Uudised ja artiklid

Lapse õigused ja digimaailm

20.11.2020

Lapse õigused ja digimaailm

Täna 31 aastat tagasi võeti vastu lapse õiguste konventsioon, mis sätestab lapse inimõigused. Need on universaalsed õigused, mis kehtivad igale lapsele kogu maailmas sõltumata vanusest, soost, rahvusest või muudest tunnustest. 

Konventsiooni teksti koostamise ajal oli interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite laialdane levik ja kättesaadavus  veel mägede taga. Nii ei sisalda tekst ka viiteid digikeskkonnale. 

Tänasel päeval on digimaailm, keskkond kui ka seadmed, saanud meie elu igapäevaseks osaks. Üha rohkem kasutame digikeskkonna võimalusi töö ja õppimise eesmärgil, samuti info saamiseks ja meelelahutuseks. Tarbime aina rohkem e-teenuseid.  Lapsed on aktiivsed digitehnoloogia kasutajad, täna on iga kolmas internetikasutaja laps.

Konventsioon sätestab lapse õiguse osaleda, mis muuhulgas tähendab õigust saada eakohast informatsiooni õppimiseks, oma võimete arendamisek,s aga ka meelelahutuseks. Samuti on igal lapsel õigus anda endast informatsiooni temale meelepärasel viisil.  Kuid konventsioon sätestab ka lapse õiguse saada vajadusel eakohast abi ja tuge ning kaitset.

Ülemaailmne interneti ajastu toob eelpool nimetatud õiguste kasutamisel esile mitmeid väljakutseid. Digimaailm pakub lastele suurepäraseid võimalusi õppimiseks, osalemiseks, suhtluseks, info tarbimiseks ja loomiseks, kuid ka märkimisväärseid riske – kahjustava materjali tarbimine, seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langemine, küberkiusamine jms.

Lapse õiguste konventsioon seab riigile kohustuse tagada lapse õigused, kuid digiajastu nõuab rahvusvahelist dialoogi ja koostööd, sest internet ei tunne riigipiire. Seejuures on oluline, et selles dialoogis oleks kuuldav laste hääl. Laste kaasamine uute tehnoloogiate kujundamisse ja reguleerimisse on oluline, et tuua protsessi laste vaatenurk, nende kogemus, aga ka visioon. Kaasata tuleb erinevas vanuses lapsi, kuna lapse areng toob eri vanuses esile uusi vajadusi ja huve. Koostöö laste ja noortega aitab ka paremini välja töötada ja rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid. 

Seega, lastel on oma õiguste kaitsel internetis vaja täiskasvanute abi, kuid otsuste tegemisel on  oluline kuulata lapsi, selle asemel, et oletada, mis on nende jaoks parim.

Üheskoos saame kaasa aidata lapse õiguste tagamisele.

Foto: Pexels

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic