Nõuandev kogu

Projekti juures tegutseb Nõuandev kogu, mille liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti eesmärkide edukasse saavutamisse. Nõuandva kogu liikmed:

 • Jürgen Rakaselg, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Brit Tammiste, Justiitsministeerium
 • Liisa Tallinn, Riigi Infosüsteemide Amet
 • Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
 • Uku Särekanno, Siseministeerium
 • Sander Retel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Kaja Sepp, AS EMT
 • Piret Rätsep, Microsoft Estonia OÜ
 • Veronika Kalmus, Tartu Ülikool
 • Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liit
 • Kärt Käesel, Eesti Koolipsühholoogide Ühing
 • Birgy Lorenz, Tallinna Informaatika ainesektsioon
 • Kalev Pihl, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit,
 • Karin Soolep, rate.ee (Serenda Invest OÜ)
 • Piret Hanson, Delfi.ee
 • Lemme Haldre, Tartu Laste Tugikeskus
 • Ene Koitla, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 • Joanna Paabumets, Sotsiaalministeerium
 • Pille Luiga, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Külli Friedemann, MTÜ Eesti Abikeskused
 • Martin Medar, MTÜ Lastekaitse Liit
 • noortepaneeli esindaja

Nõuandva kogu töökohtumised toimuvad kord kvartalis. Nõuandev kogu kogunes projekti esimese perioodi vältel viis korda.

 • Esimene töökohtumine toimus 24.novembril 2010. Kohtumisel tutvustati projektimeeskonna poolt Euroopa Liidu Turvalisema Interneti Programmi ning Eesti  projekti „Targalt internetis“ tegevusi. Soome kogemust projekti „Turvalisema interneti keskus“ elluviimisest tutvustas projekti koordinaator Mari Laiho, Save the Children Finland´ist. Järgnes arutelu nõuandva kogu rollist ja ülesannetest projekti tegevuste elluviimisel ning interneti turvalisema kasutamise edendamisel.
 • Teine töökohtumine toimus 28. veebruaril 2011. Kohtumisel hinnati 2011. aasta Turvalise interneti päeva raames toimunud tegevuste tulemuslikkust, MTÜ Lastekaitse Liit projektijuht tutvustas jaanuaris tööd alustanud vihjeliini tegevust ja MTÜ eesti Abikeskused andis ülevaate Lasteabitelefoni ettevalmistustest andmaks nõu lastele ja lapsevanematele interneti kasutamisega seotud teemadel. Lisaks toimus interneti turvalisemat kasutamist toetavate tegevuste kaardistamine seoses Sotsiaalministeeriumi Laste ja perede arengukava koostamisega 2011-2020.
 • Kolmas töökohtumine toimus 30. augustil 2011. Kohtumisel arutati teavituse, vihjeliini ja abiliini töö raames toimunud ja planeeritavaid tegevusi. Ettekannete järel viidi maailmakohviku põhimõttel läbi arutelu teemal Turvalise interneti päeva tähistamine 2012. aastal Eestis. Kohtumisel arutati ka noortele mõeldud plakatite sõnumeid.
 • Neljas töökohtumine toimus 25. novembril  2011. Töökohtumisel anti ülevaade 2012. aasta Turvalise interneti päeva tähistamise ürituste ettevalmistamisest ning arutati jätkuprojekti tegevusi. Anu Baum Politsei- ja Piirivalveametist tegi ettekande teemal „EL ja laste kaitse internetis“, mille raames tutvustas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust. Ettekandele järgnes elav arutelu.
 • Viimane, viies töökohtumine toimus 10.mail 2012.  Viimasel kohtumisel andsid Nõuandva kogu liikmed tagasisidet projekti tegevusele ning Nõuandva kogu tegevusele ja arutati ätkuprojekti tegevusi. Tutvustati ning arutati ka Euroopa Komisjoni dokumenti „Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Laste parema interneti loomise Euroopa strateegia“.

Nõuandva kogu liikmed osalesid ka ise aktiivselt projektitegevustes koolitajatena ning   koolitus- ja teavitusmaterjalide koostajatena.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest