Uudised ja artiklid

Online turvalisus koolis ei ole eesmärk, vaid protsess…

21.11.2019

…oli läbivaks mõtteks 20.novembril 2019 Brüsselis toimunud eSafety Label konverentsi “Turvalisem kool, enesekindlad õpetajad ja õnnelikumad lapsed” ettekannete ja töötubade sõnumites.  

Mis on eSafety Label ehk e-turvalisuse märgis?

See on üleeuroopaline online turvalisuse hindamis- ja toetussüsteem koolidele – see on kvaliteedimärk koolile, mida iseloomustab näiteks turvalise internetivõrgu olemasolu, kokkulepped küberkiusamise ennetamiseks ja koolipere harimine online-turvalisuse teemadel.

Eesti õpetajatest osales konverentsil küberkaitse õpetaja SA Hariduskiirendi juhatuse liige Mirell Merirand, kes hindas kõrgelt konverentsi sisulist ja ka mõtlemapanevat poolt. Tema jaoks oli inspireeriv olla koos niivõrd paljude õpetajatega üle Euroopa ja rääkida turvalisest internetist: “Tänu suurepärastele tõlkeprogrammidele ei tunne internet piire, rahvust ja keelebarjääri, mistõttu on oluline, et me ühiselt looksime ka digipädevuse ja turvalise interneti head tavad. Ühtlasi, kuna kool on koht, kus eeldatavalt õpitakse eluks vajalikke oskusi, paneb see meile, õpetajatele, ka vastutuse, et meie õpilased ja lapsed oleksid targad digikodanikud!“

Uudishimu ja enesearengu olulisus

eSafety Label on kooli jaoks protsess, kus hinnatakse tugevusi ja nõrkusi online-turvalisuse teemadel. See eeldab ka igapäevast kursisolekut päevakajalistel teemadel. Konverentsi üks peaesineja, Suurbritannia Turvalise Interneti keskusest Boris Radanovic, tõi välja õpetaja olulise rolli keskkonna kujundamisel: õpetajad on õpilastele eeskujuks, seda ka digimaailmas.

Arvesse tuleb võtta digimaailma pidevat muutumist: paljud seadmed, mis meil olid enne eraldiseisvate seadmetena (kassettmakk, MP3mängija, linnakaart) on „kolinud“ telefoni ja on kasutatavad interneti abil, mille kiirus on märgatavalt kasvanud. Boris Radanovic selgitas, et õpetaja ei peagi kõiki rakendusi telefonis ise kasutama, kuid oluline on mõista, miks lapsed neid kasutavad. Temapoolne soovitus on tunda päriselt huvi, mida lapsed seadmetes teevad ja mida kasutavad: “Kuula ja jaga oma positiivseid digikogemusi, mitte vaid keskendudes interneti ohtudele”.

Mis ja kuidas edasi?

Tekib küsimus, et kui maailm niivõrd kiiresti edasi liigub, mitmed ametid kaovad, kas koolid ja õpetajad jäävad alles? „Me vajame edaspidigi inimlikke kontakte, interaktsiooni, suhteid, armastust, heatahtlikkust, kaastunnet meie emotsionaalse intelligentsuse arendamiseks,“ lohutas osalejaid Louise Jones, Šotimaalt pärit haridustehnoloog ja strateeg.

Tutvu materjalidega eSafety label kohta: https://www.esafetylabel.eu/esafety-label

Targalt interneti projekti meeskonnast osales konverentsil Annika Silde.

Tekst ja foto Annika Silde

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic