Peateemad

Projektist

Nõuandev kogu

Projekti juures tegutseb Nõuandev kogu, mille liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti eesmärkide edukasse saavutamisse. Nõuandva kogu liikmed:

 • Jürgen Rakaselg, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Brit Tammiste, Justiitsministeerium
 • Rauno Veri, Riigi Infosüsteemide Amet
 • Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
 • Jenny Jakobson, Siseministeerium
 • Karoliina Raudsepp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Hans Metsoja, Microsoft Estonia OÜ
 • Veronika Kalmus, Tartu Ülikool
 • Mart Laanpere, Tallinna Ülikool
 • Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liit
 • Kärt Käesel, Eesti Koolipsühholoogide Ühing
 • Birgy Lorenz, Tallinna Informaatika ainesektsioon
 • Kalev Pihl, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
 • Deivi Kivi, Ekspress Meedia AS
 • Lemme Haldre, Tartu Laste Tugikeskus
 • Triin Kangur, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 • Ann Lind-Liiberg, Sotsiaalministeerium
 • Jana Frolova, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Mari-Liis Mänd, MTÜ Eesti Abikeskused
 • Helika Saar, MTÜ Lastekaitse Liit
 • noortepaneeli esindaja

Projekt on panustanud siseriikliku koostöö arengusse kaasates projekti nõuandvasse kogusse eri sektorite asutuste ja organisatsioonide esindajaid (21), et seega ühtlasi tagada ka projekti kvaliteetne elluviimine. Nõuandva kogu liikmed on aktiivselt panustanud ka tegevuste elluviimisse, osaledes nii koolitajatena, koolitus- ja teavitusmaterjalide koostajatena kui ka ürituste organisserijate ja läbiviijatena.

Projekti tegevuse jooksul on toimunud 17 Nõuandva kogu kohtumist, mille jooksul on arutatud projekti tegevuste elluviimist ning temaatikasse puutuvaid küsimusi.

Partnerid