Üritused

Konverents “Minu jalajälg internetis”

07.02.2013

Konverents “Minu jalajälg internetis”

Kutsume Teid osalema laste ja noorte teavitusprojekti Targalt internetis aastakonverentsil „Minu jalajälg internetis“.

Toimumisaeg:      07. veebruar 2013
Toimumiskoht:    Dorpati konverentsikeskus, Soola 6, Tartu.

Üleeuroopalisele turvalise interneti päevale pühendatud konverentsil võetakse luubi alla laste ja noorte õigused ja kohustused internetis.
Arutletakse, kuidas noored oma õigusi mõistavad ja kasutavad; mis roll on meedial noorte maailmapildi ja arusaamade kujunemisel; kas jälg internetis kattub noore jalajäljega?
Kuivõrd lapsed ja noored tajuvad, et näiteks sotsiaalmeedia auditoorium on piiritu ja nende avaldatud ja jagatud informatsioon alustab interneti avarustes nö. iseseisvat elu.
Kuivõrd  me üldse tunnetame vastutust, mis kaasneb teabe avaliku jagamisega? Mida me privaatsuse säilitamiseks teeme?

Konverentsi päevakava

10.30   Kogunemine ja registreerumine
11.00   Konverentsi avasõnad – Urmas Kruuse, Tartu linnapea
Tervitussõnad projekti Targalt internetis poolt – Triin Kangur, teavitustööjuht
11.15   “Meedia rollist noorte maailmapildi kujundajana” – Priit Hõbemägi, Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituudi õppejõud, ajakirjanik
11.45   “Privaatsusest ja vastutusest internetis” –  Andra Siibak, Tartu Ülikooli Meediauuringute vanemteadur
12.15   “Jälg internetis” – Anto Veldre, Riigi Infosüsteemi Ameti Infoturbe ekspert
12.45   “Nõuandeid ohuolukorras käitumiseks” – Tiiu Meres, Tallinna Perekeskuse psühholoog
13.15   Lõuna
14.00   Paralleelsed töötoad
–    Noorte töötoas arutletakse, millised on õigused interneti kasutamisel ja millised kohustused ning vastutus oma õiguste kasutamisega kaasneb.
–     Koolipersonalile ja poliitikakujundajatele suunatud töötoas püütakse leida üles need nipid, kuidas koolis õiguste ja kohustuste teemat käsitleda.
–     Laste heaks ja lastega töötavate spetsialistidele suunatud töötoas arutletakse, milliseid riske lapsed internetti kasutades võtavad ning kuidas saab probleemidesse sattunud last aidata.
15.15  Töötubades arutatu kokkuvõte
15.45  Konverentsi lõpp

Konverentsi moderaator Urmo Uiboleht, Tartu Erakooli direktor

Konverentsile registreerimine

Palume konverentsil osalemiseks registreeruda hiljemalt 1. veebruariks.
Konverentsi registreerimisvorm

Sel aastal on  rahvusvaheline Turvalise interneti päev 5.veebruaril, millest tulenevalt tähistame projekti „Targalt internetis“ eestvedamisel  Eestis  04. – 10. 02. 2013 turvalisema interneti nädalat.

Kohtumiseni Tartus!

Targalt internetis projekti meeskond

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic