Üritused

Targalt internetis võistlusmängu võitis Pärnu Vanalinna Põhikool

23.04.2014

Targalt internetis võistlusmängu võitis Pärnu Vanalinna Põhikool

Kolmapäeval, 23. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskuses MEKTORY Targalt internetis koolidevahelise võistlusmängu finaalvõistlus. Finaalis võistlesid omavahel eelvoorude parimad: Kuusalu Keskkool, Kristiine Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium ja Pärnu Vanalinna Põhikool.

Finaal algas koolide tutvustustega. Õpilastel tuli ennast ja oma kooli tutvustada ning anda ülevaade sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Oli märgata, et võrreldes piirkondlikes võistlustes tehtud esitlustega, olid õpilased finaalis tunduvalt enesekindlamad ning nende ettekanded mitmekülgsemad. Oma kooli tutvustuse eest sai kõige enam punkte Kuusalu Keskkooli võistkond, kelle ettekanne oli nii sisukas kui ka hästi ette kantud.

Järgmisena tuli koolide võistkondadel esitleda oma koolis läbiviidud interneti kasutamist käsitlenud uuringu tulemusi. Vaatamata sellele, et kõikidele õpilastele oli see esimene kord taolist uuringut läbi viia, tuli see neil päris hästi välja. Kõik võistkonnad olid läbi viinud veebiküsitluse ning seejärel saadud tulemusi analüüsinud ning kokkuvõtteid teinud. Uuringu eest sai kõige enam punkte Avinurme Gümnaasiumi võistkond, kes oli küsitlenud kõiki oma kooli 5.-9. klasside õpilasi nende interneti kasutamise harjumuste teada saamiseks. Punktide arvu poolest järgnes neile Kristiine Gümnaasiumi võistkond, kes samuti uuris interneti kasutamise harjumusi oma kooli õpilaste seas ning oli uurimuses püstitanud hüpoteesi, mida küsitlusega testiti. Pärnu Vanalinna Põhikool selgitas välja oma kooli õpilaste suhtluskeskkondade kasutamist ning Kuusalu Keskkool uuris Facebooki mõjusid oma kooli õpilastele. Uuringud saavad olema kättesaadavad projekti veebilehel.

Finaalis võistelnud õpilastel ja pealvaatajatel oli võimalus osa saada meeleolukast kontserdist. Kõik meeskonnad olid finaaliks loonud e-ohutust käsitlevad laulud, mida nad erinevate pillide saatel teistele esitasid. Lugude puhul hinnati eelkõige loo sõnumit, esitust ning originaalsust. Kõik esitatud laulud olid teemakohased, selge sõnumiga ja vaimukad. Võistlusele oli kohale toodud nii kitarrid, trummid, süntesaatorid jm pillid ning žürii oli üllatunud õpilaste oskuslikust pillimängust. Kõige kõrgemad punktid sai laulu esitamise eest Pärnu Vanalinna Põhikool, temale järgnesid Avinurme Gümnaasium ja Kristiine Gümnaasium. Kõik lood lindistati ning veidi aja pärast saab neid kuulata veebilehel www.targaltinternetis.ee.

Laulude sõnad:
Targalt internetis laul Pärnu vanalinna põhikool
Targalt internetis laul Avinurme gümnaasium
Imeline internet Kristiine Gümnaasium
Laul Targalt internetis Kuusalu keskkool

Läbi võistlusmängu erinevate voorude on võistkondadel tulnud väidelda erinevatel interneti kasutamisega seotud teemadel, seekordseks väitluse teemaks oli „Veebikeskkonnad peaksid vastutama oma saidil toimunud küberkiusamise eest“. Võistkonnad selgitasid loosi teel välja, kas neil tuleb teemat jaatada või eitada. Toimus kaks väitlust, mille võitsid Pärnu Vanalinna Põhikool ja Kuusalu Keskkool. Väitlusseltsi esindaja hinnangul on finaalidesse jõudnud nelja võistkonna areng silmmärgatav, paranenud oli artikuleeritus, argumendid, tõestusmaterjalide kasutamine ja nende kriitiline hindamine. Väitlust oli hea ja hariv kuulata ka kõikidel pealtvaatajatel.

Peale väitlust toimus MEKTORY keskuses ekskursioon, mille käigus tutvustati õpilastele hiljuti avatud maja ning näidati erinevaid laboreid. Finalistide tähelepanu ja informatsiooni meelde jätmise oskust testiti hiljem viktoriinis. Kõige paremini suutis infot meelde jätta ning viktoriini küsimustele vastata Avinurme Gümnaasiumi võistkond, kellele järgnes Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond.
Sellel ajal, kui võistlusmängu žürii asus punkte kokku lugema, osalesid õpilased led-lambi meisterdamise töötoas. Finaali žüriisse kuulusid Eesti Väitlusseltsi, HITSA Innovatsioonikeskuses, Lasteabitelefoni 116111, Inimeseõpetuse Ühingu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad. Žürii hinnangul olid kõik finaali pääsenud võistkonnad väga tublid, finaaliks hästi valmistunud ning võistlus kujunes väga tasavägiseks.

Võistlusmängu võitis väga napilt Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond, kes sõidab järgneval õppeaastal auhinnareisile Brüsselisse. Teise koha saavutas Kristiine Gümnaasiumi võistkond ning kolmandat kohta jäid jagama Avinurme Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli võistkonnad. Palju õnne kõikidele finalistidele ning nende juhendajatele!

Vaata finaali kokkuvõtet:

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic