Veebiseminarid

Veebiseminarid

Targalt internetis veebiseminar lapsevanematele “Kui laps saab endale oma nutiseadme”

Vaata: veebiseminari salvestus (15.05.2024)

Seminaril arutati:

 • Mida silmas pidada, kui laps saab endale oma nutiseadme;
 • Kuidas teha üheskoos lapsega interneti ja nutiseadmete kasutamisega seotud kokkuleppeid;
 • Millised on lapsevanemate võimalused toetamaks oma lapse turvalist nutiseadme kasutamist.

Seminaril astusid üles ja jagasid oma kogemusi ning kasulikke nõuandeid Targalt internetis eksperdid ja koolitajad: Elyna Heinmäe, kes on lapsevanem, haridustehnoloog ja Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia lektor ning Heily Epro-Volmer, kes on lapsevanem ja Harkujärve Põhikooli õpetaja.
Arutelu modereeris ajakirjanik ja lapsevanem Kaidor Kahar. Veebiseminar valmis Lastekaitse Liidu ja Telia koostöös.

 

Veebiseminar “Miks peab lasteaias õpetajate ja lastega digiturvalisusest rääkima?”

Vaata: veebiseminari salvestus (18.04.2024)

Veebiseminaril esinesid Elyna Heinmäe (Sutlema-Aespa lasteaia haridustehnoloog), Kaire Kollom (Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia lektor) ning koolitusel “Targalt internetis ABC minu lasteaias” osalejad. Veebiseminaril tutvustatud digiturvalisuse materjalid leiate siit: https://oppevara.edu.ee/abc-lasteaias
Ettekande slaidid:
https://bit.ly/abc-lasteaed

Käsitletud teemad:

 • Digiturvalisuse olulisus alushariduses
 • Digipädevus alushariduses ja digiturvalisus õppija digipädevusmudelis
 • “Targalt internetis ABC minu lasteaias” materjalide ja koolituse tutvustamine
 • Koolitusel osalejate kogemuslood
 • Lapsed räägivad digiturvalisusest


Veebiseminar “AI-AI-AI! Mis sa teed?” III osa

Vaata: veebiseminari salvestust (21.03.2024)

Veebiseminaril andis Piret Lehiste ülevaate sellest, mis on vahepeal teksti- ja pildirobotite maailmas muutunud.
Veebiseminari materjalid: https://bit.ly/t3hisaru

Veebiseminaril tutvustati:

 • Tehisintellekti seadus ja HTM-i AI juhend
 • Microsoft Copilot ja Google Gemini
 • Erinevaid keskkondi: Microsoft Designer, Diffit, Wisdolia ja Albus, Magic Padlet
 • AI tuutorid: Mizou ja Gliglish’
 • Muusikaloojad: Suno AI ja Mubert
 • Pildiloojad: Ideogram ja Blockade Labs
 • Kõnesüntees: ElevenLabs


Veebiseminar “AI-AI-AI! Mis sa teed?” II osa

Vaata: veebiseminari salvestust (20.10.2023)

Veebiseminaril andis Piret Lehiste ülevaate sellest, mis on poole aasta jooksul juturobotite maailmas muutunud ning tutvusti uusi rakendusi, mis on õpetajatele toeks õppematerjalide ettevalmistamisel.

Veebiseminari materjalid: https://bit.ly/2tehisaru

Seminaril tutvustati:

 • Mis on muutunud: Bing Chat ja Bing Image Creator, Perplexity AI, Curipod, Canva, Conker AI, Adobe Firefly
 • Uued tulijad: Google Bard, Pi, Diffit, Albus, Quizizz AI, Gibbly, Wisdolia


Veebiseminar “Sotsiaalmeedia ja digitaalne heaolu”

Vaata: veebiseminari salvestus (26.10.2023)

Veebiseminaril räägiti tuntumatest sotsiaalmeedia platvormidest ning nende kasutamisega seotud ohtudest ja võimalustest. Samuti digitaalsest heaolust ning sellest, kuidas see meid mõjutab, kuidas seda heaolu hinnata ja tõsta? Veebiseminaril esinesid Rocca al Mare Kooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja Mikk Oad ja Eduring Koolitused koolitaja Veiko Hani.

Ettekanded:
Mikk Oad: https://bit.ly/sotsiaalmeedia26-10
Veiko Hani: https://bit.ly/digitaalne-heaolu

2023. aastal on uuenduskuuri läbinud õppematerjal “Targalt internetis ABC minu koolis”, mille eesmärk on toetada haridustehnoloogide ja koolide sisekoolitajate teadmisi ja oskusi oma asutuses targalt internetis teemade õpetamiseks. Tutvu materjalidega siin: https://oppevara.edu.ee/abc

 

Veebiseminar “AI-AI-AI! Mis sa teed?” I osa

Vaata: veebiseminari salvestus (13.04.2023)

Veebiseminaril tutvustab Piret Lehiste õpetajatele erinevaid võimalusi, kuidas tehisintellektil põhinevaid rakendusi kasutada õppetöö ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Veebiseminari materjalid: https://bit.ly/tehisaru

Veebiseminaril arutati:

 • Juturoboti ChatGPT murranguline võidukäik: omadused ja murekohad
 • Ülesandeid juturobotile
 • Erinevate juturobotite näited: Bing Chat, Perplexity AI, ChatPDF, Khan Academy Khanmigo, Duolingo Max, Google Bard, Quzlet Q-Chat
 • Erinevad tehisintellektiga seotud rakendused: Padlet, TinyWow, Canva Magic, Curipod
 • Pildi- ja muusikaloojad: Bing Image Creator, Adobe Firefly, Scribble Diffusion, Playground AI, Lexica, Soundraw, Soundful
 • Viktoriinid: Conker ja Piggy näited

Veebiseminar: “Sekstimine ja ohud internetid: kuidas aru saada, mis pole okei”

Vaata järgi: veebiseminari salvestus (20.11.2023)

Veebinaril arutleti, miks noored sekstivad, millised on sekstimisega kaasnevad riskid, ning milliseid emotsionaalseid, sotsiaalseid ja õiguslikke tagajärgi see võib kaasa tuua. Samuti vaadeldi, milline on õiguskaitseasutuste roll veebipõhise seksuaalse väärkohtlemise vastu võitlemisel ning mida peaks lapsevanem sellest oma lapsega rääkima.

Arutluses osalesid lastemaja peaspetsialist Hele-Riin Rebase, advokaadibüroo RASK kriminaalmenetluse valdkonna juht, vandeadvokaat Andrei Svištš, politseikapten Maarja Punak ja projekti „Targalt internetis“ koordinaator Lastekaitse Liidust Malle Hallimäe. Vestlust juhtis kommunikatsiooniekspert ja seepoleokei asutaja Marianne Ubaleht.

 

2023. aasta turvalise interneti päev: veebiseminar lapsevanematele

9. veebruaril kell 19.00 korraldas Lastekaitse Liit koostöös Teliaga veebiseminari lapsevanematele “Kuidas meil internetis päriselt läheb?”.

Seminaril arutati:
🎯 kui palju ja mil viisil võiks lapsevanem teadlik olla oma lapse internetikasutusest,
🎯 kuidas teha üheskoos lapsega interneti ja nutiseadmete kasutamisega seotud kokkuleppeid,
🎯 milliseid andmeid, sealhulgas pilte ja videoid jagada endast ja pereliikmetest,
🎯 mis on mõistlik ekraaniaeg,
🎯 lapse arengust ja digitehnoloogia kasutamisest.
Seminaril astusid üles ja jagasid oma kogemusi koos kasulike nõuannetega Kalev Pihl, lapsevanem, IT-spetsialist ja koolitaja ning Elyna Heinmäe, lapsevanem ja haridustehnoloog. Arutelu modereeris meediaõpetaja Karl Gustav Adamsoo.

Seminari korraldasid Lastekaitse Liit projekti Targalt internetis raames ja Telia Eesti.

 

2023. aasta turvalise interneti päev: veebiseminar õpetajatele

Turvalise interneti päeval, 7. veebruaril korraldas Harno projekti Targalt internetis raames veebiseminari “Distantsilt targemaks: andmekaitsest ja küberturvalisusest õpetajale”.

Seminaril räägiti sellest, mida peab õpetaja teadma andmekaitse ja küberturvalisuse kohta koolis.
1) Isikuandmete kaitse ja avalik teave õpetaja töös:

 • Milliseid andmeid tuleb kaitsta ja kuidas seda praktikas teha
 • Nõusolekud, lepingud ja muu vajalik dokumentatsioon
 • Andmete väljastamine koolivälistele isikutele ja lapsevanematele

2) Praktilised näited Küberturvalisuse kohta koolis:

 • Toimijad koolis kui õppeasutuses ja küberturvalisus
 • Kooli kui asutuse ulatus pandeemia-järgses kontekstis ja küberturvalisus
 • Reaalsed ja igapäevased ohud
 • Enimlevinud intsidentide näitlikustatud arutelu kolme näite baasil

Veebiseminaril esinesid Tallinna Haridusameti andmekaitsejuht Merit Valgjärv ja Pärnu Mai Kooli IT ja andmekaitsespetsialist Hanno Saks.

Vaata veebiseminari SALVESTUST.

 

2023. aasta turvalise interneti päev: videotund õpilastele

Statistikaamet korraldas 8. veebruaril 2023 algusega kell 11.00 videotunni „Andmed on varandus – kust neid leida?“. Videotund toimus live-ülekandena Statistikaameti Facebooki ja Youtube’i kanalil. Infotunnis sai väärt teadmisi andmete kohta, häid vihjeid, kust ja kuidas uurimistöödeks vajalikud andmed üles leida, osaleda viktoriinis ning võita auhindu. Tunnikava saab alla laadida SIIT

 

2022. aasta Targalt internetis veebiseminaride salvestused:

Veebiseminari salvestus: https://www.youtube.com/watch?v=YYd859WrPUc

Vaata salvestust: https://youtu.be/LHitZcpuL2I

Vaata salvestust: https://youtu.be/TMl2fwoRZFU

Vaata salvestust: https://www.youtube.com/watch?v=XYl2zfdDOZs 

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic