2024. aasta inspiratsioonikogumik

Õppematerjalid ja tunnikavad

Tunnikava III koolastmele “Minu telefon”

Kõigepealt tehakse ülevaade õpilase nutiseadme kasutamise harjumustest, vaadatakse üle, kuidas kasutada nutiseadet turvaliselt ning milliseid rakendusi (äppe) saab oma nutiseadmes kasutada.
Sisaldab teste nutiseadme kasutamisest:

 • Minu nutiseade,
 • Appi, mu telefon on kadunud

Lisaks testidele on eelülesanne (kui palju ja milleks kasutad sa igapäevaselt oma nutiseadet), rühmatööd (rakenduste mõistekaart, rakenduste turvalisuse hindamine) ja esitlus.

Tunnikava on osa e-kursusest “Õppijate digipädevuse arendamine”, mis on välja töötatud Haridus- ja Noorteametis õppija digipädevusmudeli rakendamise toetamiseks. Kursus on mõeldud kasutamiseks III kooliastmes ning koondab endas õppematerjale, ülesandeid ja metoodilisi juhiseid digipädevusmudelis toodud hindamiskriteeriumite saavutamiseks. Rohkem infot: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/e-kursus.

Tunnikava “Tehisintellekt ja turvalisus” 10.-12. klassile

Millised on tehisintellekti tehnoloogiaga seotud võimalikud ohud ja väljakutsed ning kuidas neid õpilastega arutada? Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledži vanemteadur Birgy Lorenz on koostanud projekti Targalt internetis raames tunnikava “Tehisintellekt ja turvalisus”, mis on mõeldud kasutamiseks eelkõige alates 10. klassist, kuid seda on võimalik kohandada (lihtsustada) teema käsitlemiseks ka nooremate õpilastega. Tunnikava juurde kuuluvad ka esitlus ja töölehed.

 1. Tunnikava Tehisintellekt ja turvalisus
 2. Esitlus
 3. Töölehed praktilise ülesande jaoks (valikuline)
 4. Lühike test (valikuline)

 

Soovitused õpilastele “Tehisintellekti kasutamine õppetöös”: https://www.targaltinternetis.ee/uudised/2023/09/soovitused-opilastele-tehisintellekti-kasutamine-oppetoos/

 

Targalt internetis ABC koolitusmaterjalid

2023. aastal uuendatud materjalid Targalt internetis ABC minu koolis, mis on suunatud haridustehnoloogidele ja õpetajatele, sisaldavad järgmisi teemamooduleid:

 • Targalt internetis – eesmärk pöörata tähelepanu digihügieenile kui loomulikule tehnoloogia kasutamise osale; tutvustada digikoristuse vajalikkust ning anda selged juhised digikoristuse läbiviimiseks.
 • Digitaalne heaolu – eesmärk suunata õppijaid tõstma oma digitaalset heaolu, märkama oma tehnoloogiaharjumusi ning nägema võimalusi oma tehnoloogiakasutust teadlikult kujundada.
 • Minu infovarad – eesmärk suunata õppijaid tõstma teadlikkust oma infovaradest, märkama ohte, nõrkusi ja võimalikke kahjusid ning olema teadlik võimalikest turvameetmetest; anda ülevaade erinevatest võimalustest failide jagamiseks ning nendega seotud riskidest
 • Paroolid ja autentimine – eesmärk anda ülevaade paroolide kasutamise ohtudest ning välja tuua turvalisust tõstvad käitumismustrid.
 • Sotsiaalmeedia – eesmärk anda ülevaade sotsiaalmeedia stuktuurist ja erinevatest populaarsematest sotsiaalmeedia keskkondadest.
 • Nutiseadmete turvalisus – õppematerjali läbimise tulemusel oskab õpetaja kasutada oma nutiseadet (nutitelefoni, tahvelarvutit) turvalisemalt ja oskab märgata potentsiaalseid probleeme enda või teiste tegevuses ning neile lahendusi pakkuda.
 • Seadused – eesmärk tutvuda autoriõigusega ja avatud sisulitsentsidega.

Materjalide hulgas on teooriaslaidid, töölehed nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks, viited lisalugemiseks. Autorid on Veiko Hani (Eduring OÜ) ja Mikk Oad (Rocca al Mare Kool).


Abimaterjal õpetajale/noorsootöötajale: influencerite loodud sisu analüüsimine

2023. aastal Maria Murumaa-Mengeli (Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor) poolt loodud materjal, millel on kolm osa:

 • Kas ja kuidas suunamudijad meid mõjutavad?
 • Tunni- ja teemakava influencerite teemade käsitlemiseks.
 • 73 küsimust/aspekti, mida videote koos analüüsimisel saab fookusesse võtta.


Abiks õpetajale – petuskeemide dekonstrueerimise abimaterjalid

2023. aastal Maria Murumaa-Mengeli (Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor) poolt loodud materjal, mis koosneb:

 • Artikkel “Teadlased: kolm lihtsat põhimõtet aitavad hoida end pettuste ja valeinfo eest”,
 • (Enese)test,
 • Kümme nõuannet olulise info kontrolliks.


Õppematerjal: Informaatika ampsud. Tehisintellekt

2023. aasta novembris valmis õppematerjalide seeria, mis tutvustab tehisintellektiga seotud mõisteid ja trende. Tegemist on 5 umbes 3 min pikkuse videoga, millele on H5P tööriistaga lisatud interaktiivsed küsimused. Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • tehisintellekti mõiste ja üldine tutvustus,
 • tehisintellekt hariduses,
 • tehisintellekt teaduses,
 • tehisintellekt ärimaailmas,
 • tehisintellektiga seotud eetilised küsimused.

Videod on mõeldud kasutamiseks informaatika valikaine tundides III kooliastmes. Materjale võib kasutada nii individuaalseks õppimiseks kui klassis ühiselt vaatamiseks, videote vaatamisele võiks järgneda arutlemist või edasiuurimist eeldav ülesanne. Teostajad: MTÜ Videoõps ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts.

 

Progetiigri kogumik

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks.
Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest:

 • programmeerimine,
 • robootika,
 • 3D disain,
 • nutiäpid ja
 • multimeedia.

Kogumikus on 102 vahendi kirjeldust. Kogumiku leiab: https://progetiiger.ee/.

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic