Uudised ja artiklid / 2019 dets.

 • Küberpõgenemistuba

  11.12.2019

  Targalt Internetis projekt, TalTech ja Kaitseministeerium läbi KüberPähkli projekti kutsuvad õpilasi alates 7. klassist, üliõpilasi ja õpetajaid osalema küberkaitse teemalise põgenemistoa omaloomingu konkursil. Ootame esitama töid järgmiste gruppide poolt: 7.-9. klasside, 10.-12. klasside, kutsekoolide õpilasi; ülikoolide tudengid (BA, MA, DOC) ja õpetajaid/küberkaitse valdkonna koolitajaid. Grupis kuni 4 inimest, võib esitada ka individuaalseid töid. Reeglid: Töö…
 • Online turvalisus koolis ei ole eesmärk, vaid protsess…

  21.11.2019

  …oli läbivaks mõtteks 20.novembril 2019 Brüsselis toimunud eSafety Label konverentsi “Turvalisem kool, enesekindlad õpetajad ja õnnelikumad lapsed” ettekannete ja töötubade sõnumites.   Mis on eSafety Label ehk e-turvalisuse märgis? See on üleeuroopaline online turvalisuse hindamis- ja toetussüsteem koolidele – see on kvaliteedimärk koolile, mida iseloomustab näiteks turvalise internetivõrgu olemasolu, kokkulepped küberkiusamise ennetamiseks ja koolipere harimine online-turvalisuse…
 • Lapse digikuva “kaaperdamise” juhtumid Eestis

  15.11.2019

  Allikas: Märka last Keily Traks Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistrant Lapsevanemate, eelkõige emade seas on üha enam levinud enda ja oma lapse elu kajastamine sotsiaalmeedias. Isikliku informatsiooni avalik jagamine teeb aga privaatse info kättesaadavaks inimestele, kes võivad soovida jagatud pilte kasutada mingil muul eesmärgil. Üheks selliseks pahatahtlikuks eesmärgiks võibki olla võõra soov kaaperdada lapse foto. Vanemlikku…
 • Noored suhtuvad autoriõigustesse netis vägagi kergekäeliselt

  13.11.2019

  Eesti 14-18 aastaste noorte seas läbi viidud küsitlusest selgus, et kuigi lausa 95 protsenti väitsid, et teavad, mis autoriõigused on, siis ligi pooled on ebalegaalselt filme või muusikat alla laadinud või koolitöödes autorile viitamata jätnud. Tehnoloogiaettevõtte Samsung ellu kutsutud kampaania Õpilaste Digitaalne IQ raames küsitleti kokku poolt tuhandet Eesti 14-18 aastast noort nende arvamuste ja teadmiste osas küberruumis. Selgus, et näiteks autoriõiguste osas teavad…
 • Eestile tuli kübervõistlustelt topeltvõit!

  11.11.2019

  USA Magic CTF online võistlusel osales 19 Eesti noortemeeskonda, kokku osales üle maailma üle 300 noore. Võistlus koosneb erinevate ülesannete ja mõistatuste lahendamisest, näiteks nagu „kes on Linuxi looja“ kuni arvutisüsteemi analüüsimiseni – milliselt aadressilt viirus ründas. Eestis toimus osalemine TalTech IT Kolledzis, Viljandi Kutseõppekeskuses ja Paides Hammerbecki põhikoolis, kuhu sõitsid kokku noored ja nende juhendajad…
 • Lapsel on samuti õigus oma isikuandmete üle otsustada sotsiaalmeedias

  01.11.2019

  Teovõimeliseks saab inimene siis, kui ta suudab oma tegudest aru saada ja neid juhtida. Kuigi seadus annab täieliku teovõimelisuse 18-aastastele, on võimalik piiratud teovõimet kohtu kaudu laiendada alates inimese 15. eluaastast. Samuti näeb õigus ette, et 13-aastastel on võimalik saada ilma vanema nõusolekuta kõiki infoühiskonnateenuseid, mille ühe näitena võib tuua sotsiaalmeedia konto avamise õiguse. Andmekaitse…
 • Tehisreaalsus “AI seda Kratti”

  24.10.2019

  Targalt Internetis projekti esindus osales kahepäevasel Insafe treening-kohtumisel Ljubljanas, Sloveenias, mille põhiteemaks oli ohutus ja tehisintellekt. Tehisreaalsus on üha jõulisemalt saamas meie igapäevaelu osaks, masinad aitavad teha “musta” tööd andmete töötlemisel ja hoiavad kokku väärtuslikku loovat inimressurssi. Kratt on juba kotist väljas, seega meil tuleb olla teadlik nii võimalustest kui ohtudest. Väljakutseks tehisreaalsuses on inimfaktor,…
 • Lastekaitse Liit tutvustab turvalist internetikasutust Võrumaa koolieelikutele

  17.10.2019

  Lastekaitse Liit liitus Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojektiga „Tunnen. Tean. Oskan” , et lastele tutvustada ja koos arutleda, milline on turvaline internetikasutus. Projekti „Tunnen. Tean. Oskan” eesmärk on anda lastele alusteadmised, kuidas ohusituatsioone ära tunda ning ohu korral õigesti käituda. Projekti eestvedaja, Võru piirkonnapolitseiniku Elar Sariku sõnul on lastega juhtuvad õnnetused tihti ennetatavad, seepärast on oluline,…
 • Noorte hinnangul kaasneb arvutimängudega ka palju positiivset

  19.09.2019

  Telia poolt läbi viidud värskest uuringust selgub, et kuigi suurem osa teismelisi mängib igapäevaselt arvutimänge, ei näita vanemad selle vastu üles kuigi suurt huvi. Noorte sõnum lapsevanematele on see, et nad on kaasnevatest riskidest teadlikud ning et mängimisega kaasneb ka palju positiivset. Telia Company viis selle aasta mais ja juunis läbi Children’s Advisory Panel (CAP)…
 • September on üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaaniakuu

  17.09.2019

  Septembris toimub üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaania – Positive Online Content Campaign. Kampaania eesmärk on juhtida tähelepanu juba olemasolevatele veebilehtedele ja rakendustele, mis pakuvad lastele eakohast ja arendavat õpi- ning meelelahutuslikku sisu, aga ka kutsuda üles looma uusi rakendusi ja keskkondi lastele. Ülevaate saamiseks ning innustamaks sisuloojaid looma lastele uusi eakohaseid ja arendavaid…
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic