Uudised ja artiklid

Interneti turvalisus

E-kursus “Interneti turvalisus koolielus 2”

31.08.2011

Kirjeldus:

Internetiturvalisusest räägitakse väga palju. Kui varem räägiti rohkem viirustest ja tehnilistest probleemidest, siis nüüd on esiplaanile kerkinud sotsiaalsest meediast lähtuvad probleemid. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini turvalisusega seotud probleemidega toime tulla. Kursust kaasrahastab Euroopa Komisjon projekti Targalt Internetis raames.

Kursusele registreerumine kuni 5.09.2011.

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.

Kursuse maht: 20 tundi (5 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse

Eesmärgid:

* Õppida oma arvutit kaitsma viiruste eest.
* Tutvuda erinevate internetiturvalisust kajastavate veebilehtede ja uuringutega.
*  Õppida teadlikult käituma Interentis.
* Tutvuda erinevate sotsiaalsete võrgustikega.
* Õppida tegema turvalist salasõna.
*  Olla teadlik küberkiusamisest ning oskama sellel reageerida.
*  Viia õpilastega läbi tegevusi lähtudes internetiturvalisusest.

Kursuse aeg ja sisu:

1.    nädal (5.-11.09.2011): kuidas kaitsta oma arvutit, viirustõrje, viirused
2.    nädal (12.-18.09.2011): me kõik oleme internetis, googeldamine, sotsiaalsed võrgustikud, profiilid ja salasõnad
3.    nädal (19.-25.09.2011): küberkiusamine, loengud, tunnitegevused õpilastele
4.    nädal (26.09-2.10.2011): uurime ja küsime, uuringud, küsitlus õpilastele
(3.-9.10.2011): vahenädal (neile, kellel mõni asi tegemata või pooleli)
5.    nädal (10.10-17.10.2011) kokkuvõtted, õpilaste konkursitöödega tutvumine, artikkel või mäng


Kursuse loojad
: Ingrid Maadvere, Siret Lahemaa
Koolitajad:  Ingrid Maadvere ingrid@tiigrihype.ee, Siret Lahemaa siretlahemaa@gmail.com

http://koolielu.ee/pg/groups/130018/ekursus-internetiturvalisus-koolielus-2/

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic