Üritused

Konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas digimaailmas”

22.11.2018

Konverents "Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas digimaailmas"

MTÜ Lastekaitse Liit rahvusvaheline aastakonverents„Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas digimaailmas“ toimub neljapäeval, 22. novembril kl 10.30 – 16.30 Hestia Hotel Europa konverentsikeskuses ( Paadi 5, Tallinn ).

Digimaailm on loomulik osa meie igapäeva maailmast. Üha rohkem tarbime e-teenuseid ning seega aina olulisemaks saab oskus neid teenuseid teadlikult tarbida, aga ka kujundada. Lapsed õpivad uut tehnoloogiat kasutama kiiremini kui täiskasvanud, sest nad sünnivad maailma, kus arvuti ja nutivahendid on elu loomulik osa. Digimaailm kujutab lastele ühekorraga nii suurepäraseid võimalusi (õppimiseks, osalemiseks, suhtluseks, info tarbimiseks ja loomiseks) kui ka märkimisväärseid ohte (kahjustava materjali tarbimine, seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langemine, küberkiusamine jm).

Kuidas lapsed digitehnoloogiat ja selle pakutud võimalusi kasutavad, milline osa on digitehnoloogial lapse õpiprotsessis ja tema arengus, aga ka milliseid riske lapsed ja noored võtavad, milliseid ohte kogevad, millist teavet ja tuge digitaalses suhtlusvõrgustikes edukaks toimetulekuks vajavad ja kellelt. Milline on  täiskasvanute (õpetajate, lapsevanemate, lastega töötavate spetsialistide) roll laste ja noorte digipädevuse arengu toetamises. Need on teemad, millest konverentsil räägivad oma erialal tunnustatud spetsialistid Eestist, Soomest, Sloveeniast ja Suurbritanniast.

Konverents toimub MTÜ Lastekaitse Liidu, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Sotsiaalkindlustusameti ja Politsei – ja Piirivalveameti koostöös projekti „Targalt internetis“ raames.

Konverentsi programmiga saab tutvuda ja registreeruda konverentsi kodulehel https://konverents.lastekaitseliit.ee Konverentsile saab registreeruda kuni 16. novembrini, kuid palume arvestada, et registreerimine lõpeb kohtade täitumisel. Registreerimisel palume märkida, millises töötoas osaleda soovite.

Konverentsi kaasrahastavad Hasartmängumaksunõukogu, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Politsei- ja Piirivalveamet, Euroopa Komisjoni programm Connected European Facility.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic