Üritused

Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal on edukalt toimunud

28.12.2014

Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal on edukalt toimunud

26. veebruaril toimus Tartu Raamatukogu Konverentsikeskuse saalis Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal, kus võistlesid omavahel piirkondlike võistluste võitjad – Lähte Ühisgümnaasiumi, Avinurme Gümnaasiumi, Haanja Kooli, Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Juuru Gümnaasiumi võistkonnad.

Esmalt tutvustasid võistkonnad ennast ja oma koole ning andsid ülevaate sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Selleks kasutasid õpilased oskuslikult mitmeid huvitavaid interaktiivseid meetodeid – luuletusi, videoid, interaktiivseid plakateid jmt. Tutvustustest selgus, et mitmetes koolides toimuvad robootika ringid, samuti korraldatakse interneti turvalisuse loenguid ning seminare. Žürii kiitis kõiki tutvustuse tegijaid. Kõige kõrgemalt hindas žürii Juuru Gümnaasiumi ja Avinurme Gümnaasiumi ettekandeid, mis olid väga informatiivsed ja huvitavalt üles ehitatud.

Peale tutvustust avanes õpilastel võimalus näidata oma osavust ning koostööoskust arvutimängu Kinect mängu mängides. Samal ajal toimus teiste võistkondade osavõtul väitlus teemal „Suhtluskeskkondadesse registreerimisel peaksid kõik kasutajad tuvastama oma reaalse identiteedi“. Võistkonnad oskasid välja tuua selle väite nii poolt- kui vastuargumente. Väitlusseltsi esindaja hindas parimateks väitlejateks Pärnu Vanalinna Põhikooli väitlejaid, kellele järgnesid Haanja Kooli ja Avinurme Gümnaasiumi väitlejad. Kõige enam punkte osavusmängus kogus Avinurme Gümnaasiumi võistkond.

Oma teadmisi interneti turvalisusest ning info otsimise oskust said õpilased näidata QR koodi viktoriinis. Kõik võistkonnad said endale võistluseks tahvelarvutid, seejärel tuli neil üles leida saali seintele paigutatud QR koodid ja peale seda nendes peituvad ülesanded lahendada. Kõige edukamalt tuli see välja Avinurme Gümnaasiumi ja Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastel.

Koduse tööna olid õpilased valmistanud interneti turvalisemat kasutamist käsitlevad lauamängud, mida hindasid nii õpilased ise kui ka žüriiliikmed. Tööde seas leidus nii täringu-, sõnaseletus- kui ka erinevat tüüpi ülesannete lahendamist käsitlevaid mänge. Mängude puhul hinnati nii mängu juhendit, disaini, mängu sisu kui ka kvaliteeti. Kõige kõrgemad punktid lauamängu eest sai Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Avinurme Gümnaasiumi võistkond. Esile toodi ka Haanja Kooli QR koodidel põhinevat lauamängu, mis põhines uute infotehnoloogiste vahendite kasutamisel.

Võistlus lõppes teatrivooruga, milles võistkonnad esitasid e-ohutuse lühinäidendi teemal „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud…“. Näidendis hinnati probleemi püstitamise oskust ja selle edasiandmist läbi etenduses loodud tegelaskujude ning olukorrale leitud lahendust. Kõik näidendid olid teemakohased, huvitavad ja humoorikad. Žürii töö ei olnud kerge, kuid viie žüriiliikme punktide kokku liitmisel selgus, et kõige kõrgemad punktid sai näidendi eest Pärnu Vanalinna Põhikool ja Avinurme Gümnaasium.

Kokkuvõttes oli võistlus väga tasavägine. Tihedas konkurentsis kogus erinevate ülesannete tegemisel kõige enam punkte Avinurme Gümnaasium ning teiseks tuli Pärnu Vanalinna Põhikool, kes pääsesid edasi aprillis toimuvasse Targalt internetis võistlusmängu finaali. Tunnustame kõiki osalenud võistkondi ja nende juhendajaid väga hea ja suure töö eest!5

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic