Uudised ja artiklid

Vanemaealiste vaimset tervist ja digioskusi toetavad noored

10.02.2024

Autor: Elo Võrk, Telia Eesti toetustegevuste juht

Katrin Tiidenberg lükkab Eesti Inimarengu aruandes 2023 ümber laialt levinud arusaama, et digitehnoloogia põhjustab lastele ja noortele vaimse tervise probleeme: „Ehkki on palju väiteid, et laste ja noorte vaimne tervis on digitehnoloogiate tõttu aina halvemas seisukorras, ei toeta teadusuuringud selliseid üldistusi. /…/Tulemustele, et sotsiaalmeediakasutust ei saa seostada depressiivsusega, on jõudnud ka paljud teised eri riikides originaalandmeid kogunud teadlased (vt nt Rozgonjuk jt 2020). Teisalt on vaimse tervise perspektiivist riskigrupis hoopis vanemaealised (Allikas: Eesti Inimarengu aruanne 2023)

Me ei saa kindlasti ignoreerida Eesti laste vaimse tervise kasvavat probleemi, aga peame ka tunnistama, et lisaks lastele on väga hapras seisus veel üks suur grupp Eestis, kelle heaolu, vaimset tervist, kaasatust ja elus hakkama saamist mõjutab otseselt võimalus ja oskus kasutada digitehnoloogiaid. Üheks selliseks grupiks on vanemaealised. 2023 inimõiguste aruanne toob välja, et digioskuste langus algab juba vanuses 40-50 ning oskuste puudumise tagajärjeks on vaimse tervise probleemid, üksindus ja paraku kõige hullem –  lühem ja rõõmutum elu.

Oleme palju rääkinud laste turvalisusest internetis. Jah, absoluutselt kindlasti on see oluline teema, milles tõsta teadlikkust. Õnneks on meil tänaseks juba ka palju algatusi, mis aitavad lapsi, noori, õpetajaid ja vanemaid. Mängulised lahendused vaimse tervise toetamiseks Triumf Healthilt, noorte heaolu ja  enesejuhtimise rakendus Clanbeat, turvalisust õpetav mäng Spoofy, privaatsuseteemaline hariv leht Cybergram noortele. Kõik need algatused on sündinud vajadusest jõuda noorteni nii, et see neid päriselt kõnetaks, neile meeldiks ja nad neid kasutama hakkaks. Seda on ainuvõimalik saavutada koostöös laste ja noortega. Kõik need rakendused on kaasanud lapsi, testinud oma lahendusi koos nendega ja võtnud kuulda laste soovitusi. Just nii nagu käib tootearendus mõnes tehnoloogiaettevõttes, kus kaasatakse kliente uute teenuste disainimisse, on ka Eestis arendatud eelmainitud laste turvalisust ja kaasatust loovaid digilahendusi.

Laste ja noorte suunas on ära tehtud juba väga suur ja vajalik töö. Me peame kindlasti panema rohkem fookust maapiirkondade ja venekeelsete laste kaasamisse, sest viimastest uuringutest, mida oleme teinud Eesti laste digioskuste kohta, tuleb välja, et just need grupid on  vähem teadlikud ja suuremas riskikäitumises. (Allikas: Telia laste privaatsuse uuring)

Aga tulles tagasi vanemaealiste juurde, siis loodame väga, et selles vallas näeme lähiaastatel arenguhüpet. Kindlasti on siin võimalusi erinevateks õpetamisviisideks, kus kõige mõjusam on ikkagi üks ühele õpetamine, mida saab meist igaüks teha oma pereringis. Toetades oma vanemaid ja vanavanemaid mõne digioskuse õpetamisel. Koostöös Tartu Ülikooliga on Telia vanemaealiste digipädevuste kasvatamisele otsinud lahendusi juba mõnda aega ning nüüd oleme kaasa aitamas koolinoortele, kes käivad päevakeskustes eakatele digioskusi õpetamas. Õpilasfirmast Digiabi väljakasvanud sotsiaalse ettevõtte taga on kolm gümnaasiumi viimase klassi noort, kes käivad kooli kõrvalt kodudes ja päevakeskustes õpetamas eakaid inimesi digiteemades.

Selleks, et vanemaealiste digioskuste arendamine ei oleks vaid koolinoorte õlul, oleme loonud ka õpetamist toetava keskkonna abimaterjalide ja juhenditega, mida saab igaüks kasutada. Telia lehelt Õpi ja Õpeta leiad juhised selle kohta, kuidas alustada õpetamist ja jõuda nende teemadeni, mis päriselt on vajalikud ja huvipakkuvad. Kõik need materjalid on kokku pandud koostöös seeniore õpetavate noorte ja Tartu Ülikooli meediapädevuste ekspertidega Inger Klesmenti juhtimisel. Algus on tehtud! Loodame väga, et ühel päeval on meil üle-eestiline suur võrgustik noortest ja aktiivsetest inimestest, kes märkavad, hoolivad ja aitavad vanemaealisi digimaailmas saada uusi oskusi, et olla ühenduses on lähedastega. Ja seda muidugi turvaliselt.

Vaata ka Tagasi Kooli tundi, kuidas õpetada vanemaealisi digimaailmas: Inger Klesment, Stefan Allev, Marcus Sirp – Miks ja kuidas eakatele digioskusi õpetada?

Foto: freepik.com 

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic