Uudised ja artiklid

Tutvuge e-raamatuga “Naised küberturbes – eeskujud tüdrukutele”

30.12.2021

“Naised küberturbes – eeskujud tüdrukutele” e-raamat on valminud vajadusest tuua esile tublid naised IT- ja küberturbesektorist, kuid pakkuda ka võimalusi mõista, millised on võimalused küberturbe ja IT-ga tegelema hakkamisel ning karjäärivõimalused.

Materjal on loodud kahele sihtrühmale: 7.-12. klassi noored, kes alles otsivad oma teed ja täiskasvanud, kes noori nende teel toetavad ja nõustavad (lapsevanemad, õpetajad, mentorid ning koolid ja ettevõtjad). Ehkki see materjal keskendub tüdrukutele, võivad ka poisid siit kasulikke teadmisi saada.

Testid materjalis on valdkonnas toimuvat mänguliselt tutvustavad ja eneseanalüüsi toetavad, mille tulemused võivad näidata testi tegija huvi. Need on nagu õppetegevus ja refleksioon üheskoos.

Materjali andis välja Tallinna Tehnikaülikool ning autor on Tallinna Tehnikaülikooli küberkaitse teadur Birgy Lorenz.

Materjal koosneb peatükkidest:

 • Olen IT-huviline? sisaldab seletust, kes on häkker ja kes on kräkker. On neil suur erinevus? Võimalus on teha ka test, et teada saada palju on teis IT-huvilist.

 • Minu võimalused, sisaldab testi, millised on Eestis tegevused, mida üks noor võiks teha, et olla IT- ja küberturbe teemadest enam teadlik.

 • Karjäär ja oskused sisaldab ülevaadet tuleviku karjääri võimalustest OSKA raporti valguses ja läbi spetsialiseerumise astete Dr Esin Akay tähe-lahenduses.

 • Persoonid küberturbes on test, mis võimaldab ennast positsioneerida viie kategooria vahel, millisena oma tulevikku küberturbe valdkonnas võiks näha.

 • Ametid – vaatab üle, millistesse erinevatesse ametitesse on tänapäeval võimalik kandideerida tööle, mida toovad välja ka välismaised valdkonda reklaamivad portaalid.

 • Tüdrukud IT-s on ülevaade, mida on välja toonud naised ise, et miks nad tahaksid, et IT-sektoris oleks õppimas ja tööl enam kui 20% naisi.

 • Väljakutsed – viimane osa annab ülevaate uuringust välja tulnud murekohtadest, milleks tuleks olla valmis. Lisatud on ka trikke ja nippe väljakutsete ületamiseks.

 • Lood naistest, kes on Eestis 2021 aastal IT ja küberturvalisuse valdkonnas tegutsemas. Saame lugeda nende õpingutest, karjäärist ja töö iseloomust kui ka saavutustest ja unistustest. Lood oleme jaganud nelja gruppi: noored talendid, spetsialistid, valdkonna eksperdid, juhid. Lisaks on valminud viis innustavat videolugu.

E-kogumiku leiab SIIT või klõpsates pildil.

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic