Projektist

Projektist

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset väärkohtlemist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis.

Projekti viivad ellu 4 organisatsiooni:

Projekti raames:

 • toimuvad koolitused ja seminarid lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele ning teavitusüritused laiemale avalikkusele;
 • koostatakse koolitus- ja teavitusmaterjale lastele, õpetajatele ja lapsevanematele;
 • korraldatakse õpilaste omaloomingukonkursse;
 • lasteabitelefon 116111 (www.lasteabi.ee) pakub nõu ja infot lastele ja lapsevanematele interneti turvalise kasutamise kohta telefoni teel ning MSN (kasutaja info@lasteabi.ee) ja chat lahenduste kaudu;
 • töötab veebipõhine teavitusliin www.vihjeliin.ee, mis võimaldab internetikasutajal anda teavet veebikeskkondadest, mis sisaldavad laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat materjali. Vihjeliinile võib saata ka teateid internetis levivast muust lastele ebasobiva sisuga materjalist;
 • tehakse koostööd eri huvigruppidega Eestis ja Euroopas, osaletakse INHOPE-i ja Insafe-i koostöövõrgustikes.

Projekt teeb koostööd laste ja noortega erinevate ürituste ja konsultatsioonide kaudu. Projekti  Nõuandva kogu liikmed toetavad oma kogemuste ja teadmistega projekti elluviimist.

Infot projekti tegevuste kohta leiad http://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaraport/

Kontakt:

Malle Hallimäe, projekti koordinaator-vihjeliini projektijuht, MTÜ Lastekaitse Liit: Malle.Hallimae@lastekaitseliit.ee
Kerli Požogina, teavitustöö koordinaator, Haridus- ja Noorteamet: Kerli.pozogina@harno.ee
Anu Baum, Tallinna Tehnikaülikooli projektijuht, anu.baum@taltech.ee 
Marilin Küünarpuu, lasteabitelefoniteenuse juht marilin.kuunarpuu@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Tervise ja Digitaalvaldkonna Täitevasutuse Digitaalse Euroopa programm.
Projekti elluviimist toetab Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Tallinna Tehnikaülikool.

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic