Uudised ja artiklid

Lastekaitse Liit tutvustab turvalist internetikasutust Võrumaa koolieelikutele

17.10.2019

Lastekaitse Liit liitus Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojektiga „Tunnen. Tean. Oskan” , et lastele tutvustada ja koos arutleda, milline on turvaline internetikasutus.

Projekti „Tunnen. Tean. Oskan” eesmärk on anda lastele alusteadmised, kuidas ohusituatsioone ära tunda ning ohu korral õigesti käituda. Projekti eestvedaja, Võru piirkonnapolitseiniku Elar Sariku sõnul on lastega juhtuvad õnnetused tihti ennetatavad, seepärast on oluline, et lapsel oleks teadmised ja vajalikud oskused, et ohte ennetada ja neisse sattudes adekvaatselt käituda.

Oktoobris alanud projekt kestab järgmise aasta suveni. Selle aja jooksul saavad Võrumaa kõikide lasteaedade koolieelikud ohutusalaseid teadmisi ja oskusi mänguliste ning praktiliste tegevuste kaudu. Lapsi õpetavad spetsialistid Politsei- ja Piirivalveametist, Päästeametist, Punasest Ristist, Kaitseliidust, Elektrilevist, Naiskodukaitsest, G4S-ist, Võru Noortekeskusest ja Lastekaitse Liidust.  Iga lasteaia osalenud rühm loob õpitu põhjal plakati, milledest avatakse näitus 01.juunil 2020 Võru Maksimarketis.  Projekti finaaliks on ohutuspäev, mis toimub 15.mail 2020 Võru Spordikeskuses.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic