Projektist

Rahvusvaheline koostöö

Osalemine Insafe võrgustiku töös

Insafe võrgustik edendab laste ja noorte turvalist ja vastutustundlikku interneti ning digitaalsete kommunikatsiooni-vahendite kasutamist.

Võrgustikku kuulub 36 Euroopa riigi turvalise interneti keskust ja 7 riiki väljaspool Euroopat. Eesti osaleb Targalt internetis projekti raames võrgustiku töös alates 2010. aasta detsembrist.

Veebiplatvormilt www.betterinternetforkids.eu leiab võrgustikku kuuluvate riikide turvalise interneti keskuste poolt loodud teavitusmaterjale ja teemakohaseid artikleid, samuti infot nõu ja abi pakkuvate abiliinide tegevusest. Eesti materjalide kohta saab infot https://www.betterinternetforkids.eu/resources sisestades keelte valikus eesti keele, käesoleva projektiperioodi jooksul lisasime platvormile 20 teavitus- ja õppematerjali.

BIK uudiskirjas avaldasime artikleid Targalt internetis projekti tegevustest ja teemakohastest arengutest Eestis:
Safer Internet Day 2023 events in Estonia
Update the Game both for Girls and Boys at Informatics Lessons
Cybersecurity competitions organized by the Estonian Safer Internet Centre
Empowering learners with AI in education
New study in Estonia: 1 in 4 children have experienced a threat to their privacy on the internet
Safer Internet Day 2024 activities in Estonia

Insafe võrgustiku koolitusseminarid

Projekti Targalt internetis esindajad osalevad Insafe võrgustiku koolitusseminaridel. Koolitusseminare korraldatakse kaks korda aastas: sügisel toimub koolitusseminar veebis ning kevadel näost näkku kohtumisena.

 • 17.-19.04.2024 Insafe võrgustiku koolitusseminar Varssavis
 • 24.-27.10.2023 Insafe koolitusseminar veebis
 • 19.-21.04.2023 Insafe võrgustiku koolitusseminar Viinis
 • 26.-28.10.2022 Insafe võrgustiku koolitusseminar Brüsselis

Koolitusseminaridel saadi infot võrgustikuliikmete tegevusest ning jagati enda kogemusi, saadi teadmisi tehnoloogiafirmade tegevustest laste õiguste tagamiseks sotsiaalmeedia- ja mängude platvormidel, samuti täiendati oskusi teavitustöö kvaliteetseks arendamiseks. Lisaks osaleti mitmes Insafe võrgustiku töögrupis, mille töökohtumised toimusid veebi vahendusel ja kus arutati teavitustegevusi, laste ja noorte kaasamist ning abiliini tegevusi.

Osalemine assotsiatsiooni INHOPE koolitusseminaridel

Lastekaitse Liit pakub veebipõhist teenust https://vihjeliin.ee aitamaks kaasa internetis laste seksuaalse väärkohtlemise materjali leviku tõkestamisele. Kuna internet ei tunne piire, siis on oluline koostöö. Vihjeliin liitus 2011. aasta novembris rahvusvahelise assotsiatsiooniga INHOPE, mis ühendab eri maade vihjeliine üle maailma. INHOPE edendab ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd võitluses laste seksuaalset väärkohtlemist esitavate materjalide leviku tõkestamisel internetis. INHOPE võrgustiku liikmete koolitusseminarid toimuvad kaks korda aastas, mille raames toimuvad nii loengud ja töötoad teadmiste ja oskuste täiendamiseks kui ka arutelud aktuaalsetel teemadel.

Vihjeliini meeskond osales perioodil juuni 2022 – mai 2024 koolitusseminaril Lissabonis (november 2022), Maltal (aprill 2023), Amsterdamis (detsember 2023) ja Varssavis (aprill 2024). Lisaks osaleti veebiseminaridel ning INHOPE-i ja INTERPOL-i ühisel koolitusseminaril Lyonis (oktoober 2023). Samuti osalesime perioodi jooksul mitmetel temaatilistel veebinaridel ja panustasime koostöö- ja teemakohaste strateegiate arendamisse.

Osalemine Turvalise interneti foorumitel

Turvalise interneti foorum (Safer Internet Forum) on iga-aastane rahvusvaheline konverents, kus nii poliitikakujundajad, uurijad, noored, lapsevanemad, õpetajad, MTÜ-de esindajad, eksperdid ja teised oluliste huvigruppide esindajad arutavad laste internetiturvalisusega seotud trende, riske ja võimalikke lahendusi.

 • 27.oktoobril 2024 toimus Brüsselis Turvalise interneti foorum 2022 (Safer Internet Forum 2022), kus osalesid temaatiliste arutelude juhtidena ka projekti Targalt internetis esindajad Eestist: Aveli (15), Alide (15) koos K.Valneri, M.Hallimäega. Kuna 2022 oli Euroopa noorte aasta, siis sellel korral oli üritus korraldatud noorte kaasabil. Turvalise interneti foorum toimus nii veebi teel kui ka kohapealse konverentsina, kus arutati, kuidas viia ellu ja saavutada eesmärke, mis on kirjas mais 2022 Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud “Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegias” (Better Internet for Kids +). Arutati näiteks laste kaasamise teemal, veebis intiimse sisu jagamisega seotud riskidest jmt.
 • 23. novembril 2023 toimunud Turvalise interneti foorum (Safer Internet Forum 2023) keskendus laste digioskustele ning kandis pealkirja Empowering Youth with Skills for a Digital Age. Projekti Targalt internetis poolt osalesid konverentsil Alide, Liise ja K. Valner. Noored erinevatest Euroopa riikidest, sh Eesti esindajad Alide (16) ja Liise (15) viisid maailmakohviku põhimõttel läbi laudades erinevate huvigruppide esindajatega temaatilisi arutelusid. Näiteks arutati, milliseid digioskusi lapsed ja noored vajavad, milline roll on nende arendamises formaalsel ja mitteformaalsel haridusel, erinevatel organisatsioonidel, lapsevanematel jmt.
Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic