Uudised ja artiklid

Vihjeliin

Vihjeliin sai kuue kuu jooksul 207 teadet

18.12.2013

Vihjeliinile saabus veebilehe www.vihjeliin.ee kaudu perioodil juuni 2013 kuni detsember 2013 (01.06-30.11) 207 teadet, millest 14 teadet sisaldas infot veebilehtede kohta, mis sisaldasid lapse seksuaalset ärakasutamist esitavat materjali, seega ebaseaduslikku materjali. 97 teadet sisaldas teavet täiskasvanute pornograafiat esitavate veebilehtede kohta, millest osa oli lastele kergelt ligipääsetavad (esilehel on vastav materjal selgelt nähtav ning ei ole hoiatust/ligipääsu tõkestamist). Ülejäänud teated sisaldasid muud infot.

Veebilehed, mis sisaldasid lapse seksuaalset ärakasutamist materjali, olid peamiselt hallatud USA-s ja Hollandis. Ebaseadusliku sisu esitava veebilehe puhul edastati teave selle riigi, kus veebileht on hallatav, vihjeliinile ning teadmiseks ka Eesti Politsei ja Piirivalveametile. Vihjeliin teeb koostööd Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga.

Eesti vihjeliin www.vihjeliin.ee on rahvusvahelise võrgustiku INHOPE liige. Võrgustik edendab ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd võitluses laste seksuaalset ärakasutamist esitavate materjalide leviku tõkestamisel internetis. Võrgustik ühendab käesolevaks ajaks 40 riigi 46 vihjeliini (mõnes riigis tegutseb rohkem kui üks vihjeliin). Rohkem infot leiab veebilehelt www.inhope.org .

Laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuva materjali valmistamine, hoiustamine ja levitamine on ebaseaduslik ning see on karistatav. Samas on sellise materjali valmistamises kasutatud laps ohver, kelle tervist ja väärikust on julmalt ärakasutatud. Kui taoline materjal veebi üles riputatuna ringleb, siis toimub selle lapse seksuaalne ärakasutamine ikka ja jälle. Vihjeliini tegevus toetab laiemat eesmärki:   saadud teabe alusel ning nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise koostöö kaudu püüavad õiguskaitseasutused välja selgitada lapsohvrid, et neid siis reaalses elus aidata.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic