Üritused

Tänavu tähistas turvalise interneti päeva 270 kooli, lasteaeda ja noortekeskust üle Eesti

03.02.2020 - 28.02.2020

Tänavu tähistas turvalise interneti päeva  270 kooli, lasteaeda ja noortekeskust üle Eesti

Targalt internetis projekti eestvedamisel kutsuti koole, lasteaedu ja noortekeskusi tähistama turvalise interneti päeva ning selle raames lastele ja noortele veebruari jooksul e-ohutuse alaseid üritusi läbi viima. Meil on rõõm teatada, et meile teadaolevalt korraldas lastele digiohutuse ürituse üle 270 asutuse. Mida põnevat ette võeti?

Koolide seas osutus väga populaarseks Kübernööpnõela võistlus. Tegemist on 1.-6. klasside õpilastele toimuva koolisisese digitaalse ohutuse ja küberkaitse teemasid turvustava võistlusega. Erinevate raskusastmetega ülesanded on loonud digitaalse ohutuse eksperdid ja küberkaitse talendid, et ärgitada laste huvi küberohutuse ning IT teemade vastu laiemalt. Võistlust korraldasid projekti Targalt internetis raames Tallinna Tehnikaülikool ja Kaitseministeerium.

Mitmetes koolides käsitleti digiohutuse teemasid erinevates ainetundides või teemavahetundides. Ainetundides kasutati ka Targalt internetis tunnikavasid ja uusi õpiobjekte. Näiteks toimus Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis tund „Ausalt valeuudistest“. Lisaks korraldati erinevaid e-ohutuse töötube, mida viisid läbi nii õpetajad oma koolist kui ka eksperdid teistest asutustest. Korrati üle, mida peab silmas pidama info, sh fotode jagamisel, ning mida teha ja kelle poole pöörduda probleemide, näiteks küberkiusamise, puhul. Pärnu Ühisgümnaasiumis uuriti, kuidas digiprügi kustutamine muudab elu turvalisemaks. Teemavahetundides vaadati peamiselt temaatilisi multikaid, näiteks Jänku-Jussi ja Netilambaid.

Õpilased said lahendada huvitavaid nuputamisülesandeid, näiteks temaatilisi viktoriine, kuldvillakut, teste, fotojahti. Kahtla Lasteaed-Põhikoolis lahendati ristsõnu lausa aja peale ning näiteks Raikküla Koolis toimus üritus „Turvaliselt internetis põgenemistuba“. Üks ruum on spetsiaalselt selleks ehitatud ja jaotatud neljaks toaks. Tubadesse on peidetud erinevaid ülesandeid, tegevusi turvalise interneti teemadel. Õpilased on jagatud kolmesteks rühmadeks (klassi siseselt) ja igal rühmal tuleb vastvalt legendile lahendada erinevaid ülesandeid/tegevusi, et pääseda järgmisse tuppa ja lahti muukida uksekood. Aega selleks on 45 minutit.

Kuna samal nädalal oli ka sõbrapäev, siis mõned koolid kasutasid ka seda temaatikat. Näiteks tehti sõbrale soovitusi, kuidas nutivahendites turvalisemalt olla. Märjamaa Gümnaasiumis toimus üritus „Sõbraga turvaliselt internetis“ – kooli peal olid erinevad ülesanded ning kui kõik korralikult läbitud siis jõuti koos sõbraga varanduseni.

Lisaks korraldati plakativõistlusi „Internetireelgid“ ning plakatite näitusi. Näiteks Pärnu Raeküla Koolis valmistasid 7-ndad klassid Canva-keskkonnas plakateid internetiturvalisuse päevaks soovitustega sõbrale, kuidas turvaliselt nutivahendis toimetada. Parimad plakatid said koolimajja üles riputatud. Mitmed koolid osalesid meemikonkursil „Laps teeb, mida laps näeb“.

Osades koolides oli digiohutuse alastesse tegevustesse haaratud terve koolipere ja seda terve nädala jooksul. Näiteks Kalamaja Põhikoolis viisid vanema astme õpilased teistele läbi arutelusid turvaliselt internetis, millele järgnesid kinnistavad tegevused – näiteks mängiti liikumismängu, mille käigus esitati turvalise interneti kohta küsimusi ning iga vastuse ajal pidid õpilased tegema erinevad liigutusi. Õpilased olid väga rõõmsad antud mängu mängimise üle. Nad oli kaasatud ja mõtlesid tõsiselt kaasa. Lisaks loodi koomikseid, mille teemadeks olid “Turvaliselt internetis!”, “Astun küberkiusule vastu!”, „STOP kiusamisele!“ vms. keeles tehti seinalehti, kuidas oma asju internetis salajas hoida.

Ka Järveküla Põhikoolis tähistati turvalise interneti päeva – arutleti teemadel, kuidas küberkiusamisolukorda sekkuda, kuidas internetis kiusamist ennetada, mida teha erinevates küberkiusamise situatsioonides jms. Veel mängisime Kahoot’i, mis sisaldas erinevaid küsimusi seoses internetiga. Laste jaoks on oluline teada, milline on hea parool, kui pikalt peaks nutiseadmes aega veetma, kuidas mõjub nutiseadmes olemine kehale ja vaimule, kuidas käituda kahtlase sisuga kirja puhul. Kõiki neid teadmisi jagas antud viktoriin. Oli hea meelde tuletada ja teadmisi kinnistada! Päeva lõpetasime pildi postitamise ja kommenteerimise teemadel. Joonistasime erinevaid näiteid, kuidas populaarses Instagramis postitada sobilik ja ebasobilik pilt. Samuti kasutasime võimalust visualiseerida, millised on head näited kommenteerimiseks ja millised mitte. Väga paljud ideed on võetud suurepärasest tunnikavast, mille on koostanud Kiusamisest Vabaks tiim ning, mis on kõigile huvilistele internetis tasuta kättesaadav.

Keila Koolis toimus vahva üritus “Appi! Ma tahan netti!”, mille sisse mahtusid digiteemalliste juttude lugemine ja kuulamine, kohtumine kirjanik I.Tomuskiga, turvalise interneti reeglite meeldetuletamine ja Jänku-Jussi multifilmi vaatamine. Hilisõhtustes töötubades tutvuti digitatud kultuuripärandiga (raamatud, kuuldemängud, telelavastused, fotod, käsitöö) ning prooviti ise arvutit ning nutivahendeid kasutades arhiivides nähtu ja kuuldu põhjal ise uut sisu luua.

Lasteaedades vaadati peamiselt temaatilisi multifilme ning arutleti interneti ja nutivahendite erinevate võimaluste ja riskide üle. Näiteks Sõmeru lasteaias „Pääsusilm“ aitasid lapsed koos koos lillade karudega koostada mõistekaarti, mis on internet ja mis sellega või seal teha saab. Arutlesime, mis lapsed arvutis teevad ja millised ohud internetis olla võivad. Meie 4-aastased Mõmmikud olid aktiivsed kaasarääkijad ja mõtlejad. Lõpetasime tegevuse raamatu lugemisega ja lugemispalaks valisime Leelo Tungla poolt tehtud raamatu Jänes Juliuse arvuti.

Mõned koolid korraldasid temaatilisi loenguid ka lapsevanematele ja koolitusi õpetajatele. Näiteks Pelgulinna Gümnaasium korraldas konverentsi.

Kõik asutused, kes meile oma üritustest teada andsid, kandsime Eesti kaardile. Klikkides allpool oleval kaardil saate tutvuda, mida konkreetses asutuses tehti.

Täname kõiki juhendajaid, tänu kellele said õpilased osa turvalise interneti päevast ning on nüüd nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamad.

 

Turvalise interneti kampaania üritused toimusid Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” raames.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic