Uudised ja artiklid

Vanusepiirid, privaatsussätted ja lapsevanema roll lapse sotsiaalmeedia kasutamise toetamisel

25.11.2020

Tänapäeval on digiseadmete kasutamine ja nende abil suhtlemine nii täiskasvanute kui ka laste ja noorte igapäevaelu lahutamatu osa. Populaarsed sotsiaalmeedia platvormid pakuvad mitmekesiseid võimalusi teistega suhtlemiseks ja info jagamiseks. Kuid kuna internet on avalik ruum, kus kõik avaldatu salvestub, tuleb enda ja oma lapse privaatsuse kaitseks ning ebasoovitavate olukordade vältimiseks läbi mõelda, kuidas, kellele ja mil määral oma andmeid ja infot endast suhtluskeskkondades jagada.

Tutvuge suhtluskeskkondade vanusepiirangutega. Enne kasutajaks registreerimist veenduge, et sotsiaalmeediaplatvorm on lapsele sobiv ja tutvuge keskkonna kasutustingimustega, sh vaadake üle vanusepiirangud. Näiteks mitmete populaarsete sotsiaalmeediaplatvormide (Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok) reeglite kohaselt võib kasutajakonto luua alates 13. eluaastast. 

Mis vanusest alates on lapsed valmis? 

Lapse õiguste ja vanemluse uuringus küsiti laste käest, millal on lapsed või noored valmis endale suhtlusvõrgustikes (nt Facebook, Instagram) kasutajaprofiili looma. Lapsed pakkusid keskmiseks vanuseks 11,7 aastat, täiskasvanud aga 12,9 aastat. Laste arvates on nad selleks varem valmis, kuid tuleb võtta arvesse, et laps ei pruugi täielikult mõista andmetöötlusega kaasnevaid ohtusid, tagajärgi ja vajalikke kaitsemeetmeid, mistõttu on vanemlik juhendamine väga oluline.

Eestis on lubatud luua ise oma suhtluskeskkonna konto alates 13-aastast ning kõikide nooremate puhul on see lubatud vaid seadusliku esindaja nõusolekul. Seejuures on oluline, et lapsevanem viiks ennast kurssi, kuidas sotsiaalmeedia toimib, oskaks hinnata võimalikke riske ning olla kursis lapse tegemistega seal. Seda muidugi ka siis, kui laps on 13 ja vanem. 

Privaatsussätted

Oluline on usalduslik suhe lapse ja lapsevanema vahel ja et laps saaks digikeskkonnas toimetamisel lapsevanemalt vajalikku nõu ja tuge. Vaadake üle sotsiaalmeediarakenduste privaatsussätted ja muudke konto privaatseks. Paljudes sotsiaalmeediarakendustes on konto loomisel see automaatselt avalik, mis tähendab, et kogu avaldatu on kättesaadav kõigile.

Soovitame muuta oma konto privaatseks, mis tähendab, et ainult inimesed, kellele oma avaldatu vaatamiseks luba antakse, näevad seda. Kindlasti tuleks laste kontod privaatseks seada.

Abiks nii lastele kui lastevanematele

Projekti Targalt internetis raames on Lastekaitse Liidu poolt loodud populaarsemate sotsiaalmeediaplatvormide (Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter, Whatsapp, Ask.fm) privaatsussätete muutmise juhised. Juhistes on ära toodud rakenduste vanusepiirangud, kuidas muuta konto privaatseks, kuidas rakenduse siseselt teavitada ning nõu ja abi saamise võimalused.

Juhised leiab siit: Nõuanded privaatsusseadete kasutamiseks sotsiaalmeedias

Leppige lapsega kokku reeglid suhtluskeskkondade kasutamises ning jälgige ka nende mõlema poolset täitmist. Kokkulepitud reeglid tuleks koostada vastavalt lapse vanusele ning ajakohastada lapse kasvades ja tema oskuste ja teadmiste suurenedes. 

Arutlege üheskoos ja pidage meeles

Arutage lapsega, millisel viisil tema sooviks teie ja teiste pereliikmetega olla seotud sotsiaalmeedias ja millist informatsiooni, sealhulgas fotosid ja videoid, lapsel endast ja oma pereliikmetest on mõistlik jagada.

Tuleb meeles pidada, et internet on avalik ruum ning enne postituse tegemist tuleb selle sisu üle vaadata ning läbi mõelda, kelleni see info võib jõuda, sest kogu info on kõigile, kes seda näevad, igal ajal salvestatav ja edastatav. Teisest inimesest foto või video jagamisel internetis tuleb temalt selleks enne luba küsida.

Ka ise fotode ja videote üleslaadimisel arvestage lapse huvidega ning küsige lapselt enne luba, kui temast foto internetti üles riputate. Lapsel peab olema teadmine, et ükskõik, mis ka ei juhtuks, saab ta sellest rääkida oma lähedastele. Alati proovige enne mõista, kui hakkate hukka mõistma.

Arutage lapsega igapäevaselt ka digimaailmas toimuva üle ning julgustage last küsimuste korral teie poole pöörduma. Kui teil ei ole olemas kohe ka kõiki vastuseid, saab need välja selgitada. Ka tekkinud probleemidele on üheskoos kergem lahendust leida. Tutvuge ka rakenduste turva- ja kasutustingimustega, sh keskkonna haldaja teavitamise võimalustega, mis leiate ülalpool tutvustatud juhistest.

Hea nõuga on toeks ja abiks


Artikkel ilmus Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last Lapse õiguste kuu erinumbris.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic