Üritused

Teavita ebaseaduslikust sisust vihjeliinile www.vihjeliin.ee

02.09.2015

Interneti kiire areng ja levik on loonud meile kõigile uusi ja kasulikke võimalusi, kuid kahjuks on enam kui kahe miljardi interneti kasutaja hulgas inimesi, kelle tegevus võrgus on ebasobiv või ohtlik lastele. Nii näiteks kasutatakse ülemaailmset arvutivõrku laste seksuaalset ärakasutamist sisaldava materjali hoiustamiseks ja levitamiseks. Internet ei tunne riigipiire ning ühes riigis loodud ja üleslaaditud materjal levib üle maailma.

Vihjeliin www.vihjeliin.ee on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus , mis võimaldab internetikasutajal anda teavet sellest, kui ta märkab veebis keskkonda, mis sisaldab laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvat materjali – Eesti Vabariigi seaduste kohaselt on keelatud sellise teose (pildi, video jne) valmistamine ja levitamine, mis kujutab nooremat kui kaheksateistaastast pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast pornograafilises või erootilises situatsioonis. Samas on vihjeliinile oodatud teated ka muust alaealiste õigusi rikkuvast või ebasobivast materjalist. Vihjeliini töö eesmärk on kaasa aidata taoliste materjalide eemaldamisele internetist.

Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid lisamata. Vihjeliinile tulnud teave käideldakse vastava koolituse saanud Lastekaitse Liidu töötaja poolt. Vihjeliin kontrollib vaid avalikel veebil-ehtedel olevat materjali. Isikute vahelises suhtlusvõrgustikus või sisselogimist eeldavas keskkonnas asuvat materjali ei kontrollita ning selline teave edastatakse politseile. Saadud teates sisalduv veebilehe aadress avatakse ja selle sisu hinnatakse vastavalt Eestis kehtivatele seadustele. Kui veebilehe sisu on ebaseaduslik, siis edastatakse teave sellest Politsei- ja Piirivalveametile. Kui veebilehe haldaja asub väljaspool Eestit, siis edastatakse teave vastava riigi vihjeliinile (kui see riigis tegutseb) ja/või õiguskaitseasutustele.

Vihjeliin avati 2011.aasta veebruaris, ning kuni käeasoleva aasta augustini on vihjeliinile saabunud 3631 teadet, millest 445 teavitas veebikeskkonnast, mis sisaldas laste seksuaalset ärakasutamist esitavat materjali.

MTÜ Lastekaitse Liit teeb laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali leviku tõkestamisel tihedat koostööd teiste organisatsioonidega, sh Politsei- ja Piirivalveameti, internetiteenuste pakkujate ja erinevate mittetulundusühingutega. Alates 2011.aasta novembrist on Eesti vihjeliin rahvusvahelise võrgustiku INHOPE liige. INHOPE ühendab hetkel 49 vihjeliini 42-st riigist.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic