Uudised

Inglsiskeelne kokkuvõte

Uus “Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia”” (BIK+)

25.05.2022

Euroopa Komisjon võttis 11. mail vastu “Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia” (Better Internet for Kids +), mis on jätkuks eelmisele 2012. aastal vastu võetud strateegiale.

Partnerid