Uudised ja artiklid

7. märtsil toimub konverents “Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi”

06.03.2024

SA Kiusamisvaba Kool korraldab 7. märtsil konverentsi “Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi”. Päeva peaesineja on üle maailma tunnustatud küberkiusu ekspert, konsultant ja raamatute autor prof. Sameer Hinduja USAst.  

“Küberkiusamine on pandeemiline ja kiirelt muutuv nähtus, kuid teadmisi selles vallas napib laialdaselt,” tõdeb SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo. “Loodame konverentsi kaudu anda olulist tõuget küberkiusamise alase teadlikkuse ja sellega võitlemise oskuste ja julguse kasvuks Eestis,” toonitab Mihkelsoo teema tõstatamise vajalikkust.

Konverentsi eesmärk on avada küberkiusamise erinevaid tahke ja tagajärgi, anda juhiseid tegutsemiseks ning teadvustada igaühe rolli kiirelt ning ulatuslikult leviva laste, noorte ja ka täiskasvanute elusid kahjustava probleemi lahendamisel.

SA Kiusamisvaba Kooli sisujuht Kristiina Treial toonitas, et vajaminevate teadmiste, oskuste või julguse puudumise tõttu jäävad lahendamata paljud kiusamisjuhtumid. “Kui täiskasvanuni jõuab noor inimene küberkiusamise infoga, siis minu lugupidamine – see on suurim usaldus ja parim võimalus aidata peatada potentsiaalselt elu lõhkuvat sündmust,” julgustas Treial täiskasvanuid sekkuma. Konverentsil tuuakse fookusesse küberkiusamine läbi erinevate vaatenurkade ning avatakse kiusamise ennetamise ja peatamise viise. Spetsialistide osalusel toimuvas paneeldiskussioonis analüüsitakse erinevatest perspektiividest lähtuvalt  üht konkreetset küberkiusamise juhtumit.

Alahinnata ei tohi erinevate ametiasutuste õiget meelestatust koostöö osas ega vastutuse võtmise vajalikkust. “Küberkiusamine on tõeliselt meie kõigi asi. Me kõik saame seda märgata, seda peatada, st jagamise ja laikimise asemel korrale kutsuda või raporteerida, toetada seda, kes küberkiusamisega pihta on saanud. Kõige halvem on see, kui jäädakse üksi,”  rõhutas Treial.

Konverentsil astuvad üles Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Seltsi juht, Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuse juhataja), Olle Selliov (koolipsühholoog ja pereterapeut), Karin Streimann (Tervise Arengu Instituudi ennetusvaldkonna juht), Cattre Hein (õpetaja, mentor ja koolitaja), Inger Klesment (digimeediapädevuse ekspert), Andero Sepp (veebipolitseinik), Malle Hallimäe ja Kerli Valner (Targalt internetis) ning juristid Omar Kõiv ja Mikk Ilves (RASK advokaadibüroo). Noorte nägemuse toovad kuulajateni Eesti Õpilasesinduste Liidu liige Karola Kuldsaar ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi abiturient Desire Pärn. Päeva seob tervikuks SA Kiusamisvaba Kooli asutajaliige ja sisujuht Kristiina Treial. Peaesineja Sameer Hinduja (otselülitus USAst) annab oma ettekandes ülevaate sellest, mis praegu küberkiusamise maailmas toimub ja millised võiksid olla parimad ennetusvõimalused.

Konverentsil on avatud messiala, kus tutvustavad oma tegemisi mitmed ennetustööd tegevad organisatsioonid – Lastekaitse Liit (Kiusamisest vabaks), Laste aeg, Noorteühing TORE, Peaasi, Vaikuseminutid, Eesti Õpilasesinduste Liit, START Retked – KLAPP programm ning Eluks valmis.

Loe konverentsist lähemalt: https://kiusamisvaba.ee/kuberkiusu-konverents/.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic