Uudised ja artiklid

Küberpähkli 2018 uuringu tulemused selgunud

11.01.2019

allikas: Eesti Interneti Sihtasutus

KüberPähkli uuringus osales 2018. aastal üle 9600 õpilase. Kõige enam vastanuid oli 4.-6. klassidest Tallinnast ja Harjumaalt. Uuring sisaldas kokku 27 valikvastustega küberturvalisuse teadmisi kontrollivat küsimust teemadel nagu terminid ja seadused, operatsioonisüsteem ja võrk, tulevikutehnoloogiad, paroolid ja ühendumine, sotsiaalmeedias tekkivate probleemide lahendamine, ostlemine internetis ja digimõistatused. 

Uuringu teostajate sõnul saab uuringu tulemustest läbiviiva joonena järeldada, et see, kes tunneb end digipädevamana, teeb ka näiliselt paremaid otsuseid olles probleemide lahendamisel proaktiivsem – oskab tuua välja, et on vaja küsida abi, internetist saab lahendusi leida jne. Samas on digiohutuses targemad õpilased ka riskialtimad. Osalemine erinevates arvuti- ja tehnoloogiaalaste ringide tundides ei ole garantiiks, et küberhügieeni alased oskused oleksid paremad. Suurima murekohana tuli välja vähene koolipoolne tugi sisuliste digiohutuse ja küberkaitse teemade õpetamisel, sest tavaline õpetaja või õpetajaid toetav haridustehnoloog pöörab enamasti tähelepanu küll „heale käitumisele internetis“, kuid vähem õpilase tehnilisele oskusele ennast ise keerulises olukorras aidata.

Loe uuringust rohkem

https://www.internet.ee/eis/uudised/opilaste-kuberturvalisuse-teadmiste-uuring-kuberpahkel-digiteadlikus-toob-nii-paremad-otsused-kui-k

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic