Uudised ja artiklid

Informaatika valikkursused III kooliastmele: “Infoühiskonna tehnoloogiad” ning “Digiloovtöö”

01.04.2024

2023. aastal uueneb informaatika ainekava kõigis kooliastmetes. Kui I ja II kooliastmele ning gümnaasiumile on varasemalt õppekavale vastavad digiõpikud juba loodud, siis 2023. aasta teises pooles valmisid õpikud ka III kooliastmele.

Valikõppeaine Infoühiskonna tehnoloogiad eesmärk on anda õpilastele ettekujutus informaatika valdkonna olemusest ja distsipliinist ning võimaldada neil omandada algteadmised selles valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse informaatikaõppe valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus infoühiskonna põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste digiteadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku infoühiskonna teadlikkuse tõstmist.

Valikõppeaine Digiloovtöö eesmärk on anda õpilastele ettekujutus informaatika valdkonna olemusest ja distsipliinist ning võimaldada neil omandada loovtöö tegemine selles valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse informaatikaõppe valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus digiloovtöö põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste digiteadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku infoühiskonna teadlikkuse tõstmist.

Digiõpikud on leitavad ProgeTiigri kogumikust ja on kõigile tasuta – kutsume koole üles neid kasutama, kopeerima, muutma ja autoritele tagasisidet andma.

III kooliastme digiõpikud on loodud Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic