Uudised ja artiklid

Tartu Ülikooli meediastumise uurimisrühm koostas digipädevuse edendamise veebivaramu

18.03.2024

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediastumise uurimisrühm eestindas rahvusvahelise projekti ySKILLS („Noorte digipädevused“) käigus loodud rakenduslikud materjalid. Uurimisrühma liikmed Veronika Kalmus, Signe Opermann ja Mari-Liis Tikerperi esitlesid ySKILLS-i veebivaramut rahvusvahelise turvalise interneti päeva puhul Tallinnas toimunud konverentsil „Targalt internetis: digitaalne heaolu ja vaimne tervis”.

Aadressil sisu.ut.ee/yskills asuvale lehele on koondatud praktilised õppe- ja teabematerjalid, mis kutsuvad noori kaasa mõtlema, arutlema ning oma digioskusi proovile panema.

Veebileht on kõigile kättesaadav ning mõeldud eelkõige noortele, õpetajatele, tugispetsialistidele ja lastevanematele.

Eestindatud slaidiesitlusi, interaktiivseid ülesandeid, aruteluküsimusi ja animafilme saab kasutada eri ainetundides, teemapäevadel ja töötubades, mille keskmes on digioskused. ySKILLS-i õppevara on võimalik kasutada ka õppeaineid lõimivas tegevuses, näiteks vaimse tervise või keskkonnateemade käsitlemisel.

Nõuandeid noorte vaimse heaolu toetamiseks leiab ySKILLS-i teabematerjalidest, mis valmisid kvalitatiivuuringu tulemuste põhjal ning mille väljatöötamisel konsulteeriti ka vaimse tervise probleeme kogenud noortega. Veebivaramu sisaldab infot ka uurimismetoodika, -eetika ja laste õiguste kohta digimaailmas, koondab Eesti uurimisrühma osalusel valminud teadusväljundid ning tutvustab ySKILLS-i kestvusuuringu põhitulemusi.

Tulemused näitasid, et head oskused ja teadmised aitavad noortel digimaailma võimalusi mitmekülgselt kasutada, kuid keeruliste ja vaimset heaolu ohustavate olukordade lahendamiseks ei pruugi neist piisata. Noored vajavad ka kaaslaste ja täiskasvanute tuge ja abi.

Pilt: kuvatõmmis

 

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic