Uudised ja artiklid

Tutvu digitaalse ohutuse õpetamiseks loodud tunnikavadega

24.04.2020

Veebruaris toimunud Turvalise interneti päeval kogunesid HITSA nutiklassi ja Mektory Innovation Hub-i lasteaia-, põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuse õpetajad, et ühises mõttetöös luua turvalise internetikasutuse temaatikat käsitlevaid tunni- ja tegevuskavasid.

Töise päeva kokkuvõttes loodi pea 20 uut tunni- ja tegevuskava koolieelkutele ja eri kooliastme õpilastele sellistel teemadel nagu arukas ekraaniajakasutus, turvalise parooli loomine, suhtlemine internetis, mida postitada, mida mitte, milline on minu digijälg, mängud internetis jpm. Kõik loodud materjalid on nüüd valmis kasutamiseks ning leitavad siit

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic