Üritused

Insafe võrgustiku kohtumine Tallinnas

12.03.2013 - 14.03.2013

Insafe võrgustiku kohtumine Tallinnas

12.-14. märtsil toimus Tallinnas Meriton Conference & Spa Hotellis kolmepäevane Insafe võrgustiku koolitusseminar. Insafe võrgustik ühendab Euroopa 30 riigi turvalise interneti keskusi ning võrgustiku liikmed kohtuvad kaks korda aastas, et omavahel asjakohaseid teemasid arutada ning parimaid praktikaid vahetada.

Tallinna seminaril osales 80 spetsialisti üle kogu Euroopa. Seminari esimene päev keskendus digitaalse kompetentsi temaatikale. Arutati erinevate riikide kogemust ning ühise mudeli väljatöötamise võimalikkust. Eesti poolt tegi ettekande Mart Laanpere Tallinna Ülikoolist, kes andis ülevaate, kuidas Eesti üldhariduskoolide õppekava näeb ette digitaalse pädevuse arendamist ning õpetajakoolitustest tõstmaks õpetajate digitaalset pädevust. Barbara Brecko (The Institute for Prospective Technological Studies) tutvustas projekti, mille eesmärgiks on toetada digitaalse kompetentsi arengut Euroopas ja mille raames on koostatud juhiseid õppekavade loomiseks ja erinevate sihtgruppide digitaalse kompetentsi tõstmiseks. Ettekannetele järgnesid arutelud, kus riikide esindajad andsid ülevaate, kuidas nende riikide õppekavad toetavad digitaalsete kompetentside arendamist. Lisaks arutati, kuidas digitaalset kompetentsi hinnata, kas seda teha enesehindamise kaudu või mõnel muul meetodil.

Kohtumise teisel päeval tutvustati ning arutati Euroopa Komisjoni uue programmi Connecting European Facility eesmärke, teenuste toetamist ning nende eeldatud mõju.  Arutati Insafe võrgustikuliikmete ettepanekuid teenuste osas, mida peetakse oluliseks – teadlikkuse tõstmine, nõustamine abiliini kaudu ning laste seksuaalset ärakasutamist edastavate veebilehtede vastu võitlemine vihjeliini kaudu. Seejärel anti ülevaade Turvalise interneti päeva 2013 tegevuste koondaruandest – mis õnnestus, mis ei täitnud päris oma eesmärki. Lisaks alustati järgmise aasta Turvalise interneti päeva temaatika väljatöötamist. Abiliinide esindajad arutasid, kuidas töötab jututubade ja sotsiaalvõrgustike modereerimine ning kuidas saaksid moderaatorid ning abiliini töötajad teha omavahel enam koostööd. Päeva lõpus oli osalejatel võimalus tutvuda Tallinna vanalinnaga lõbusa orienteerumismängu käigus.

Kogu koolitusseminari vältel oli võimalik tutvuda eri riikide keskuste poolt koostatud parimate teavitus- ja õppematerjalidega ning kõikide riikide esindajatel oli võimalus oma lemmiku poolt hääletada. Konkursil osalesid nii videod, animatsioonid, dokumentaalfilmid, nii internetipõhised mängud kui ka muud mängud, mobiili aplikatsioonid, õppematerjalid ning treeningprogrammid. Seekord sai kõige enam hääli Soome teavituskeskuse poolt korraldatud kampaania, mis kutsus ülesse koole ja noorteorganisatsioone kasutama üldkasutatavaid ruume interneti turvalisema kasutamise sõnumite edastamiseks.

Koolitusseminari viimasel päeval toimus Insafe võrgustiku juhtkomitee koosolek, lisaks said osalejad osa võtta interneti turvalise kasutamise teemalistest koolitustundidest Jakob Westholmi Gümnaasiumis ning külastada Lasteabitelefoni 116111. Osalejad hindasid väga võimalust koolitusseminare ning abiliini külastada ja jäid esialgse tagasiside kohaselt kohtumisega väga rahule.

Kerli Kuusk
MTÜ Lastekaitse Liit

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic