Inspiratsioonikogumik 2023

Näiteid üritustest

Milliseid toredaid üritusi on korraldatud veebruaris koolides, lasteaedades ja noortekeskustes varasemalt?

Eelkõige on läbi viidud:

  • temaatilisi koolitunde,
  • korraldatud viktoriine,
  • vaadatud videoid,
  • korraldatud arutelusid,
  • valmistatud plakateid
  • tehtud põnev aaretejaht jmt.

Kaartidelt leiate täpsema info. Klõpsake kaardil ja siis valige huvi pakkuv piirkond ja kool/lasteaed/noortekeskus ning vaadake, mida nemad tegid. 🙂

2022. aasta teavitusüritused koolides, lasteaedades ja noortekeskustes

 

Järgneval kaardil on käesoleva aasta üritused, millest on meile juba vormi kaudu teada antud.

Partnerid