Uudised ja artiklid

September on üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaaniakuu

17.09.2019

Septembris toimub üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaania – Positive Online Content Campaign.

Kampaania eesmärk on juhtida tähelepanu juba olemasolevatele veebilehtedele ja rakendustele, mis pakuvad lastele eakohast ja arendavat õpi- ning meelelahutuslikku sisu, aga ka kutsuda üles looma uusi rakendusi ja keskkondi lastele. Ülevaate saamiseks ning innustamaks sisuloojaid looma lastele uusi eakohaseid ja arendavaid teenuseid ja rakendusi on kampaania raames loodud veebiplatvorm https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/examples, kus saab tutvuda Euroopa Liidu riikides lastele  loodud veebikeskkondade ja rakenduste parimate näidetega. Platvormilt leiab ka Eestis loodud veebikeskkonnad, mis pakuvad eakohast, huvitavat, arendavat ja mängulist sisu lastele vanuses kolm kuni kaksteist aastat.

Lapsed on aktiivsed interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutajad. Seetõttu on oluline, et internetis oleks neile sobivat sisu. Kuidas internetis leiduva tohutu hulga rakenduste, teenuste ning platvormide seast saaksid vanemad teha teadlikke valikuid? Selleks on koostatud soovitused lapsevanematele, mis aitavad valikut teha: meelespea lapsevanemale

Rohkem infot kampaania kohta leiab  https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home .

Positive Online Content Campaign on koostöö Insafe võrgustiku ja temaatilise koostöövõrgustiku Positive Online Content and Services for Children in Europe – POSCON . Insafe võrgustiku liige on ka Eesti projekt Targalt internetis.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic