2024. aasta inspiratsioonikogumik

Näiteid üritustest

Milliseid üritusi on korraldatud veebruaris koolides, lasteaedades, noortekeskustes ja ka mõnes raamatukogus varasemalt?

Eelkõige on läbi viidud:

 • temaatilisi koolitunde,
 • korraldatud viktoriine,
 • vaadatud videoid,
 • korraldatud arutelusid,
 • valmistatud plakateid,
 • tehtud põnev aaretejaht,
 • mängitud läbi erinevaid situatsioone
 • vanemate klasside õpilased on viinud läbi teavitustegevusi nooremate õpilastega jmt.

Kaartidelt leiate täpsema info. Klõpsake kaardil ja siis valige huvi pakkuv piirkond ja kool/lasteaed/noortekeskus ning vaadake, mida nemad tegid. 🙂

2023. aasta teavitusüritused koolides, lasteaedades, noortekeskustes ja mõnes raamatukogus. Suur tänu kõikidele, kes oma üritustest meile teada andsid!

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic