Uudised ja artiklid

11. veebruar – turvalise interneti päev

10.02.2014

Teisipäeval, 11. veebruaril tähistatakse ülemaailmset Turvalise interneti päeva. Sellel aastal kutsume kõiki internetikasutajaid andma oma panust interneti keskkonna paremaks muutmiseks ja turvalise ning vastutustundliku infotehnoloogia kasutamise edendamiseks, seda eriti laste ja noorte seas. Meil kõigil on oma roll, et internet oleks nii lastele kui ka täiskasvanutele arendav, kasulik ja turvaline keskkond.

Lapsed ja noored saavad ise muuta online keskkonda paremaks, käitudes seal nii oma eakaaslaste kui ka teiste interneti kasutajatega viisakalt ja luua endast positiivne online imidž. Samuti saavad lapsed luua internetis uusi huvitavaid materjale ja neid teistega jagada. Tähtis on, et lastel oleks teave, kuidas erinevate olukordade puhul käituda, et tekkinud mure korral tuleb sellest usaldusväärsele täiskasvanule rääkida ning oma eakaaslasi online keskkonnas toetada.

Lapsevanemad saavad toetada oma laste heade käitumistavade kujunemist, arutades lastega avatult ja ausalt interneti kasutamisega seotud teemadel ning tutvustades neile kvaliteetseid, arendavaid ja eakohaseid materjale. Lapsevanemad saavad olla oma lastele interneti kasutamisel positiivseks eeskujuks. Tunda huvi, mida nende laps internetis teeb, online keskkonnas toimuvat selgitada ning julgustada last küsimuste ja probleemide puhul tema poole pöörduma. Alati ei pruugi lapsevanematel vastused kohe olemas olla, kuid nad saavad neid koos lapsega arutades või spetsialistilt nõu küsides leida.

Õpetajad ja teised lastega töötavad spetsialistid saavad kaasa aidata lastele parema interneti keskkonna kujundamisele, õpetades lastele ja noortele digitaalset kirjaoskust, tutvustades neile interaktiivseid õppekeskkondi ja võimalusi ning viise huvitavate materjalide loomiseks ning arendades lastes veebisisu kriitilise hindamise oskust. Õpetajad saavad toetada laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arengut ning selgitada, kuidas käituda erinevate olukordade puhul ja kelle poole abi saamiseks pöörduda. Abi ja nõu on võimalus küsida lasteabitelefonilt 116111 ja veebikonstaablitelt.

Infotehnoloogia valdkonnas tegutsevad firmad saavad muuta interneti laste jaoks paremaks, luues lapsi arendavaid online materjale ja keskkondi, arendades kasutajasõbralikke online teenuseid ning tagades kasutajate isikuandmete kaitse. Kasutajasõbralikkus tähendab, et lapsele on arusaadav teenuse sisu ning probleemide ja küsimuste korral on tal võimalik saada teenuse pakkujaga kontakti ning leida oma küsimustele ja probleemidele lahendus.
Laste heaolu ja turvalisuse tagamiseks online keskkonnas on oluline toetada õpetajate täiendkoolitust infotehnoloogia valdkonnas, tõsta laste ja lapsevanemate teadlikkust internetiga seotud teemadel ning takistada lastele ebasobivate või kahjulike veebilehtede levikut. Lastele kahjulikust materjalist internetis tuleb teavitada vihjeliini (www.vihjeliin.ee) või politseid.

MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Lasteabitelefon 116111 ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus aitavad kaasa interneti keskkonna lastele turvalisemaks ja paremaks muutmisele projekti „Targalt internetis“ kaudu. Turvalise interneti päeval toimub Meriton hotelli konverentsikeskuses konverents „Nutikalt netis – hoia ennast ja oma raha“, kus võetakse luubi alla erinevad IT- ja mobiilsideteenused ning pakutakse lahendusi küsimusele, kuidas tarbida turvaliselt erinevaid internetiteenuseid. Sellest ootame osa võtma nii lapsevanemaid, noori kui ka teisi teemast huvitatuid. Targalt interneti projekti koolitajad viivad käesoleval nädalal erinevates koolides üle Eesti läbi interaktiivseid töötubasid enam kui 500-le lapsele. Luuakse erinevaid teemakohaseid videoklippe ning teavitusmaterjale, kogu info on leitav veebilehelt www.targaltinternetis.ee.

Igaüks meist saab kaasa aidata sellele, et internet oleks nii lastele kui ka täiskasvanutele arendavam, huvitavam ja turvalisem keskkond.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic