2024. aasta inspiratsioonikogumik

Õppekeskkonnad

Teavitusmaterjal “Targalt internetis digikalender – Robot Otto targalt internetis”

Teavitusmaterjal koosneb 24 ülesandest, milles robot OTTO juhatab last läbi Targalt internetis digikalendri.

 • Sihtrühm: I kooliastme õpilased
 • Digikalendris leiab iga numbri alt põneva teema ja ülesande, mis laiendab lapse teadmisi arvutimaailmast, õpetab nii arvuti kasutamise põhitõdesid kui ka keerulisemat küberturvalisust.
 • Teemad: internet, tervis, digiplaan, ajajuhtimine, kontod ja paroolid, virtuaalne jalajälg, e-kirjad, ikoonid, info otsmine, mis on piksel jpm.
 • Kui kõik 24 ülesannet on tehtud, siis saab õige vastuse sisestades endale diplomi.
 • Ülesannete autor on Mikk Oad, Rocca al Mare kooli informaatikaõpetaja ja I kooliastme digiõpiku autor.
 • Teavitusmaterjali saab läbida iseseisvalt kodus või lahendada ülesandeid klassiruumis või ka näiteks noortekeskuses.

 

Õppevara ySKILLS

Õppevara koosneb kahest moodulist: õpilased saavad temaatiliste töötubadena sisustatud koolitundides oma digioskusi analüüsida ja nende kasutamist harjutada.

 • Analüüsi moodulis: digimaailma kaart, digioskused luubi all, interneti omadused ja mõjud;
 • Harjutamise moodulis: info otsimine ja töötlemine, sisuloome, kommunikatsioon ja suhtlemine.
 • Tegevused on suunatud 12–17-aastastele õpilastele, võimaldades neil omandada ja paremini rakendada digioskusi.
 • Õppevara põhineb ySKILLS projekti tulemustel ja tegevusel. Projekti raames uuriti aastatel 2020-2023, kuidas teismeliste digioskused arenevad ja muutuvad, küsitledes samu õpilasi kolmel järjestikusel aastal. Eestist osales projektis Tartu Ülikool.
 • Õppevara saab kasutada koolis (nt kodanikuõpetuse või informaatika tundides) või mitteformaalses õpikeskkonnas (nt noortekeskustes, ringides, klubides).


Õpikeskkond: Cybergram

Cybergram on küberohtude ja -turvalisuse teemaline õpikeskkond põhikooli õpilastele, mis on saadaval eesti, vene ja inglise keeles, ning mis valmis 2023. aastal.

 • Sihtrühm: 6.-9. klassi õpilased ja õpetajad.
 • Cybergrami eesmärk on tõsta noorte teadlikkust internetiohtudest, võimalikest lahendustest ja abivahenditest ning ärgitada avatud arutelu neil teemadel.
 • Veebikeskkond on loodud tööriistaks põhikooliõpetajatele, aga seda saab hõlpsasti kasutada ka iseseisvalt.
 • Lisaks õpetlikele videotele sisaldab Instagrami meenutava ülesehitusega keskkond spämm-postitusi ja testküsimusi, et oma teadmisi proovile panna.
 • Abimaterjal õpetajatele – õppeplatvormi Cybergram tutvustus ja soovitused tunnis kasutamiseks
 • Õppeplatvorm valmis Inimõiguste Keskuse ja Telia koostöös.

 

 

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic