Peateemad

Projektist

Nõuandev kogu

Projekti juures tegutseb Nõuandev kogu, mille liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti eesmärkide edukasse saavutamisse. Nõuandva kogu töös osalevad esindajad alljärgnevatest asutustest ja organisatsioonidest:

 • Justiitsministeerium
 • Andmekaitse Inspektsioon
 • Siseministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Majandus- ja kommunikatsioniministeerium
 • Kaitseministeerium
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Õiguskantsleri Kantselei
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Telia Eesti AS
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Eesti Lastevanemate Liit
 • Eesti Koolipsühholoogide Ühing
 • Eesti Informaatikaõpetajate Selts
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Lastekaitse Liit
 • projekti noortepaneeli esindaja

Projekt on panustanud siseriikliku koostöö arengusse kaasates projekti nõuandvasse kogusse eri sektorite asutuste ja organisatsioonide esindajaid , et seega ühtlasi tagada ka projekti kvaliteetne elluviimine. Nõuandva kogu liikmed on aktiivselt panustanud ka tegevuste elluviimisse, osaledes nii koolitajatena, koolitus- ja teavitusmaterjalide koostajatena kui ka ürituste organiseerijate ja läbiviijatena.

Projekti tegevuse jooksul on toimunud 21 Nõuandva kogu kohtumist, kus on arutatud projekti tegevuste elluviimist ning temaatikasse puutuvaid küsimusi.

Partnerid