Üritused

Osale õpetajatele suunatud veebikursustel “Targalt Internetis”

28.09.2016

Osale õpetajatele suunatud veebikursustel "Targalt Internetis"

Avatud on registreerimine Targalt internetis veebikursustele. Veebikursuse korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale: õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele.

10.10.-20.11.2016 Targalt internetis I kooliastme klassijuhatajatele ja lasteaiaõpetajatele

Antud e-kursus on loodud lasteaiaõpetajatele ning I kooliastme õpetajatele, et paremini mõista võimalusi, mida tänapäeva tehnoloogia ja laste huvi selle vastu meile pakub, kuidas seda hariduslikel eesmärkidel rühmas või klassiruumis kasutada; Lisaks vaadatakse üle võimalikud ohud, millega lasteaia- ja kooli esimestes klassides õppivad lapsed enamasti silmitsi seisavad. Kindlasti annab kursusel osalemine õpetajale teadmisi, kuidas erinevates probleemolukordades käituda ning mida ette võtta.

10.10.-04.12.2016 Targalt internetis II kooliastme klassijuhatajatele ja aineõpetajatele

E-ohutusalane kursus II kooliastme klassijuhatajatele, aineõpetajatele. Koolituse eesmärgiks on juhtida õpetajate tähelepanu õpilaste internetikasutusele ning sellega kaasnevatele võimalikele ohtudele.Kursusel antakse juhises probleemolukordades toime tulemiseks. Räägitakse digitaalsest jalajäljest, kooli e-ohutuse tunnusmärgist ja paljust muust. Tegemist on praktikult praktikule koolitusega.

10.10.-04.12.2016 Targalt internetis III kooliastme, gümnaasiumi ning kutsekooli klassijuhatajatele

E-ohutus (ohutu käitumine internetis) on teema, mida peavad koolis õppijatele õpetama kõik õpetajad (eriti klassijuhataja). Targalt Internetis kursus aitab igal õpetajal tõsta oma taset digiõpetajana ja pöörata tähelepanu nii iseenda kui ka õpilaste ohutule käitumisele internetis. Kursusel õpitav annab vajalikud oskused muutmaks oma arvuti või nutiseadet kasutamine turvaliseks, aitab mõista õpetaja ja õpilase rolli sotsiaalvõrgustikes, läbi viia interneti otsingu ja leitut vajadusel ka eemaldada, luua teie klassi puudutavad interneti ohutuse heakorra reeglid.

14.11.-11.12.2016 Безопасный Интернет (Targalt internetis)

Мир интернета разнообразен и интересен, но мы там не одни. Большинство людей честные и доброжелательные, но встречаются и такие, которые используют интернет в плохих целях. Поэтому для предупреждения опасных ситуаций нужно стать умнее и научиться безопасному поведению в Интернете.
Поскольку дети в Эстонии начинают знакомиться со смарт-устройствами уже в детском саду, то важно постоянно говорить с ними об основных правилах безопасного использования Интернета.
В рамках курса участники проекта Targalt internetis поделятся с вами практическими советами о безопасном поведении в интернете. А так же будут предложены материалы и практические задания для проведения классных часов и консультаций с детьми.
Курс состоит из двух частей: основной части, которая подходит для учителей всех ступеней, и практической части, которая направлена на классных руководителей и учителей начальной школы.

targalt-internetis-koolitused

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic