Peateemad

Projektist

Nõuandev kogu

Projekti juures tegutseb Nõuandev kogu, mille liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti eesmärkide edukasse saavutamisse. Nõuandvas kogus liikmed:

 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Justiitsministeerium
 • Andmekaitse Inspektsioon
 • Siseministeerium
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Telia Eesti AS
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Eesti Lastevanemate Liit
 • Eesti Koolipsühholoogide Ühing
 • Tallinna Informaatika ainesektsioon
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
 • Sotsiaalkindlustusmamet
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 • Sotsiaalministeerium
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • MTÜ Eesti Abikeskused
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • projekti noortepaneeli esindaja

Projekt on panustanud siseriikliku koostöö arengusse kaasates projekti nõuandvasse kogusse eri sektorite asutuste ja organisatsioonide esindajaid (21), et seega ühtlasi tagada ka projekti kvaliteetne elluviimine. Nõuandva kogu liikmed on aktiivselt panustanud ka tegevuste elluviimisse, osaledes nii koolitajatena, koolitus- ja teavitusmaterjalide koostajatena kui ka ürituste organisserijate ja läbiviijatena.

Projekti tegevuse jooksul on toimunud 17 Nõuandva kogu kohtumist, mille jooksul on arutatud projekti tegevuste elluviimist ning temaatikasse puutuvaid küsimusi.

Partnerid