Üritused

Registreeru Targalt internetis III kooliastme õpetajate koolitusele

14.10.2015 - 12.12.2015

Registreeru Targalt internetis III kooliastme õpetajate koolitusele

E-ohutus (ohutu käitumine internetis) on teema, mida peavad koolis õppijatele õpetama kõik õpetajad (eriti klassijuhataja). Targalt Internetis kursus aitab igal õpetajal tõsta oma taset digiõpetajana ja pöörata tähelepanu nii iseenda kui ka õpilaste ohutule käitumisele internetis.

Kursusel õpitav annab vajalikud oskused muutmaks oma arvuti või nutiseadet kasutamine turvaliseks, aitab mõista õpetaja ja õpilase rolli sotsiaalvõrgustikes, läbi viia interneti otsingu ja leitut vajadusel ka eemaldada, luua teie klassi puudutavad interneti ohutuse heakorra reeglid.

Kursuse lõpetanu teab ja tunneb peamisi internetiohtusid ning oskab oma õpilasi probleemide ilmnemisel juhendada.

Toimumise aeg:  14.10.2015 – 02.12.2015
Maht:  26.00 akad./h (1.00 EAP)
Osalejate arv:  10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale:  32 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale::

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tähelepanu! Robootika- ja programmeerimisalased koolitused on erandina tasuta ainult õpetajatele.

Koolitus algab tutvustusega olukorrast maailmas – kas Eesti õpetajad ja õpilased on selles vallas tegijad või mitte? Järgmised olulised teemad aitavad saada hakkama tehnikaga turvaliselt (kuidas arvuti hoida vaba viirustest, kuidas hallata oma nutiseadet, kuidas krediitkaardi andmeid kogemata mitte maailmaga jagada); olla oskuslik e-õpetaja, kellel on hea online reputatsioon (arutame ka kuidas seda parendada); uurime erinevaid ohte läbi avaliku info ja kontode loomise ning privaatsuse seadete oskamatu kasutamise; mõtiskleme milline peaks olema õpetaja ja õpilase kui ka lapsevanema suhtlus läbi tehnoloogia (olla sõber või mitte)? Kõige lõpus kirjutame üles meie klassi või kooli reeglid, mille abil saaksime kõik ühiselt olla internetis targemad ja turvalisemad.

Täpsem koolituse info ja registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/235

Koolituse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/login/index.php

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic