Inspiratsioonikogumik 2023

Tunnikavad

Siia oleme kokku kogunud uuemad tunnikavad, mida saab kasutada tervikuna või ainult mõnda huvipakkuvamat osa.


TunnikavaVideote vaatamine ja jagamine veebis

Õpilased õpivad tundma ära veebipõhiste videojagamisplatvormidega seotud võimalikke riske
ja mõistma, et kõiksugust videosisu ei peaks kõigi vaatajatega jagama.
Sisaldab: videosisukaardid, vaatajakaardid, ennetus- ja reageeringukaardid.
Tunnikava soovitame kasutada I ja II kooliastme õpilastega.

 

Tunnikava “Fotod ja videod” (1.-4. klass)

Õpilased mõistavad, et kedagi ei tohi pildistada ja filmida luba küsimata.
Õpilane teab, missuguse sisuga pilte võib sotsiaalmeediasse üles laadida.
Õpilane teab, kelle käest abi küsida.
Tunnikava soovitame kasutada 1.-4. klassi õpilastega.
Lisa tunnikava juurde: Pildid.

 

 

Tunnikava “Fotod ja videod” (5.-8. klass)

Tunni raames käsitletakse privaatsuse temaatikat ning fotode ja videote
tegemise ja jagamisega seotud reegleid.
Koos vaadatakse noorte kaasabil valminud videot, mille põhjal toimub arutelu.
Juhendajale on antud arutelu juhtimiseks küsimused ning lisainfo.

 

 

📱 Mänguline digiturvalisuse tund 6-10-aastastele lastele
⏱ Video kestus: 25 minutit. Autor Inger Klesment
🔔 Millist infot tohib enda kohta sotsiaalmeedias jagada ja millist mitte?
🔔 Mis võib juhtuda, kui lapse telefonil on liiga lihtne parool?
🔔 Mis on digitaalne jalajälg ja kuidas see lapsest sõltumata talle tekkida saab?
Õpetus: https://bit.ly/3DTjUqb
Printimine: https://bit.ly/3jKjJXh

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic