2024. aasta Turvalise interneti päev

2024. aasta Turvalise interneti päev

2024. aastal tähistatakse Turvalise interneti päeva (Safer Internet Day) 6. veebruaril.

Millised on meie digitehnoloogia kasutusharjumused, kuidas saaksime neid targemalt, turvalisemalt ja ka tervislikumalt kasutada, ning kuidas saaksime seda õpetada ka lastele ja noortele.

6. veebruaril korraldame Telia Eesti ruumides konverentsi “Targalt internetis: digitaalne heaolu ja vaimne tervis”, mis keskendub laste interneti ja digitehnoloogia vahendite kasutamisega seotud väljakutsetele ja lahendustele; kuidas toetada laste digitaalset heaolu ning vaimset ja füüsilist tervist. Kavas on 8 praktilist töötuba erinevate digioskust ja vaimset tervist edendavate keskkondade ja tööriistade tutvustuseks, 3 huvitavat ettekannet PISA tulemustest, digioskustest ja vaimsest heaolust ning digihariduse arengusuundadest ja paneeldiskussioon “Õppija digipädevuse arendamine ja vaimse tervise edendamine haridusasutuse ja kodu koostöös.” Konverentsile ootame õpetajaid ja teisi lastega töötavaid spetsialiste, lapsevanemaid ning kõiki teemast huvitatuid. Vaata: konverentsi päevakava ja registreerimisinfo.

Kutsume koole, lasteaedasid, noortekeskusi, raamatukogusid ja teisi lastega töötavaid asutusi korraldama veebruaris lastele ja noortele üritusi, tänu millele saavad nad uusi teadmisi ja oskusi interneti ja nutiseadmete targemast, turvalisemast ja ka tervislikumast kasutamisest. Koondasime selleks uuemad temaatilised tunnikavad, mängud ja õppekeskkonnad 2024. aasta inspiratsioonikogumikku.

Oma asutuse lastele ja noortele suunatud temaatilise ürituse saate registreerida lihtsa vormi kaudu. Peale seda kanname Teie asutuse Eesti kaardile. Kõik asutused saavad tunnustuse. Kaarti jagame ka 6. veebruari artiklis ning lisame teistele riikidele vaatamiseks veebilehele https://www.saferinternetday.org, millelt saab infot erinevates riikides toimuva kohta.

Loe lisaks:

 

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic