Üritused

Targalt internetis noorte seminar Nelijärvel

11.11.2016 - 12.11.2016

Targalt internetis noorte seminar Nelijärvel

11.-12. novembril 2016 toimus Nelijärve Puhkekeskuses Targalt internetis noorte seminar, mille eesmärk oli anda õpilastele teadmisi ja oskusi nutivahendite kasutamiseks ning kaasata neid teavitusürituste ettevalmistamisse.

Seminaril osalesid õpilased Jõhvi Põhikoolist, Harkujärve Põhikoolist, Kristiine Gümnaasiumist, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist, Tallinna 21. Koolist ja Kuusalu Keskkoolist, kokku 25 inimest.

Veebikonstaabel Maarja Punak jagas õpilastele näpunäiteid nutivahendite turvalisemaks kasutamiseks, koos arutati erinevaid strateegiaid, kuidas vastata kiusamisele ja ebameeldivatele sõnumitele, ning lisaks arutleti ka muudel noori huvitavatel teemadel.

Lasteabitelefoni 116111 töötoas said noored pakkuda enda ideid lastele ja noortele suunatud järgmise teavituskampaania ettevalmistamiseks.

Lastekaitse Liidu töötoas arutati fotode tegemise ja jagamisega seotud reeglite ja heade tavade üle ning testiti oma teadmisi nutivahendite kasutamisega seotud teemadel QR koodi ja Kahoot viktoriinis.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse töötoas said õpilased katsetada töötamist väikeste robotite Ozobotide ja LittleBitsidega.

Lisaks tubastele tegevustele toimus lumistes välitingimustes lõbus fotojaht.

Noored said seminaril otsustada, kas nad sooviksid ka edaspidi taolistel seminaridel osaleda ning projekti Targalt internetis noortepaneeli töösse panustada. Rõõm oli kuulda, et enamus noori seda soovib ning juba tunti huvi järgmise ürituse vastu.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic