Uudised ja artiklid

TÜ teadlased esitlevad laste internetikasutuse uuringu tulemusi

04.02.2019

Homme, 5. veebruaril toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis konverents „Digilaps, kus tõttad sa?: EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused“. Konverentsiga tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva ja esitletakse üle-euroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemusi.

Tartu Ülikooli teadlased küsitlesid koostöös Turu-uuringute AS-ga 2018. aasta suvel kogu Eestit hõlmava esindusliku valimiga 1020 internetikasutajast last vanuses 9–17 ja nende üht vanemat. Uuring keskendus laste ja vanemate internetikasutusele, digipädevustele ning teadlikkusele online-riskidest.

Tulemustest väärib rõhutamist, et enamik Eesti lastest tunneb end internetis enesekindlalt ja turvaliselt. Nii laste kui ka nende vanemate digioskused on nende endi hinnangul head.

Samas puutuvad paljud lapsed kokku kahjuliku veebisisuga, millest nende vanemad ei ole sageli teadlikud. “Jätkuvalt on probleemiks ka küberkiusamine,” ütles TÜ sotsiaalpoliitika assistent Kadri Soo. “Lisaks on mõtlemapanev, et märkimisväärne osa lastest, kes on veebikeskkondades probleemidega silmitsi seisnud, ei räägi oma murest kellelegi,” täiendas ta.

Andmekogumist rahastasid Eesti Interneti SA, Haridus- ja Teadusministeerium (Euroopa Sotsiaalfondist), Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium, lisaks sai uurimisrühm toetust Eesti Teadusagentuuri ja HTMi rahastatud teadusprojektidest. “Mitme institutsiooni koostöö mahuka sotsiaalteadusliku uuringu teostamisel on erakordne,” tõdes TÜ sotsioloogia professor Veronika Kalmus. “Ühisrahastus sai teoks eeldusel, et tulemusi saavad kasutada paljud huvipooled – koolitajatest kuni laste väärkohtlemise ennetajateni,” lisas ta.     

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikool ja MTÜ Lastekaitse Liit projekti “Targalt internetis” raames. Ettekannetega esinevad Tartu ülikoolist professor Veronika Kalmus ja professor Andra Siibak ning projektitiimi liikmed Maria Murumaa-Mengel, Kadri Soo ning Marit Sukk. Lisaks toimub 5. veebruari konverentsil edasiste tegevuste arutelu ja soovituste koosloome. Samal päeval ilmub ka esialgsete uuringutulemuste aruanne, mis on kättesaadav projekti veebilehel https://sisu.ut.ee/euko/avaleht.


EU Kids Online’i uuring korraldati esimest korda 2010. aastal 25 Euroopa riigis. Kordusuuring sai lisaks Eestile teoks veel 17 riigis. Uuringu tulemusi kasutatakse laste internetikasutuse teadlikumaks ja turvalisemaks muutmiseks ning sellekohaste soovituste ja juhendite väljatöötamiseks.

Lisainfo:

Veronika Kalmus, TÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogiaprofessor, projektitiimi juht

veronika.kalmus@ut.ee, 56623583

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic