tutvu Märka Last ajakirja Targalt internetis erinumbriga

Tutvu Märka Last ajakirja Targalt internetis erinumbriga

Turvalise interneti päeval andis Lastekaitse Liit välja Märka Last ajakirja Targalt internetis erinumbri. Ajakirjast leiate temaatilisi artikleid ja videoid.

Täna on rahvusvaheline Turvalise interneti päev

Täna on rahvusvaheline Turvalise interneti päev

Sel aastal tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva teisipäeval, 5.veebruaril. Kokku üle 150 riigis tähistatava päeva fookuses Eestis on koostöö ja tehnoloogia vastutustundlik kasutamine ning noorte kasutusharjumused.

Päeva suurimaks ürituseks on täna kell kell 11:30 – 16:00  Tallinnas Nordic Hotel Forumis toimuv konverents „Digilaps, kus tõttad sa?: EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused“. Konverentsil esitletakse üle-euroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemusi.

Tartu Ülikooli teadlased küsitlesid koostöös Turu-uuringute AS-ga 2018. aasta suvel kogu Eestit hõlmava esindusliku valimiga 1020 internetikasutajast last vanuses 9–17 ja nende üht vanemat. Uuring keskendus laste ja vanemate internetikasutusele, digipädevustele ning teadlikkusele online-riskidest.

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Tõnu Poopuu hinnangul on internetist laste jaoks saanud oluline osa õppeprotsessist nii koolis kui ka kodus. „Aina rohkem haridusasutusi kasutavad tänapäevaseid tehnoloogilisi lahendusi, et õppeprotsessid huvitavamaks muuta ning õpilasi tunnis rohkem kaasa mõtlema panna. Lisaks kasutatakse nutiseadmeid ja internetti ka lisainfo saamiseks ning koolikaaslastega suhtlemiseks,“ sõnas  Poopuu.

Turvalise interneti päeval on ilmunud ka mahukas temaatiliste artiklitega Lastekaitse Liidu veebikirja „Märka last“ erinumber. Ajakiri on elektrooniliselt loetav veebilehel http://ajakiri.lastekaitseliit.ee

Lisaks konverentsile toimuvad nädala jooksul ka erinevad sündmused haridusasutustes üle Eesti. Praeguseks on teada, et Eestis toimub vähemalt 91 erinevat üritust alates plakatikonkurssidest koolides kuni kogu koolipere hõlmavate igapäevaste tegevusteni. Täpsema kaardi kõigi sündmuste kohta leiab Targalt internetis projekti kodulehelt: https://www.targaltinternetis.ee/event/2019-aasta-turvalise-interneti-paeva-tahistamise-kutse/

Veebruari esimesel poolel on kõik 4.-12 klasside õpilased, õpetaja väikese abiga, oodatud osalema esimesel üle Eestilisel meemikonkursil „Rõõmud või mured digimaailmas“ Padleti keskkonnas https://padlet.com/birgy_lorenz/digimaailm.

Politsei- ja piirivalveamet on projekti Targalt internetis raames koostanud ka toreda küberkaitse harjutuste keskkonna, milles saavad digiohutuses targemad ja vanemad õpilased ennast proovile panna. Keskkond on kättesaadav aadressilt: https://ylesanded.targaltinternetis.ee/.

Väiksemad internetikasutajad saavad ohutu internetikasutamise võimalustega tutvuda ka koos enamikes Eesti lasteaedades kasutusel oleva „Kiusamisest vabaks!“ projektist tuttava Sõber Karuga. Valminud on juhendmaterjal, mille eesmärk on näidata, kuidas programmiga “Kiusamisest vabaks!“ töötades leida laste ja lapsevanematega veelgi paremini tee digimaailmaga seotud küsimuste arutamiseni. Juhendmaterjaliga saab tutvuda www.kiusamisestvabaks.ee kodulehel.

TÜ teadlased esitlevad laste internetikasutuse uuringu tulemusi

TÜ teadlased esitlevad laste internetikasutuse uuringu tulemusi

Homme, 5. veebruaril toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis konverents „Digilaps, kus tõttad sa?: EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused“. Konverentsiga tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva ja esitletakse üle-euroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemusi.

Tartu Ülikooli teadlased küsitlesid koostöös Turu-uuringute AS-ga 2018. aasta suvel kogu Eestit hõlmava esindusliku valimiga 1020 internetikasutajast last vanuses 9–17 ja nende üht vanemat. Uuring keskendus laste ja vanemate internetikasutusele, digipädevustele ning teadlikkusele online-riskidest.

Tulemustest väärib rõhutamist, et enamik Eesti lastest tunneb end internetis enesekindlalt ja turvaliselt. Nii laste kui ka nende vanemate digioskused on nende endi hinnangul head.

Samas puutuvad paljud lapsed kokku kahjuliku veebisisuga, millest nende vanemad ei ole sageli teadlikud. “Jätkuvalt on probleemiks ka küberkiusamine,” ütles TÜ sotsiaalpoliitika assistent Kadri Soo. “Lisaks on mõtlemapanev, et märkimisväärne osa lastest, kes on veebikeskkondades probleemidega silmitsi seisnud, ei räägi oma murest kellelegi,” täiendas ta.

Andmekogumist rahastasid Eesti Interneti SA, Haridus- ja Teadusministeerium (Euroopa Sotsiaalfondist), Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium, lisaks sai uurimisrühm toetust Eesti Teadusagentuuri ja HTMi rahastatud teadusprojektidest. “Mitme institutsiooni koostöö mahuka sotsiaalteadusliku uuringu teostamisel on erakordne,” tõdes TÜ sotsioloogia professor Veronika Kalmus. “Ühisrahastus sai teoks eeldusel, et tulemusi saavad kasutada paljud huvipooled – koolitajatest kuni laste väärkohtlemise ennetajateni,” lisas ta.     

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikool ja MTÜ Lastekaitse Liit projekti “Targalt internetis” raames. Ettekannetega esinevad Tartu ülikoolist professor Veronika Kalmus ja professor Andra Siibak ning projektitiimi liikmed Maria Murumaa-Mengel, Kadri Soo ning Marit Sukk. Lisaks toimub 5. veebruari konverentsil edasiste tegevuste arutelu ja soovituste koosloome. Samal päeval ilmub ka esialgsete uuringutulemuste aruanne, mis on kättesaadav projekti veebilehel https://sisu.ut.ee/euko/avaleht.


EU Kids Online’i uuring korraldati esimest korda 2010. aastal 25 Euroopa riigis. Kordusuuring sai lisaks Eestile teoks veel 17 riigis. Uuringu tulemusi kasutatakse laste internetikasutuse teadlikumaks ja turvalisemaks muutmiseks ning sellekohaste soovituste ja juhendite väljatöötamiseks.

Lisainfo:

Veronika Kalmus, TÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogiaprofessor, projektitiimi juht

veronika.kalmus@ut.ee, 56623583

Küberpähkli 2018 uuringu tulemused selgunud

Küberpähkli 2018 uuringu tulemused selgunud

allikas: Eesti Interneti Sihtasutus

KüberPähkli uuringus osales 2018. aastal üle 9600 õpilase. Kõige enam vastanuid oli 4.-6. klassidest Tallinnast ja Harjumaalt. Uuring sisaldas kokku 27 valikvastustega küberturvalisuse teadmisi kontrollivat küsimust teemadel nagu terminid ja seadused, operatsioonisüsteem ja võrk, tulevikutehnoloogiad, paroolid ja ühendumine, sotsiaalmeedias tekkivate probleemide lahendamine, ostlemine internetis ja digimõistatused. 

Uuringu teostajate sõnul saab uuringu tulemustest läbiviiva joonena järeldada, et see, kes tunneb end digipädevamana, teeb ka näiliselt paremaid otsuseid olles probleemide lahendamisel proaktiivsem – oskab tuua välja, et on vaja küsida abi, internetist saab lahendusi leida jne. Samas on digiohutuses targemad õpilased ka riskialtimad. Osalemine erinevates arvuti- ja tehnoloogiaalaste ringide tundides ei ole garantiiks, et küberhügieeni alased oskused oleksid paremad. Suurima murekohana tuli välja vähene koolipoolne tugi sisuliste digiohutuse ja küberkaitse teemade õpetamisel, sest tavaline õpetaja või õpetajaid toetav haridustehnoloog pöörab enamasti tähelepanu küll „heale käitumisele internetis“, kuid vähem õpilase tehnilisele oskusele ennast ise keerulises olukorras aidata.

Loe uuringust rohkem

https://www.internet.ee/eis/uudised/opilaste-kuberturvalisuse-teadmiste-uuring-kuberpahkel-digiteadlikus-toob-nii-paremad-otsused-kui-k

Partnerid