Üritused

Targalt internetis võistlusmängu Tallinna poolfinaal on edukalt toimunud

28.02.2014

Targalt internetis võistlusmängu Tallinna poolfinaal on edukalt toimunud

28. veebruaril toimus Tallinna Õpetajate Majas Targalt internetis võistlusmängu teine poolfinaal, millest võtsid osa õpilased Kiili Gümnaasiumist, Emmaste Põhikoolist, Lihula Gümnaasiumist, Kristiine Gümnaasiumist ja Kuusalu Keskkoolist, kes kõik olid eelnevalt võitnud oma piirkonna võistluse.

Poolfinaali esimese ülesandena tuli õpilastel ennast ja oma kooli tutvustada ning anda ülevaade sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Selleks oli õpilaste poolt valmistatud nii videoid, esitlusi, interaktiivseid plakateid kui ka laul. Kõige rohkem punkte tutvustuse eest saidki Emmaste Põhikooli õpilased, kes sulatasid võistlusmängu žüriiliikmed laulu ning informatiivse ettekandega nii endast kui ka oma koolist.

Peale tutvustust toimus paralleelselt kaks tegevust – mõned õpilased said näidata oma osavust ning koostööoskust arvutimängu Kinect mängus punkte kogudes. Samal ajal toimus teiste võistkondade osavõtul väitlus teemal „Suhtluskeskkondadesse registreerimisel peaksid kõik kasutajad tuvastama oma reaalse identiteedi“. Väitlust hindas Väitlusseltsi esindaja, kelle sõnul oli väitlus väga tasavägine, kuid teistest veidi enam õnnestus argumenteerimine Kristiine Gümnaasiumi väitlusmeeskonnal. Kõrged punktid väitluse eest said ka Lihula Gümnaasiumi ning Kuusalu Keskkooli väitlejad. Kinect osavusmängus kogusid kõige enam punkte Kiili Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli võistkonnad.

Interneti turvalisuse alaseid teadmisi ning info otsimise oskust said õpilased näidata QR koodi viktoriinis. Kõik võistkonnad said endale võistluseks tahvelarvutid, seejärel tuli neil üles leida saali seintele paigutatud QR koodid ja peale seda nendes peituvad ülesanded lahendada. Kõige edukamalt said sellega hakkama Kuusalu Keskkooli õpilased.

Seejärel mängiti võistkondade poolt eelnevalt valmistatud interneti turvalisuse teemasid käsitlevaid lauamänge. Kõik võistkonnad said mängida ühe teise võistkonna mängu ja seda ka hinnata. Mängude puhul hinnati nii mängu juhendit, disaini, mängu sisu kui ka kvaliteeti. Kõige kõrgemalt hindasid õpilased Lihula Gümnaasiumi lauamängu, samas žürii andis veidi enam punkte Kiili Gümnaasiumi lauamängu eest, mis oli ilusti kujundatud ning käsitles huvitavalt mitmeid interneti turvalisuse alaseid teemasid. Žürii kiitis kõiki lauamänge ja nende tegijaid ning soovitas neid interneti turvalisusega seotud teemade aruteluks koolides kasutusse võtta.

Võistlus lõppes teatrivooruga, milles võistkonnad esitasid e-ohutuse lühinäidendi teemal „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud…“. Näidendis hinnati probleemi püstitamise oskust ja selle edasiandmist läbi etenduses loodud tegelaskujude ning olukorrale leitud lahendust. Kõik näidendid olid väga leidlikult üles ehitatud, karakterid meisterlikult välja mängitud ning käsitlused ise teemakohased ja humoorikad. Kõige enam punkte näidendi eest sai Kristiine Gümnaasiumi võistkond, kes käsitles huvitavalt ja õpetlikult internetis ostmisega ning pettustega seotud teemasid. Väga kõrged punktid sai ka Emmaste Põhikooli võistkond, keda kiideti väga hea näitlejatöö eest ja kelle näidend käsitles kiusamisjuhtumeid.

Kokkuvõttes oli võistlus väga tasavägine, isegi veel tasavägisem kui paar päeva varem toimunud Tartu poolfinaal. Tihedas konkurentsis kogus erinevate ülesannete tegemisel kõige enam punkte Kuusalu Keskkooli võistkond ja väga väikse vahega järgnes neile Kristiine Gümnaasiumi võistkond ja Kiili Gümnaasiumi võistkond. Samas ainult ühe punktiga jäid neljandale ja viiendale kohale Emmaste Põhikooli ja Lihula Gümnaasiumi võistkonnad. Tunnustame kõiki osalenud võistkondi ja nende juhendajaid väga hea ja suure töö eest!66

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic