Uudised ja artiklid

Turvalisema interneti päeva plakat

Osalege konkursil “Minu õigused ja kohustused internetis”

21.12.2013

Kutsume kõiki õpilasi osalema Targalt internetis 2012/2013 õppeaasta õpilastööde konkursile

Targalt internetis konkursi tingimused:
1. Konkursi teema on: „Minu õigused ja kohustused internetis“
Neljandat korda toimuva Targalt internetis õpilaskonkursi teema on kantud 2013. aasta Turvalise interneti päeva teemastOnline  rights and responsibilities“ (slogan: Connect with respect!).
Konkursile on oodatud veebipõhised, interaktiivsed postrid, mis kirjeldavad laste ja noorte arusaama nende õigustest ja kohustustest. Oodatud on ka teemaga seotud näidislood. Postril kujutamiseks sobivad iseloodud reeglistikud, head soovitused, nõuanded lapsevanemale jms, mis on seotud turvalise internetikasutusega. Lisada võib videoid, muusikat mänge ja koomikseid.

2. Osalemise tingimused
2.1 Autorite vanus kuni 19 eluaastat
2.2 Ühe postri loomisel võib osaleda kuni 3 autorit
2.3 Konkursile esitatav töö peab olema autorite originaallooming. Kasutatud muusika ja muu teiste loodu peab olema märgitud.
2.4 Postrite tegemiseks tuleb kasutada keskkonda Glogster, mille kasutusjuhendi ja soovitused õpetajale leiate siit.

3. Tööde esitamine
3.1 Konkursil osalemiseks tuleb täita veebipõhine registreerumisleht, millele lisatakse ka link Glogster keskkonnas olevale konkursitööle.
3.2 Registreerumislehel esitatakse:
– posteri nimi
– posteri veebilehe aadress
– autori/autorite nimi/nimed
– autori/autorite klass
– autori/autorite kool
– autori/autorite kontaktaadress, telefon, e-posti aadress
– juhendaja/juhendajate nimi/nimed
3.3 Veebipõhisel registreerumislehel esitatakse ka töö kirjeldus, kus autorid iseloomustavad teemade valikut, kuidas ja miks just selliste soovitusteni/reegliteni jõuti; mis tingis esitatud lugude, videote jm valiku.
3.4 Posteri autor/autorid on nõus levitamisõiguse andmisega konkursi korraldajatele. Konkursile laekunud töid ei kasutata kommertslikul eesmärgil ilma autori nõusolekuta.

4. Tähtajad
4.1 Konkursitöö esitamise tähtaeg on 01.02.2013.a.
4.2 Õpilaskonkursside lõpuüritus ja võitjate autasustamine – 09. mai 2013.

5. Tööde hindamine
5.1 Tööde hindamine toimub kolmes vanusekategoorias:
– noorem vanuserühm, I-IV klass
– keskmine vanuserühm, V-VIII klass
– vanem vanuserühm, IX-XII klass
5.2 Töid hinnatakse kahes voorus – kõikide esitatud konkursitööde seast valib Tiigrihüppe Sihtasutus välja postrid, mis oma sõnumi ja tehnilise teostuse poolest pääsevad teise vooru. Teise vooru pääsenud võistlustöid hindab spetsialistidest koosnev žürii, samuti osalevad hindamises õpilased.
5.3 Tööde hindamisel arvestatakse:
– töö vastavust konkursi teemale ja tehnilistele tingimustele
– postri ideed, sisu ja huvitavust
– ülddisaini ja tehnilist teostust

Teise vooru pääsenud töid saab suurelt ekraanilt jälgida 05.02.2013 Targalt internetis seminaril Dorpati keskuses Tartus. Samuti näidatakse konkursitöid 09.05.2013 Tallinna lauluväljakul toimuval õpilaskonkursside auhinnaüritusel. Parimad tööd lisatakse haridusportaali Koolielu õppematerjalide hulka ning kokkuleppel autoritega esitletakse neid ka internetiturvalisust käsitlevatel üritustel Eestis ja mujal Euroopas.

6. Õpilaskonkursside peaauhind – Tiigrikutsu
Targalt internetis õpilaskonkursil osalemist arvestatakse Tiigrihüppe Sihtasutuse Tiigrikutsu peaauhinna andmisel koolile, mis paistab enim silma õpilaskonkurssidest osavõtmisel. Peaauhinna saaja väljaselgitamiseks arvestatakse erinevaid näitajaid: konkurssidest osa võtvate õpilaste arv proportsionaalselt kooli õpilaste üldarvule; konkurssidel saavutatud tulemuste paremusjärjestus; konkurssidele esitatud konkursitööde arv (peab vastama konkursile esitatavate tööde tingimustele). Peaauhinnaks on 10 000 euro väärtuses tehnoloogiat, mida kasutada õpilastele suunatud tegevuste arendamiseks – näiteks meedialabori või robootikaklassi loomiseks.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic